Meer grip en inzicht in hulpmiddelenpark

Verandering in gang zetten: dat is de ambitie van Joyce de Mik. Met haar opgedane kennis en ervaring als (regie)verpleegkundige wil ze een verschil maken binnen de zorg. Dat doet ze sinds juni 2020 bij IJsselheem, waar ze adviseur beheer hulpmiddelen ten behoeve van beleid is. Vanuit die hoedanigheid werkt ze intensief samen met Kersten. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het hulpmiddelenportaal van Kersten aan te passen aan de behoeften van IJsselheem en aan een maatwerkassortiment voor de webshop.

Meer grip en inzicht in hulpmiddelenpark

‘Tijdens mijn studie hbo-verpleegkunde heb ik onder meer een uitstapje gemaakt naar de psychiatrie, waardoor ik van huis uit psychiatrisch verpleegkundige ben,’ begint Joyce het gesprek. ‘Omdat ik altijd duaal gestudeerd heb, heb ik van alle aspecten binnen het werkveld mogen proeven. Na mijn afstuderen heb ik een aantal jaar in de thuiszorg gewerkt. Wijkzorg beviel me ontzettend goed. Tot het tijd werd voor iets nieuws. Via een detacheringsbureau mocht ik binnen Zorggroep Apeldoorn een nieuwe functie van transferverpleegkundige opzetten. Ik evalueerde het hele transferproces, vanaf aanmelding tot afmelding, en heb vanuit daar een nieuwe route en functieprofiel gecreëerd. Dat heb ik bijna drie jaar gedaan, tot ik zwanger werd van mijn derde kindje. Ik was veel tijd kwijt aan het heen en weer reizen en dacht: wat nu? Toen zag ik een vacature bij IJsselheem voorbijkomen. Ze waren op zoek naar een regieverpleegkundige. Niet lang daarna kreeg ik de baan.’

Van verpleegkundige naar projectleider
‘Ik ben erg geïnteresseerd in projectmatig werken. Daar heb ik binnen IJsselheem geen geheim van gemaakt. Na twee jaar als regieverpleegkundige te hebben gewerkt ben ik projectleider geworden. Projectleider van de budgettaire hulpmiddelen, om precies te zijn. IJsselheem heeft mij gevraagd om voor de aankomende tien jaar onze visie op hulpmiddelen uit te werken. En daar kwam Kersten voor mij in beeld, want Kersten beheert onze budgettaire hulpmiddelen. Bovendien heeft Kersten al jaren een eigen klantenportaal en waren ze net bezig met het opzetten van een nieuwe webshop. Het bleek voor ons een interessante oplossing om hier gebruik van te maken.’

Een webshopassortiment op maat
‘In goed overleg heeft Kersten hun portaal en de webshop zodanig doorontwikkeld dat het past bij onze behoeften en visie op hulpmiddelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een paar nieuwe functionaliteiten in het portaal en een maatwerkassortiment in onze webshop. Wij hebben gekozen voor een koppeling van de webshop met inkoopsysteem Spend Cloud waarin we hulpmiddelen bestellen, en het portaal waarin alle hulpmiddelen geregistreerd staan. Toen ik in dit project startte stond er al een heel stuk, maar uiteindelijk heb ik daar nog flink in gesneden. We wilden starten met een beperkt webshopassortiment en een verdere wildgroei aan hulpmiddelen voorkomen. Ik evalueer het aanbod minimaal elk half jaar. Staat er nog steeds het juiste in? Wat zijn de behoeften binnen de organisatie? Onder andere de ergocoaches en behandelaren spelen een sleutelrol in het bepalen van het hulpmiddelenaanbod, dus daar gaan we regelmatig mee in gesprek.’

Learnings
‘Ik zeg je eerlijk: dit project was een behoorlijke bevalling. Aan onze kant moest er beleidsmatig het nodige worden ingeregeld, en het was soms lastig om aan de slag te gaan met iets dat al voor een deel stond. De inhoud voor de webshop was bijvoorbeeld al bepaald door een expertgroep; dat bleek toch nog te groot en breed. Vanaf het moment dat de basis op orde was, liep alles eigenlijk heel vloeiend. De learnings van dit project? Het belang van plannen, en die planning duidelijk communiceren richting collega’s die met de oplossing gaan werken. Dat is de groep die bij uitstek op de hoogte moet zijn van wat ze kunnen verwachten, en wanneer. Zo was de planning voor training hoe met dit portaal te gaan werken voor bepaalde groepen best kort dag. Dat kwam omdat we op dat moment nog niet goed genoeg zicht hadden op wie er met het portaal zou gaan werken. Voor de rest liep alles van een leien dakje. En ik vond het heel mooi dat Kersten de focus legde op wat je er allemaal mee kan. Dus wat er achter een bepaalde knop zit, en wat je uit het systeem kan trekken. Mensen gingen er uiteindelijk heel vlot mee aan de slag.’

Grip op wat je in huis hebt
‘Ik ben heel tevreden over de werking van het portaal en de webshop. Het portaal werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Ook prettig: als ik vragen heb of een aanvulling wil doen, wordt dit altijd snel door Kersten opgepakt. We hebben van tevoren bepaald welke groepen er in de webshop mogen bestellen. Dat zijn ergocoaches, paramedici, praktijkverpleegkundigen en regieverpleegkundigen. In totaal zijn dat ruim 175 IJsselheem-gebruikers. Ook zij zijn positief en wanneer er wel feedback is bespreken wij dit met Kersten. Het belangrijkste voordeel van het portaal is dat het ons inzicht in en grip geeft op wat je aan hulpmiddelen in huis hebt. Wat staat nu waar, wat niet, is er iets dat mist? Ook voorkomen we door deze manier van werken dat er oeverloos besteld wordt. Iedereen kan immers inzien: dit hebben we in huis. Het draagt dus ook bij aan kostenefficiency. Ja, ik zou een dergelijk traject zeker aan andere zorgorganisaties aanraden als je grip en inzicht wil verkrijgen op je hulpmiddelenpark.’

Innovatie
De afgelopen jaren heeft IJsselheem met het programma ‘Herontwerp wonen’ succesvol gewerkt aan zorginnovatie binnen het domein Wonen & Leven. Inzet van (technologische) hulpmiddelen staat hierbij centraal. Een grote beginstap hierin is het inzichtelijk maken van het hulpmiddelenpark. Maar we zijn er nog niet. We willen heel graag (nog) meer preventief gaan werken, want ook wij hebben te maken met dezelfde uitdagingen in de zorg. Doordat je wel hetzelfde werk met elkaar hebt te verrichten, wordt de rol van hulpmiddelen nog belangrijker dan die nu al is. Het is de volgende stap in ons project om verder uit te gaan werken hoe hulpmiddelen nog meer ondersteunend kunnen zijn aan het zorgproces. Zodat ze naadloos aansluiten bij de behoefte van de cliënt en die van collega’s, maar ook bijdragen aan preventie. Kersten speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij zicht hebben op wat er in de markt verkrijgbaar is en weten wat de ontwikkelingen zijn. Wat zijn nieuwe en mogelijk voor ons interessante hulpmiddelen, waar liggen nog kansen en hoe kunnen we verbeterslagen maken? We laten ons daarover graag door Kersten adviseren.’

Misschien ook interessant

hulpmiddelenwebshop op maat

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

Samenwerking IJsselheem

In februari hebben IJsselheem en Kersten Hulpmiddelen  een vernieuwd contract ondertekend. Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is de doorontwikkeling van hulpmiddelen die de regie

LEES MEER >
Samenwerking Ergotherapeuten Kersten Ouderenzorg

Ergotherapeut ouderenzorg in hart en nieren

Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat. Terwijl als je ergens een verschil kan maken is het wel bij deze kwetsbare doelgroep. Niet altijd makkelijk

LEES MEER >

Vanzelfsprekend duurzaam

Deze maand staat duurzaamheid centraal. Binnen Kersten is duurzaamheid zó vanzelfsprekend, dat we het er vaker niet dan wel over hebben. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Een mooi gesprek over maximale impact maken vanuit de kern, over de CSRD en over de duurzame weg die lang geleden al is ingeslagen.

Vanzelfsprekend duurzaam

Duurzaam sinds jaar en dag

De maand oktober staat bol van de initiatieven die aandacht vragen voor duurzaamheid. Veel organisaties komen jaarlijks rond 8 oktober, oorspronkelijk de Dag van Duurzaamheid en sinds 2018 uitgeroepen tot Elke Dag is Dag van de Duurzaamheid, in de lucht. Wat veel mensen niet weten is dat binnen Kersten duurzaamheid zó vanzelfsprekend is, dat we het er niet vaak over hebben. Hoog tijd om daar verandering in te brengen en in gesprek te gaan met Lei Geelen, specialist duurzaamheid, CEO Bas Alberts en Mieke Wijnen, projectleider social return.

Op de vraag wanneer Lei voor het eerst het woord duurzaamheid in de mond nam, hoeft hij niet lang na te denken. Want ‘dat ging eigenlijk vanzelf. In 2007 kregen we vanuit zorgkantoor CZ een aanbesteding gegund om op een slimmere manier met rolstoelen om te gaan. Kelders van zorginstellingen stonden in die tijd vol met niet gebruikte hulpmiddelen. Zorgkantoren kregen de opdracht om hergebruik in te zetten én inzichtelijk te maken. Wij waren enorm enthousiast en gedreven om op een andere manier met gebruikte rolstoelen om te gaan. Je moet weten dat duurzaamheid en circulariteit in die tijd totaal niet tot het dagelijkse jargon behoorden. Het waren typische geitenwollensokken termen. Voor ons was het echter heel logisch om hiermee bezig te zijn. We vonden het zonde om goede spullen weg te gooien en we dachten mee met onze indiceerders en opdrachtgevers. Depotschap namen wij in die tijd bovendien al heel serieus. Daarnaast vonden we het gewoon vanzelfsprekend om netjes en bedachtzaam met zorggeld om te gaan.’

Bas Alberts: ‘Betaalbaarheid van de zorg is nu een hot thema, maar eigenlijk speelt het in onze branche al decennia. Dat de hulpmiddelenmarkt koploper in circulariteit is, is een goed bewaard geheim. Binnen de depotvoering voor de intramurale markt wordt 85% van alle rolstoelen herverstrekt. Een rolstoel voor iemand in een verzorgingstehuis wordt gemiddeld 20 keer opnieuw ingezet. Dat is toch fantastisch? Er zijn maar weinig sectoren die al zo’n lange tijd succesvol gehoor geven aan duurzaamheid en circulariteit. En in ons DNA zitten deze thema’s bovendien diep verankerd.’

Samen voor het hogere doel

‘Invulling geven aan een duurzaamheidsmodel gaat stapsgewijs’, vervolgt Lei. ‘En het werkt alleen als je samenwerkt met opdrachtgevers (zoals UWV, gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar) die verantwoordelijk zijn voor de controle en het naleven van de vergoeding enerzijds, en met bewuste zorgprofessionals en fabrikanten van hulpmiddelen anderzijds. Het is af en toe lastig, zeker, want niet elke organisatie loopt hetzelfde tempo en elke partij heeft zijn eigen speerpunten. De uitdaging is om dicht bij elkaar te blijven staan, en het hogere doel voor ogen te houden. Als ik terugkijk zie ik dat we al een behoorlijk eind zijn gekomen. Liever nog kijk ik vooruit; naar de mogelijkheden die er nog te behalen zijn.’

Aandacht voor de mens

‘Waar we ons in mijn ogen extra mee onderscheiden, is dat duurzaamheid óók over mensen gaat’, aldus Mieke, die zich in het gesprek mengt. ‘Onze hulpmiddelen maken het mogelijk dat mensen mee kunnen blijven doen. Vanuit die gedachte hebben we ons ontwikkeld tot een sociaal bedrijf waarbij inclusiviteit net zo belangrijk is als duurzaamheid. We hebben door onze hele organisatie mensen in functies aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt. 12% van alle medewerkers, om precies te zijn. Dit wordt social return genoemd. En het mooie is dat we kansen vanuit social return koppelen aan circulaire arbeidsprocessen. Op onze eigen werkvloer worden werkzaamheden binnen alle geledingen ingevuld door deze doelgroep. En waar nodig met begeleiding; je moet wel goed voor je mensen zorgen. Inclusiviteit is een keuze’.

De ontwikkeling van duurzaamheid binnen Kersten

Lei: ‘We zijn al vòòr 2000 begonnen met het herinzetten van frames van rolstoelen. Destijds deden we dat in opdracht van gemeenten. Later zijn we dat meer gaan uitbreiden met het herinzetten van onderdelen. Vanaf 2007 kwam de samenwerking met het zorgkantoor om de hoek kijken. Je zou kunnen zeggen dat we al heel vroeg en op geheel eigen en natuurlijke wijze de reduce, reuse en refurbisch mogelijkheden doorliepen. En dat doen we nog steeds. Sterker nog… inmiddels zitten we in de daadwerkelijke mogelijkheden van de redesign te werken. De laatste jaren zijn we denk ik bewuster geworden van de weg die we als organisatie lang geleden op natuurlijke wijze zijn ingeslagen. En als je zo werkt is het behalen en behouden van trede 3 van het PSO keurmerk een vanzelfsprekendheid. Over Kersten Groen hebben we het al sinds jaar en dag, maar er is nu meer aandacht voor.’

Integreren in de kern

‘Voor ons is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we duurzaamheid geïntegreerd hebben in onze kernprocessen’, vervolgt Bas. ‘Dat is waar je als bedrijf de grootste impact kan maken. Door onze bevlogenheid en schat aan ervaring treden we alle uitdagingen waar we als maatschappij voor staan bovendien met optimisme tegemoet. Natuurlijk zijn zaken zoals groen rijden en het verminderen van CO2-uitstoot ook belangrijk, maar het begint bij de kern van onze processen. Daar maak je het echte verschil.’

Kerstens blik vooruit

‘We hebben door onze jarenlange ervaring enorm veel kennis in huis’, aldus Lei. ‘Die kennis zijn we nu veel actiever binnen onze sector aan het delen. En tegenwoordig staat men veel meer voor deze thema’s open dan voorheen. Dat levert mooie samenwerkingsverbanden op. Natuurlijk valt er ook binnen onze eigen organisatie nog een slag te maken, want wie kan nou zeggen 100% duurzaam te zijn? Daarom zijn we op dit moment druk met het maken van een duurzaamheidsscan van elk bedrijfsonderdeel en werken we aan onze eigen 2030 routekaart. Dat gaat veel verder dan zonnepalen, elektrische auto’s of duurzame gebouwen. We gaan echt terug naar de basis van onze processen, hulpmiddelen en de materialen die we dagelijks gebruiken. En vanuit daar gaan we op zoek naar de winst. Je zou kunnen zeggen dat we onszelf opnieuw uitvinden. ‘Het is een inspirerend proces’, vult Mieke aan. ‘Want de kansen zijn eindeloos. We moeten de verschillen tussen mensen leren waarderen en als je aan mij vraagt ook actief opzoeken. We maken hier bewuste keuzes in en verrichten veel inspanningen om zowel binnen als buiten onze organisatie extra impact te maken. Dat begint bij bewustzijn en gedrag op de werkvloer. We pakken elk proces vast en kijken waar de duurzaamheidswinst zit.’

Bas: ‘Uiteraard zijn ook wij ons aan het voorbereiden op de CSRD. Het is een goede zaak dat elke organisatie op eenzelfde manier moet gaan rapporteren en dat duurzaamheid even belangrijk wordt als financiële verantwoording. Voor mij is een duurzame organisatie een organisatie die haar verplichtingen aan klanten op een gezonde manier kan blijven waarmaken. Daarvoor zijn wij hier op aarde. Wie had gedacht dat groene cijfers ooit nog eens een dubbele lading zouden krijgen? De wereld verandert en als organisatie die out of the box durft te denken sluiten wij hier als Kersten perfect op aan.’

Misschien ook interessant

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal

In oktober 2020 committeerde Kersten Hulpmiddelen zich als eerste hulpmiddelenleverancier aan de Green Deal: een landelijk initiatief dat als doel heeft om verduurzaming binnen de

LEES MEER >
Duurzaam samen met het zorgkantoor

Samen kantelen naar duurzaamheid

Zorgkantoren regelen de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Myriam Teklenburg werkt bij zo’n zorgkantoor: bij VGZ

LEES MEER >
Via-het-UWV-nieuwsblok2

Wij zijn partner van het UWV

Kersten Hulpmiddelen mag na het gunnen van een Europese aanbesteding vanaf dit jaar ook mobiliteitshulpmiddelen met bijhorende service in opdracht van het UWV door heel

LEES MEER >

Green Deal 3.0

Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 zet Kersten een volgende stap in verdere verduurzaming. De Green Deal is een landelijk initiatief van de Rijksoverheid, zorgverzekeraars, banken en organisaties uit de zorg, die door samenwerking willen bijdragen aan verduurzaming van de zorg. Het is voor Kersten niet meer dan logisch om ons hierbij aan te sluiten.

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal
In oktober 2020 committeerde Kersten Hulpmiddelen zich als eerste hulpmiddelenleverancier aan de Green Deal: een landelijk initiatief dat als doel heeft om verduurzaming binnen de zorgsector te versnellen. Vandaag heeft Kersten haar handtekening onder de Green Deal 3.0 gezet. Hiermee dagen we onszelf uit om nog verder te verduurzamen, want onze ambities om bij te dragen aan een duurzamer zorglandschap zijn groot.

CEO Bas Alberts, specialist hergebruik Lei Geelen en Mieke Wijnen, projectleider social return waren vandaag namens Kersten bij het tekenmoment aanwezig. ‘Duurzaamheid zit enorm diep in onze organisatie verankerd,’ aldus Lei Geelen. ‘Zo zijn we meer dan 20 jaar geleden gestart met de herinzet van hulpmiddelen en zijn we voorloper op het gebied van circulaire depots, waarbij hergebruik een sleutelwoord is. Daarom is het ondertekenen van deze deal niet meer dan een logische stap om ons te committeren aan verdere verduurzaming binnen de sector. Daarin willen en blijven we onszelf uitdagen.’

Onze focus
Binnen de aangescherpte deal zet Kersten in op de volgende drie thema’s: gezondheidsbevordering, het verminderen van CO2-uitstoot en uiteraard circulair werken. Zo gaat Kersten actief aan de Green Deal bijdragen door o.a. hergebruik te maximaliseren en haar voortrekkersrol verder uit te bouwen, uiteraard samen met andere partijen in de zorgketen.

Over de nieuwe Green Deal 3.0
De nieuwe Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken. Het is een vervolg op twee eerdere Green Deals. De thema’s die dit keer centraal staan zijn: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Het grote verschil met eerdere deals is dat deze Green Deal inzet op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid. De noodzaak om de zorgsector te verduurzamen is immers groot.

Misschien ook interessant

Informatiemarkt-Kersten-Hulpmiddelen-en-Thuisleven

Bezoek de informatiemarkt ‘Fit en vitaal tot je 100ste!

Thuisleven en Kersten organiseren samen op 18 en 19 mei a.s. een gezellige informatiemarkt rondom het thema ‘Fit en vitaal tot je 100ste’.

LEES MEER >
Nazir-2

Bijzondere mensen & verhalen

Bij Kersten draait het om mensen. Om onze klanten, maar ook om onze eigen mensen. Iedereen heeft een eigen verhaal, allemaal bijzonder. Op onze nieuwspagina

LEES MEER >
Nieuws - Thuiszorg Het Friese land - blok1

In gesprek met Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorgmedewerker Christina werkt al 30 met hart en ziel in de zorg. Ze vertelt hoe ze haar werk heeft zien veranderen en hoe anders de

LEES MEER >

Duurzaam samen met het zorgkantoor

Zorgkantoren regelen de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Myriam Teklenburg werkt bij zo’n zorgkantoor: bij VGZ Zorgkantoor. We spreken haar en Lei Geelen, specialist hergebruik bij Kersten over de oorsprong van circulaire depots, de reis die we maken en wat er nog te winnen valt.

Samen kantelen naar duurzaamheid

Samen kantelen naar duurzaamheid

Elke Nederlander is bekend met zorgverzekeraars, maar dat geldt in mindere mate voor zorgkantoren. Zorgkantoren regelen de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Myriam Teklenburg werkt bij zo’n zorgkantoor: bij VGZ Zorgkantoor. We spreken haar en Lei Geelen, specialist hergebruik bij Kersten Hulpmiddelen. Een gesprek over de kanteling van hoe we als maatschappij met rolstoelen voor mensen in een zorginstelling omgaan, en over voorloper zijn in de opzet van circulaire depots.

‘Al bijna 43 jaar werk ik bij VGZ,’ vertelt Myriam enthousiast. ‘Ik heb alle wetswijzigingen meegemaakt, zoals de overgang van de AWBZ naar de Wlz in 2015. In 2006 werd door het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) – de voorloper van het Zorginstituut Nederland (ZINL)- besloten dat er iets moest gebeuren met de kosten voor rolstoelen in verpleeghuizen. Zo kwam het hele traject van herverstrekking op ons bordje te liggen. Ik was direct vanaf het begin in 2006 actief in het hulpmiddelendossier. Ik werd aangesproken door de leidinggevende van de AWBZ, hij wist dat ik een zoon in een rolstoel had, en vertelde me dat VGZ iets met rolstoelen wilde doen. ‘Jij hebt daar affiniteit mee, toch?’ Zo ben ik erin gerold.’

Eersteklas verspilling
Het was 2006 en VGZ startte net als CZ met een regionale rolstoelpool via Kersten. Deze beweging kwam voort uit de wens om de geldstroom van het rijk transparanter te maken. Het was ook in die tijd dat Zorginfo, het online zorgportaal werd geintroduceerd. Via dit portaal konden indiceerders de aanvraag voor een hulpmiddel regelen. ‘Er bestond een wens om efficiënter te gaan werken,’ legt Myriam uit. ‘De beslissing was in eerste instantie geldgedreven. In die tijd stond er een bepaald bedrag voor persoonsgebonde hulpmiddelen. Dit bedrag werd standaard uitgegeven, zonder dat er gekeken werd of dit daadwerkelijk nodig was. Kelders van zorginstellingen stonden in die tijd vol met niet gebruikte hulpmiddelen. Het was verspilling eersteklas, het woord circulair bestond toen echt nog niet. Het was de wens van VGZ om dit anders te doen. Lei: ‘CZ was de eerste die een aanbesteding op dit thema had uitgeschreven en die wij gegund kregen. En haast tegelijkertijd kwam ook jullie aanbesteding. Ook die wisten wij binnen te halen. Dat was het begin, daar hebben we samen de basis gelegd he Myriam .’

De gunfactor
‘Ja, dat klopt. Ik weet het nog goed. Toen ik jullie moest gaan gunnen werkten er bij Kersten 45 mensen. Wij voelden zoveel enthousiasme over hoe jullie dit wilden aanpakken. Stefan en Stephan zwaaiden toen nog de scepter en er waren vergevorderde ideeën over de rolstoelwasstraat en over hergebruik. We hadden ook andere aanbiedingen, maar die hadden toch een andere insteek. Ja, natuurlijk was het prettig dat Kersten een relatief kleine speler was op het gebied van hulpmiddelen leveren, maar het feit dat jullie het depotschap zo serieus namen en ongelooflijk hoge herverstrekkingcijfers hadden, gaf de doorslag. Het was het begin van onze samenwerking, jeetje dat is al meer dan 15 jaar geleden.’

Een nieuwe werkwijze
‘Vanaf dat moment handelden wij als zorgkantoor het financiële stuk af met leveranciers en depothouders,’ vervolgt Myriam. ‘We gingen het anders doen, efficiënter, met als doel om minder zorggeld weg te gooien, zonder het belang van de eindgebruiker uit het oog te verliezen. Je zet in op minimaal gelijkwaardige zorg, alleen dan efficienter. We hebben in het begin heel erg geprobeerd om het kernassortiment af te stemmen met indiceerders. Als antwoord om de weerstand die er over deze nieuwe werkwijze was samen om te buigen.’ ‘Het was natuurlijk ook een behoorlijke verandering,’ vult Lei aan. ‘Indiceerders hadden het gevoel dat ze werden beperkt in hun keuzevrijheid. Opeens kon een ergotherapeut in een zorginstelling niet meer kiezen welke rolstoel hij precies wilde, omdat die simpelweg niet in het pakket zat waaruit hij kon kiezen.’ ‘We hebben geprobeerd om hulpmiddelenleveranciers en fabrikanten die belang bij een bepaald product hadden zoveel mogelijk tegemoet te komen. We organiseerden sessies met indiceerders door het hele land,’ aldus Myriam, ‘en altijd in de buurt van zorginstellingen. We wilden zoveel mogelijk mensen benaderen en de nieuwe werkwijze zo zacht mogelijk laten landen. Volgens mij is ons dat goed gelukt. Ook maakten we na na enige tijd de overstap naar Vecozo: een portaal waarin veilig betaalverkeer mogelijk is. We waren het eerste zorgkantoor dat daarmee mocht gaan werken. Dit betekende dat de leverancier digitaal kon declareren. Het proces van machtingsaanvragen goedkeuren en verwerken was door Zorginfo al een heel stuk makkelijker. Met de toevoeging van digitaal declareren haalden we dus niet alleen kelders vol rolstoelen leeg, maar maakten we ook een belangrijke digitale verbeterslag.’

Circulaire depots: een nieuwe tak van sport
Het waren de jaren dat Kersten zich specialiseerde als depothouder, waarbij Kersten deze activiteiten los zag van hun activiteiten als hulpmiddelenleverancier. Herverstrekken en slim nadenken over hergebruik waren daarbij de sleutelwoorden. Lei: ‘Naast het herverstrekken van voorzieningen en onderdelen onderscheidde Kersten zich door de voorzieningen maximaler, oftewel completer, uit het depot te laten gaan. We gingen heel breed te werk, en vroegen ons continu af: hoe kunnen we verbeteren? Ook koppelden we onze bevindingen vanuit onze rol als depothouder terug naar de zorgkantoren. Je wil ook de rol van fabrikant een plek geven, die moest niet alleen gaan nadenken over de functionaliteit van een hulpmiddel, maar ook over de manieren waarop je een hulpmiddel opbouwt en hoe je ook onderdelen kan herverstekken. Onze houding was altijd proactief, en de lijntjes met de zorgkantoren waren kort. We deden het op onze eigen manier en stonden denk ik gewoon anders in de wedstrijd dan andere depothouders. Het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de samenwerkingen met participatiebedrijven zoals Westrom, Risse, Spaarne Werkt of bijvoorbeeld de Inclusief Groep zijn het levende bewijs dat het kan.’

De ontwikkeling van herverstrekking
‘In de eerste jaren startten we met rolstoelframes, waarna we meer gingen doen met onderdelen,’ vervolgt Lei. ‘Ook daar zat een hele ontwikkeling in. Daarna ga je dieper het proces in. We beseften: het gaat niet alleen om herverstrekking van de stoelen. Want wat doen we bijvoorbeeld met hulpmiddelen of onderdelen die iemand wel heeft maar eigenlijk niet nodig heeft, en die dan kapot gaan? Herverstrekking is een samenspel van indiceerders, fabrikanten, leveranciers, de depothouder en een zorgkantoor, we doen het zeer zeker niet alleen, maar op 85% herverstrekking mogen wij als Kersten echt trots zijn.’

Samenwerken met fabrikanten
De depotconstructie raakt niet alleen indiceerders en hulpmiddelenleveranciers. Het gaat ook over de fabrikanten van de hulpmiddelen. ‘We hebben belangrijke gesprekken met fabrikanten over duurzaamheid, inclusie en hergebruik,’ vertelt Lei. ‘De vraag is altijd hoe we elkaar kunnen versterken. Als ik het met vroeger vergelijk werken we nu veel meer samen. Het is een gezamenlijk project aan het worden waardoor iedereen zijn rol kan behouden. Iedereen is op zijn eigen manier met CO2-reductie en circulariteit bezig, maar we zijn er ook achter gekomen dat we niet zonder elkaar kunnen. Toen ik zeven jaar geleden met het idee kwam om de losse onderdelen van het onderdeel zelf, zoals bijvoorbeeld een beensteun, te recyclen, verklaarde iedereen me voor gek. Dat is nu wel anders.’ ‘Het was denk ik te vroeg. En te ingewikkeld,’ vult Myriam aan. ‘Die veranderende wet- en regelgeving hielp ook niet mee. We waren heel druk met andere dingen in die tijd. Maar gelukkig staat duurzaamheid inmiddels bij iedereen hoog op de agenda; niet alleen in Den Haag.’

Voortrekkersrol sinds 2006
Myriam: ‘Ik heb vaak gedacht en gezegd: ik ga niet twee keer voor een stoel betalen, want die stoel hebben wij al betaald.’ Nu denk ik misschien kun je ook een ander bedrijf met dat ijzer blij maken. Wellicht heb ik de meerwaarde van nog intensiever hergebruik de afgelopen jaren soms onvoldoende ingezien. We hadden tenslotte al een hergebruik van 85%. Maar en zijn altijd verbeteringen mogelijk. Ook bij VGZ is duurzaamheid belangrijk. De rolstoelpool in zijn huidige vorm is een groot voorbeeld van duurzaamheid. Dus we blijven met elkaar in gesprek en ook met de fabrikanten. Kersten was destijds al een absolute voorloper op het gebied van circulariteit en hergebruik. Dossier VGZ Rolstoelpool is natuurlijk maar een klein deel van een grote geheel, maar het is een belangrijk dossier. Ik denk dat andere zorggerelateerde marktpartijen hier ook zeker van kunnen leren. We zijn met z’n allen heel goed bezig, maar nog niet iedereen weet daarvan.’

Ruimte voor verbetering
Goed bezig dus, maar is er ook ruimte voor verbetering? Myriam knikt instemmend. ‘Ik zou heel blij worden van een onderzoek naar een uitgebreider toetsingscriterium. Soms moeten we verzoeken afwijzen die mij aan het hart gaan. Het feit dat die discussie nu gevoerd mag worden, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van VWS hebben groen licht gegeven om met alle zorgkantoren een nieuw toetsingssysteem te onderzoeken, vind ik heel positief. Ik heb mijn kind vaak in mijn achterhoofd als ik beleid maak. We hoeven geen Sinterklaas te spelen, maar zeker bij jong-volwassenen vind ik dat we coulanter mogen omgaan met toewijzen.’ Lei vult aan: ‘Hulpmiddelen kunnen een enorm belangrijke rol spelen om mensen zelfstandiger te maken, en/of te houden. Er wordt nu soms gezegd: je zit al in een verpleeghuis, daar krijg je verpleging. Natuurlijk zijn er richtlijnen en regels en gaat het over gemeenschapsgeld, maar de klant mag daar nooit de dupe van worden. Het is mijn passie om mensen die hulpmiddelen nodig hebben nog beter te faciliteren, op een manier die groen, duurzaam en verantwoord is. Dat gaat over slimmer werken. En over de visie dat maximaal rendement niet alleen bij die ene klant zit, maar ook daarna, als een hulpmiddel nog een ronde meegaat. Ja, we moeten de zorg betaalbaar houden, maar kwaliteit van leven is nog belangrijker. Niet alles is in geld uit te drukken en zorg is niet iets wat je achter een bureau regelt. Soms heb ik daar discussies met Myriam over. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar als het gaat om zaken waar we sterk in geloven, krijgen we elkaar uiteindelijk wel mee .’ ‘Dat is waar,’ beaamt Myriam. ‘We doen dit werk allebei met hart en ziel. En VGZ Zorgkantoor draagt Kersten een warm hart toe, omdat jullie goed zijn in wat jullie doen. Bovendien pluk je de vruchten van zo’n langdurige samenwerking als de onze. We kunnen echt met elkaar bouwen. En dat wil ik de komende jaren blijven doen.’

 

Misschien ook interessant

Nominatie beste leerbedrijf - SoMe

Kersten Hulpmiddelen genomineerd voor verkiezing beste leerbedrijf 2022

Kersten Hulpmiddelen is één van de tien genomineerden ‘beste leerbedrijf’ voor mbo-studenten in de sector Entree. Op 22 maart 2022 maakte SBB dat bekend.

LEES MEER >
Nieuws-header---Stephan-Lesterhuis-nieuwspagina

In de voetsporen van Ambrous

In 2004 droeg Ambrous Kersten het stokje over aan Stephan & Stefan. Van 2004 tot 2015 stonden zij aan het roer van de organisatie. Ze

LEES MEER >
Ambassadeursgala 16-5-22 tegel 1

Beste leerbedrijf sector entree

Tijdens het ambassadeursgala van SBB maakte Minister Robbert Dijkgraaf van OCW bekend wie het overall beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider zijn voor “dit is

LEES MEER >

Primeur onbemande scootmobielpool

Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een onbemande scootmobielpool. In deze pilot delen bewoners van een woon-zorgcomplex delen samen een scootmobiel.

Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Den Haag

Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Gemeente Den Haag

Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een bijzondere pilot in de vorm van een scootmobielpool. De pool is afgetrapt op vrijdag 11 november bij woon-zorgcomplex Het Coornhert. Uniek aan dit project is dat het om een onbemande pool gaat.

In woon-zorgcomplex Het Coornhert kun je zelfstandig wonen, met de zorgmogelijkheden van Stichting Eykenburg op afroep. Zelfstandig wonende inwoners kunnen een beroep doen op de Wmo voor mobiliteitshulpmiddelen. Er zijn momenteel al veel inwoners die een eigen scootmobiel hebben, maar een scootmobiel heb je niet iedere dag nodig. Daarom wil de gemeente Den Haag voor nieuwe aanvragen bekijken of de inzet van een scootmobielpool een optie is. De ervaringen van de pilot bij Het Coornhert worden hierin meegenomen.

Onbemande pool dankzij slimme techniek
Uniek aan het project is dat het om een onbemande pool gaat. Dit is mogelijk door de ingebouwde techniek die Kersten samen met HublogiQ heeft toegevoegd. Hierdoor krijgen bewoners een tag mee en kunnen ze de scootmobiel gebruiken.

Samen voor duurzaamheid
‘Als Kersten werken we hier graag aan mee,’ vertelt Gert Jan de Boer, vestigingsmanager van de Wmo locatie in Den Haag. ‘Het delen en zo optimaal inzetten van scootmobielen sluit aan op onze filosofie van samen bouwen aan een duurzame maatschappij. Daarbij zorgen onze monteurs voor het onderhoud aan de scootmobiels. Een ander voordeel voor gebruikers is dat zij geen omkijken meer hebben naar het veilig stallen van de scootmobiel. Deze staat veilig en goed toegankelijk in een gemeenschappelijke box. Dus ook daar hoeven bewoners zich geen zorgen over te maken.

Kersten Hulpmiddelen is één van de twee vaste leveranciers voor Wmo-hulpmiddelen voor inwoners van Gemeente Den Haag.

Heeft u vragen over Wmo hulpmiddelen in Den Haag? Bel 070 – 326 56 69 of mail naar wmodenhaag@kerstenhulpmiddelen.nl

 

Misschien ook interessant

Nieuws - Thuiszorg Het Friese land - blok1

In gesprek met Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorgmedewerker Christina werkt al 30 met hart en ziel in de zorg. Ze vertelt hoe ze haar werk heeft zien veranderen en hoe anders de

LEES MEER >
Hulpmiddelen Centrum is Kersten Hulpmiddelen

Hulpmiddelencentrum is Kersten Hulpmiddelen

Het Hulpmiddelencentrum is per 20 juni 2020 overgenomen door Kersten Hulpmiddelen. 

LEES MEER >
Kersten blijft vertrouwde hulpmiddelenleverancier

Kersten blijft vertrouwde hulpmiddelenleverancier

Roermond – 2 december 2021 – De gemeentes Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond hebben gezamenlijk per 1 december een nieuw contract afgesloten met Kersten Hulpmiddelen

LEES MEER >

Westrom: een duurzame samenwerking

Als inclusieve organisatie werkt Kersten Hulpmiddelen inmiddels nauw samen met participatiebedrijven door heel Nederland. Westrom was het allereerste participatiebedrijf waar Kersten de verbinding mee aanging.

Westrom: een duurzame samenwerking

Twee bedrijven die samen de handen ineen sloegen voor eenzelfde doel. En niet alles ging vanzelf. Een gesprek over een bijzonder partnership en het veranderende effect van participatie op onze samenleving.

Op 1 januari 2015 verving de Participatiewet de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Dit moest leiden tot betere en goedkopere ondersteuning van kwetsbare mensen. Mensen die in aanmerking komen voor beschut werk, kunnen terugvallen op een beschermde omgeving als Westrom, via de weg van de gemeente. Bovendien zou instroom nu via de gemeente en de Participatiewet verlopen. We gaan in gesprek met Mieke Wijnen, projectleider social return binnen Kersten, en Maud Rulkens, commercieel manager bij Westrom. Als erkend leerwerkbedrijf geven zij uitvoering aan de Participatiewet en voorzien zij medewerkers van passend werk voor vijf gemeenten en het bedrijfsleven in Midden-Limburg.

Het oorspronkelijke plan: een gezamenlijke WMO-vestiging
Ongeveer acht jaar geleden startten de eerste gesprekken tussen Westrom en Kersten. Het was Jan Snoek, destijds directeur van Westrom, die de wens had om, net als de gemeente Venlo, hulpmiddelen te verstrekken vanuit de sociale werkvoorziening. Het oorspronkelijke idee was om ook een WMO-afdeling bij Westrom in te richten. Westrom zou de hulpmiddelen gaan verzorgen in opdracht van de gemeente en Kersten kon waar nodig specifieke expertise inbrengen, zoals het trainen van medewerkers en het verrichten van speciale aanpassingen aan hulpmiddelen. Maar het liep anders. Mieke: ‘We hebben bijna een jaar lang mensen van Westrom bij ons op de werkvloer getraind in diverse werkzaamheden: van reiniging tot montage. Een van de punten waar we tegenaan liepen was dat de werkdruk die er voor ons écht niet was, door de mensen wél als zodanig werd ervaren. Een voorbeeld: Westroms mensen zagen de hoeveelheid rolstoelen die dagelijks binnen kwamen. Die rolstoelen hoefden zij zelf niet te verwerken, maar zo voelden ze dat wel. Mensen hebben toch een andere achtergrond en een ander referentiekader.’ ‘Bovendien werd al snel duidelijk dat het worden van een WMO-vestiging niet bij onze organisatie paste,’ vult Maud aan. ‘Het kwam erop neer dat Westrom een totaal ander bedrijf moest worden, met nieuwe mensen en nieuw binnen te halen expertise. De investering die dat met zich mee zou brengen stond niet in verhouding tot het aantal mensen dat we aan het werk zouden kunnen zetten.’

Partner in specifieke werkstromen
En zo gingen de plannen voor een WMO-vestiging nieuwe stijl de prullenbak in. De intensieve kennismakingsperiode was echter niet voor niets geweest en leidde voor Kersten tot waardevolle detacheringen. Dit waren de mensen die wel weer goed pasten bij specifieke werkzaamheden die binnen Kersten moesten worden verricht. De laatste Westrommer uit die tijd gaat binnenkort met pensioen. ‘Die periode leerde ons dat Westrom een waardevolle partner voor ons kon zijn binnen bepaalde werksoorten,’ vervolgt Mieke. ‘Als depothouder is hergebruik voor Kersten een belangrijke pijler. Dat brengt specifieke werkzaamheden met zich mee die uitstekend passen bij Westrom, zoals het repareren van banden en wielen, het opknappen van beensteunen en het demonteren en reinigen van onderdelen van rolstoelen vanuit de afkeurstroom.’ Maud vult aan: ‘Wat past er binnen Westrom, wat heeft Kersten nodig en hoe kunnen we dat goed samenbrengen? We zijn opnieuw met elkaar om tafel gegaan en hebben elkaars kwaliteiten weten te verbinden.’

Logistieke trein van wielen en banden
‘In die tijd zijn we intensief gestart met het repareren van wielen en banden. Die kwamen in groten getale bij ons binnen,’ zegt Maud. En nog steeds is Westrom een belangrijke schakel als het gaat om Kerstens banden- en wielenstroom. We doen de banden voor heel Nederland!’ Mieke: ‘Als Westrom geen banden zou repareren zouden onze monteurs zelf dat werk moeten doen. Door dit deel uit te besteden aan Westrom, kunnen we onze rolstoelen sneller uitleveren. Daarnaast leggen we op deze manier een deel van de arbeid neer bij een doelgroep mensen bij wie dit soort werk heel goed past.  Kwaliteit staat daarin voorop, want kwalitatieve en betrouwbare hulpmiddelen voor elke eindgebruiker is de basis. Als de samenwerking goed is, is het vertrouwen er ook dat al die losse onderdelen die door Westrom gerepareerd worden en bij ons retour komen niet meer gecontroleerd hoeven te worden. En dat gaat heel erg goed. Natuurlijk is het wel nodig dat we hierin goed blijven afstemmen om de kwaliteitsnormen hoog te houden. We investeren continu in ons partnership. Niet waar, Maud?’

De ‘Kerstenstraat’
‘Dat klopt helemaal. Maar Mieke, specialist hergebruik Lei Geelen van Kersten en ik kunnen met elkaar afspraken maken; de afstemming op de werkvloer is uiteindelijk het allerbelangrijkste. De mensen in de ‘Kerstenstraat’ werken nagenoeg allemaal exclusief voor Kersten. Zij zijn de verbindende schakel tussen Westrom en Kersten, waarbij een belangrijke rol voor alle begeleiders is weggelegd. Het is onze taak om deze mensen te ontwikkelen binnen hun kunnen, dat is onze ‘why’. Al het werk dat we intern doen is idealiter een voorportaal voor uitstroom naar een externe werkgever. Tegelijkertijd zijn de opdrachten bij ons leidend. Daar moet je op sturen: het werk dat binnenkomt moet gedaan worden, binnen een bepaalde termijn en conform de kwaliteitsafspraken.’

Westrom-2

De transitie naar massieve banden
Maud is trots op het transitieproject van rolstoelluchtbanden naar massieve banden. Medio 2019 startte Kersten hier samen met Westrom mee, in opdracht van het zorgkantoor. ‘Deze transitie zou leiden tot minder lekke banden, en dus tot minder CO2-uitstoot, minder reparaties en minder monteurs die de weg op moesten,’ legt Mieke uit. ‘Alle luchtbanden gingen eraf en kwamen bij ons terecht,’ vervolgt Maud. ‘Met behulp van een speciale bandenmachine en onze mankracht werd de klus geklaard. En natuurlijk ging daar de nodige voorbereiding aan vooraf. De belasting voor de handen van onze mensen bleek namelijk te groot. Daarop heeft Kersten in samenspraak met de leverancier en de technische dienst van Westrom een speciale hefboom op de bandenmachine laten maken, zodat het wel weer mogelijk was. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van hoe we samenwerken: gezamenlijk nadenken hoe we de doelgroep waar wij mee te maken hebben het werk kunnen laten doen dat Kersten van ons vraagt. We wisten dat het uitvoeren van deze klus uiteindelijk in minder werk zou resulteren; de uitval vanwege een lekke band wordt immers steeds minder. De verduurzaming van de markt conflicteert soms met de menselijke stroom, en daar moet je met elkaar een balans in zien te vinden. Soms kom je dus ook tot de conclusie dat bepaalde werkzaamheden minder goed passen. Dat kan best een domper zijn, maar het is een beetje inherent aan deze branche.’

Westrom als partner én first supplier
Als Kersten werk heeft dat past bij een participatiebedrijf, kloppen ze als eerste bij Westrom aan. ‘Als wij onze partners rondleidingen geven, gaan we vaak ook langs Westrom. Westrom is binnen de zorgkantorenstroom onderdeel van ons basisproces en dat willen we graag laten zien. Zo hebben we zelfs een keer het ministerie van VWS meegenomen. Zij waren toen dusdanig onder de indruk dat ze zich afvroegen waarom we nog niet aangesloten waren bij de Green Deal. Dat heeft erin geresulteerd dat Kersten als eerste partij binnen de branche de Green Deal ondertekende, in juni 2020.’ Maud vervolgt: ‘Als Kersten hier met bezoekers komt, houdt dat ons ook scherp. We hebben geen Green Deal getekend, zover zijn we nog niet, maar het zet je wel aan het denken. We leren van elkaar, en hebben over en weer profijt van de samenwerking. Zo stoten we minder Co2 uit dankzij het werk dat we voor Kersten uitvoeren. En het feit dat een kwetsbare doelgroep structuur krijgt door een vastomlijnd pakket van werkzaamheden aan sociale producten, maakt het plaatje compleet. Ja, het haakt allemaal mooi in elkaar.’

Een wederzijdse gunfactor
Dankzij Westrom is Kersten founder en partner van Konnekt’os geworden: een platform en ontmoetingspunt voor organisaties die nadenken over en stappen zetten op het gebied van sociaal ondernemen. ‘De directeur van Westrom heeft ons destijds daarvoor benaderd,’ aldus Mieke. ‘Een mooie plek waar vanuit wij andere werkgevers kunnen motiveren en inspireren. We hebben bovendien de MVO-prijs van Konnekt’os gewonnen, in 2019. Westrom heeft ons voorgedragen en op de achtergrond een motivatie ingediend. Dat vind ik sprekend voor ons partnership: we gunnen elkaar veel en werken samen toe naar een mensgerichter en duurzamer zorglandschap.’

De blik vooruit
‘Als ik mijn blik op de toekomst richt, blijft het belangrijk om te kijken wat wel en wat niet werkt,’ zegt Maud. ‘We hebben basiswerkzaamheden binnen Kersten afgesproken, maar vanuit daar kijken we verder: kunnen we uitbreiden? Is er werk dat Westrom nu niet doet maar wat we eventueel passend kunnen krijgen? En welke mensen zouden kunnen doorgroeien?’ Mieke vervolgt: ‘Wij blijven de waarde van bedrijven als Westrom zien. Dat gaat ook over een beetje omdenken: er is veel meer mogelijk dan je denkt. Dat geldt voor de levensduur van een rolstoel, alsook voor hoe je met mensen omgaat. En naast de sociale en inclusieve waarde is er een duidelijke economische waarde aanwezig, zeker nu we met de krapte op de arbeidsmarkt te maken hebben. All hands on deck en met de stroom mee.’

Westrom---Maud

Misschien ook interessant

Kersten Hulpmiddelen blijft hulpmiddelenleverancier

Kersten Hulpmiddelen blijft hulpmiddelenleverancier

Burgum, 15 december 2021 – De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten met Kersten Hulpmiddelen.

LEES MEER >

Inwoners Lemmer klaar voor een mooie en mobiele zomer in eigen land!

Leeuwarden – juli 2021. Kersten Hulpmiddelen opende in juni een nieuwe uitleenlocatie bij de polikliniek van Tjongerschans in Lemmer.

LEES MEER >
In gesprek met Buurtzorg - Atsje - tegel

In gesprek met Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams zorg levert aan huis. Sinds 2 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Buurtzorg, waar Atsje Bouma

LEES MEER >

Samen met Zorgplan

De zorgmarkt is dynamisch en altijd in beweging. Door samen te werken met partners in de keten maken we een verschil. Wij zijn trots op onze samenwerking met kennis en leerplatform Zorgplan.  

Samen met Zorgplan

Doetinchem, 25 april 2022 – Afgelopen week werd de duurzame samenwerking tussen Kersten Hulpmiddelen en kennis- en leerplatform Zorgplan bekrachtigd. De zorgmarkt staat voor een aantal fikse uitdagingen. Als schakels in de zorgketen willen beide partijen met deze samenwerking een stap naar voren zetten om de kwaliteit van hulpmiddelenzorg ook naar de toekomst toe te kunnen borgen.

Zorgplan is een gerenommeerde speler binnen de hulpmiddelenzorg. Als spin in het web hebben zij goed zicht op de continu veranderende zorgmarkt. Zorgplan deelt haar kennis met zorgprofessionals en organisaties. Als hulpmiddelenleverancier zit Kersten een stap verder in de keten; medewerkers van Kersten gaan dagelijks het gesprek aan met de zorgprofessional bij elke concrete zorgvraag. Juist door krachten te bundelen valt hier de winst te behalen.

Bas Alberts, CEO van Kersten Hulpmiddelen, motiveert graag waarom hij heeft gekozen voor deze samenwerking: “Kersten heeft zich gecommitteerd tot het zetten van de standaard van excellente hulpmiddelenzorg binnen de kaders en uitdagingen die er zijn. Functioneringsgericht indiceren is voor onze organisatie dan ook een strategische pijler. Vanuit hier komen we altijd tot de best passende hulpmiddelenoplossing die aansluit bij de zorgvraag van de cliënt én die voldoet aan alle wettelijke eisen.” “Door deze werkwijze op een eenduidige wijze toe te passen valt er op meerdere fronten winst te behalen”, vult Peter te Moller, Directeur van Zorgplan aan. “Het is goed voor de gebruiker van het hulpmiddel, de budgethouder én voor de BV Nederland. Door vanuit de zorgvraag functioneringsgericht te werken, is de hulpmiddelenzorg adequaat en lopen processen soepeler en sneller. Daarbij draagt dat bij aan het voorkomen van onnodig dure zorg.”

De eerste stap in de samenwerking is dat de komende jaren de nieuwe denk- en werkwijze over functioneringsgericht indiceren in de gehele Kersten organisatie via het leerplatform KerstenLeert wordt uitgerold. De trainingen worden ontwikkeld en gegeven samen met adviseurs van Zorgplan. Op deze manier bewegen we als organisatie mee met de wettelijke eisen en voorwaarden die zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeente stellen en dragen we als Kersten bij aan een duurzame bekostiging van de zorg. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van hulpmiddelenzorg voor elke cliënt geoptimaliseerd.

Bekijk ook eens

Samenwerking Ergotherapeuten Kersten Ouderenzorg

In gesprek met ergotherapeuten Linda en Chantal

Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat. Terwijl als je ergens een verschil kan maken is het wel bij deze kwetsbare doelgroep. Niet altijd makkelijk

LEES MEER >
Gülnaz Günenç

Complexe zorgvragers luiden de noodklok

Dick en Gülnaz zijn gebruikers van op maat gemaakte hulpmiddelen. Ze maken ze zich zorgen of dit in de komende jaren nog toegankelijk blijft voor

LEES MEER >

Wij zijn partner van het UWV

Kersten Hulpmiddelen mag na het gunnen van een Europese aanbesteding vanaf dit jaar ook mobiliteitshulpmiddelen met bijhorende service in opdracht van het UWV door heel Nederland leveren. Hierdoor wordt het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk om mee te kunnen doen aan het arbeidsproces.

Wij zijn partner van het UWV

Om uiteenlopende redenen zijn er, ondanks een enorme arbeidskrapte, nog steeds meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland* met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd streven we naar een inclusieve samenleving en willen we het liefst iedereen zo volledig als mogelijk laten meedoen. Het hebben van betaald werk is hierbij essentieel; het is een manier om zelfstandig en met eigenwaarde door het leven te kunnen gaan. Dit is echter niet voor iedereen automatisch weggelegd.

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden om mensen verder te helpen; bijvoorbeeld speciale arbeidsmarktparticipatieprojecten of ondersteuning via de Wmo vanuit de gemeente. Naast deze vormen is het ook mogelijk om een beroep te doen op het UWV voor de verstrekking van een mobiliteitshulpmiddel. Het doel van deze regeling is om werkenden met een structurele functionele beperking in staat te stellen om deel te nemen aan het arbeidsproces dan wel onderwijs te volgen. Kersten Hulpmiddelen draagt als nieuwe partner van het UWV hier graag haar steentje aan bij. “Wij zijn ontzettend blij met deze gunning. We zetten ons sinds jaar en dag in om met elkaar een inclusieve samenleving te realiseren. Dat doen we niet alleen met onze hulpmiddelen, dat doen we ook omdat we als organisatie staan voor inclusiviteit. Het feit dat we de hoogste trede van het PSO keurmerk hebben onderstreept dit.”, aldus Bas Alberts, CEO Kersten Hulpmiddelen.

Wanneer een hulpmiddel via het UWV?
Als er sprake is van een ziekte of handicap die iemand structureel belemmert bij het uitvoeren van zijn of haar werk of bij het volgen van onderwijs, kan er bij het UWV een aanvraag voor een werknemersvoorziening voor een mobiliteitshulpmiddel worden gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan een rolstoel, een driewielfiets of bijvoorbeeld een scootmobiel. Het UWV kan dan vervolgens Kersten Hulpmiddelen als leverancier inzetten. Klik hier voor meer informatie.

Lees ook: https://kerstenhulpmiddelen.nl/via-het-uwv/

*Kennisdocument SER 2 dec. 2020, Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Bekijk ook eens

Samenwerking Ergotherapeuten Kersten Ouderenzorg

In gesprek met ergotherapeuten Linda en Chantal

Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat. Terwijl als je ergens een verschil kan maken is het wel bij deze kwetsbare doelgroep. Niet altijd makkelijk

LEES MEER >
Gülnaz Günenç

Complexe zorgvragers luiden de noodklok

Dick en Gülnaz zijn gebruikers van op maat gemaakte hulpmiddelen. Ze maken ze zich zorgen of dit in de komende jaren nog toegankelijk blijft voor

LEES MEER >

Opnieuw hoogste trede PSO

Erkenning als inclusief ondernemer met PSO – Trede 3

Na een onafhankelijke toetsing van onderzoeksorganisatie TNO, heeft Kersten Hulpmiddelen opnieuw Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Opnieuw hoogste trede PSO

Roermond – 21 december 2021. Na een onafhankelijke toetsing van onderzoeksorganisatie TNO, heeft Kersten Hulpmiddelen opnieuw Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Met deze certificering onderstreept Kersten het belang om op een kwalitatieve wijze werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en binnen al haar samenwerkingen sociaal ondernemerschap verder te stimuleren. Met het behalen van de hoogste trede behoort Kersten tot de 10% meest inclusieve organisaties in Nederland.

PSO is een meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Het wordt gezien als de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. “Als organisatie met een maatschappelijk kloppend hart, hechten we grote waarde aan het keurmerk. Het is een belangrijke manier om aandacht te kunnen blijven vragen voor sociaal ondernemen op duurzame wijze. We willen ook al onze klanten, partners, fabrikanten en relaties in de keten inspireren. En dat start met zelf het goede voorbeeld geven. Wij zijn dus enorm trots en blij met deze erkenning!” aldus Bas Alberts, CEO van Kersten Hulpmiddelen.

Het doel van PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier aan werk te helpen, om zo met elkaar een inclusievere samenleving te creëren. Kersten Hulpmiddelen faciliteerde 18 jaar geleden de eerste plek voor een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de opgetuigde bedrijfsprocessen rondom hergebruik van hulpmiddelen was de stap naar samenwerking met sociale werkplaatsen snel gezet. Vanuit hier heeft sociaal ondernemerschap zich verspreid als een olievlek door de gehele organisatie. Inmiddels heeft ruim 10% van alle medewerkers binnen Kersten een afstand tot de arbeidsmarkt, zichtbaar of onzichtbaar. Ook is de doelgroep de afgelopen jaren enorm verbreed; het betreft al lang niet meer enkel de laag opgeleide functies.

De mogelijkheden vanuit de doelgroep zijn zo ontzettend groot, ik zie vooral enorm veel potentieel, of het nu een statushouder uit Afghanistan betreft, of die jongeman met een rugzakje die net dat extra steuntje in de rug nodig heeft. Wij denken vooral in kansen en als je iets verder kijkt, liggen de mogelijkheden voor sociaal ondernemen voor het oprapen.” aldus Mieke Wijnen, MVO manager bij Kersten Hulpmiddelen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Wilt u meer weten over de PSO? Kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.