Geschreven door: Sander

Datum: 20-04-2022

Al meer dan 17 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Thuiszorg Het Friese Land. Eerst samen met Hulpmiddelencentrum en na de overname is de samenwerking doorgezet met Kersten. Deze thuisorganisatie biedt zorg in acht gemeenten in Noord- en Midden-Friesland: van Harlingen naar Leeuwarden tot aan Dokkum – én de Waddeneilanden. Bij Thuiszorg Het Friese Land werken ruim tweeduizend medewerkers. Eén daarvan is Christina de Haan, sinds jaar en dag bevlogen wijkziekenverzorgende. We gaan in gesprek over haar vak én over de samenwerking met Kersten.

Even voorstellen
‘Al bijna 30 jaar werk ik bij Thuiszorg Het Friese Land. Ik werk primair als wijkziekenverzorgende. Daarnaast ben ik ergocoach. Ook werk ik één dag in de week in een fysiopraktijk als fitnesstrainer. Ik vind dit een hele mooie combinatie.’

Werken in de Friese thuiszorg
‘Ik kom het meeste thuis bij mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dat kan door geheugenproblemen zijn, of door chronische aandoeningen als Parkinson en MS. Deze mensen zijn vaak minder mobiel en kunnen zichzelf niet zelfstandig redden. Ik werk ook met mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Een mevrouw met een nieuwe heup die ik eventjes op gang help, of een meneer die ik ondersteun bij het leren aandoen van zijn nieuwe kousen, zodat hij het daarna zelf kan. Ik werk op het platteland, de omgeving is heel wijds. In Amsterdam, waar mijn dochter woont, zie ik scootmobielen op straat zijn. Dat is hier wel anders, mensen hebben de ruimte om ze binnen te zetten. Ik zou best weleens een dagje in de grote stad willen meelopen om te zien hoe de thuiszorg daar geregeld is. Wat betreft de woningen waar je komt, maar ook wat betreft cultuur, zal het zeker anders zijn.’

Veranderingen door de jaren heen
‘Toen ik begon zag mijn werk er heel anders uit dan nu. Ik verzorgde een wondje, diende iemand een injectie toe. De rest deden mensen zelf en de trend was dat ze snel zelfstandig verder gingen. Dat is nu wel anders. Omdat mensen langer thuis blijven wonen is de zorgvraag én de zorgzwaarte toegenomen. Mensen kunnen zelf vaak niet veel meer. De hulpmiddelen waar je vroeger alleen in een zieken- of verzorgingstehuis mee te maken had, staan nu in particuliere woningen: van tilliften tot hoog-laagbedden. Ook is het werk onregelmatiger geworden; er is vraag in de avonden en weekenden. Dat was vroeger niet zo.’

De rol van hulpmiddelen
‘Omdat mensen langer thuis blijven wonen is de rol van hulpmiddelen groter dan ooit. Als je jezelf dankzij hulpmiddelen beter kan redden, ben je zoveel vrijer in je doen en laten. Je kunt dan de regie behouden en bent niet meer afhankelijk van de zorgverlener die komt. Opstaan en naar bed gaan wanneer je wilt, visite ontvangen, naar de kapper gaan op een tijdstip dat het jou uitkomt… Ook op sociaal vlak geeft dit mensen vaak een boost, omdat ze simpelweg meer bewegingsvrijheid hebben. Natuurlijk proberen we onze cliënten eerst op zo’n manier te trainen dat ze geen hulpmiddel nodig hebben. Bijvoorbeeld door het vergroten van hun spierkracht. Maar als het noodzakelijk is, zetten we hulpmiddelen in. Die zijn ook voor ons een uitkomst: een hoog-laagbed en een glijzeil maken dat we minder hoeven te tillen en gezond kunnen blijven werken.’

De samenwerking met Kersten
‘We werken al heel lang samen, volgens mij sinds 2002. Kersten denkt met je mee, het contact is nauw. Laatst vroeg ik voor een mevrouw een trippelstoel aan. Ze wilde zelf kunnen blijven koken en niet afhankelijk zijn van andere mensen of een maaltijdservice. Ik heb dan telefonisch contact en krijg van Kersten advies op maat voor mijn cliënt. Daarna wordt het geregeld en geleverd. Kersten biedt ook spoedzorg aan en is 24 uur per dag bereikbaar. Erg prettig als je bijvoorbeeld een hoog-laagbed nodig hebt voor iemand die vrijdagmiddag uit het ziekenhuis komt. Verder mogen we vaak hulpmiddelen uitproberen en investeert Kersten in scholing. Zo blijven we onder meer bij als het gaat om de mogelijkheden van nieuwe hulpmiddelen.’

Minister van VWS  voor één dag
‘Wat ik zou doen als ik Minister van VWS zou zijn?’ Lacht: ‘Wat een goede vraag. Ik zou me inzetten voor meer geld en mogelijkheden wat betreft fysiotherapie, ergotherapie en bewegen dicht bij huis. Dan denk ik bijvoorbeeld aan trainers die naar de mensen thuis komen, zodat ze niet naar een fysiopraktijk hoeven te gaan. Door meer te focussen op beweging, leefstijl en houding zullen mensen zich langer prettig en gezond voelen en bevorderen we hun zelfredzaamheid. Voordeel voor ons als zorgmedewerker is dat we daardoor minder zwaar werk hoeven te doen, omdat cliënten hun eigen spieren zo lang mogelijk kunnen gebruiken en ze minder afhankelijk zijn van zorg. Zeker chronisch zieken als cliënten met MS, Parkinson, Diabetes en reuma zouden veel meer onder begeleiding mogen bewegen. Ja, tijd en geld voor beweging vrijmaken: daar zou ik me heel graag hard voor maken.’