Bij Kersten Hulpmiddelen zetten wij ons actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende plek te geven binnen onze organisatie. Iedere collega hoort er vanaf zijn of haar eerste werkdag 100% bij en krijgt dezelfde kansen en mogelijkheden.

Inclusief ondernemen zit in ons DNA

10% van al onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Zichtbaar of onzichtbaar. De achterliggende redenen zijn divers en zeggen niks over de individuele kwaliteiten. Ons uitgangspunt is dat iedereen zijn talenten ontdekt en gebruikt. Dat kost ons geen moeite. Inclusief ondernemen zit diep in ons DNA verweven. De diversiteit van onze mensen is onze kracht. We denken vanuit mogelijkheden en kijken naar wat deze medewerkers juist wél kunnen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Het is daarom niet voor niets dat we de hoogste trede (trede 3) behaald hebben op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit onafhankelijke keurmerk geeft aan dat we tot de 10% van de meest inclusieve organisaties van Nederland behoren. Daar zijn we ontzettend trots op. Net als op al onze collega’s, want bij Kersten Hulpmiddelen doet iedereen mee!