Introductie

Dit is de privacyverklaring van Kersten Groep B.V. (hierna aangeduid als “Kersten”), KVK-nummer 67064183, gevestigd aan Keulsebaan 510, 6045 GL Roermond.

Kersten waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en onze diensten toont door uw bezoek aan onze website www.kerstenhulpmiddelen.nl, portaal https://portaal.kerstenhulpmiddelen.nl/, webshop https://webshop.kerstenhulpmiddelen.nl of uw contact met een van onze medewerkers.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Kersten verzamelt tijdens uw interactie met ons en/of een van onze dochterondernemingen met uitzondering van de activatie van bepaalde mobiele diensten die Kersten aanbiedt en waarop een separate privacyverklaring van toepassing is.

In deze privacyverklaring willen wij u op beknopte en transparante wijze informeren

 • welke persoonsgegevens van u we verwerken en met welk doel we dat doen;
 • hoe we uw gegevens verkrijgen, verwerken en bewaren;
 • op welke wijze u controle over uw gegevens kunt uitoefenen.

 

Verwerking van uw gegevens: doeleinden, grondslag en bewaartermijnen

Afhankelijk van de wijze waarop u van onze dienstverlening gebruik maakt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens:

 • Online aanschaf van onze producten en diensten
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om deze op nette wijze af te kunnen afhandelen (facturering en logistieke afhandeling).
  Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Wij bewaren die gegevens tot 7 jaar nadat uw bestelling is afgerond (wettelijke bewaartermijn).
 • Registreren en activeren van bepaalde producten en diensten
  Wanneer u bij ons bepaalde producten afneemt, kunt u uw product registreren voor garantiedoeleinden, om een efficiëntere productondersteuning te krijgen en om ons in staat te stellen zowel onze producten/diensten als uw gebruikerservaring te verbeteren.
  Op de registratie voor en activatie van mobiele diensten die u bij ons afneemt zijn specifieke privacyverklaringen van toepassing.
 • Met ons communiceren via een webformulier
  Via de “service”-sectie van onze website kunt u een formulier invullen om een reparatie aan te vragen, een onverhoopte klacht in te dienen, of in het kader van de GRZ een aanmelding, aanpassing of afmelding te verrichten.
  Wanneer u een webformulier invult gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om uw aanvraag of opmerking te kunnen verwerken.
  Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en – afhankelijk van het formulier – een aantal aanvullende gegevens.
  Wij bewaren die gegevens totdat uw klacht of verzoek is afgehandeld.
 • Registreren voor een van onze nieuwsbrieven
  Wanneer u zich abonneert op onze algemene nieuwsbrief ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over onze producten en dienstverlening; bij een abonnement op de Nieuwsbrief Kersten Kennisworkshop ontvangt u op regelmatige basis informatie over komende workshops die Kersten organiseert.

  Het abonnement kunt u op elk moment opzeggen; de nieuwsbrief bevat daartoe een afmeldlink.
  Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen hebben wij uw e-mailadres nodig; uw naam gebruiken wij uitsluitend om de nieuwsbrief persoonlijker te kunnen maken.
  Wij bewaren die gegevens zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

 • Registreren voor onze kennisworkshop
  Wanneer u zich aanmeldt voor een door Kersten georganiseerde kennisworkshop gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om uw registratie administratief te kunnen verwerken.
  Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en – afhankelijk van het formulier – een aantal aanvullende gegevens.
  Wij bewaren die gegevens tot 7 jaar nadat uw registratie is afgerond (wettelijke bewaartermijn).
 • Met ons communiceren via social-mediakanalen
  Middels de buttons op onze website kunt u met ons communiceren via de sociale netwerken van Facebook en LinkedIn. De daarvoor gebruikte cookies zijn niet afkomstig van Kersten en worden niet door ons beheerd. Voor informatie over deze cookies verwijzen wij u dan ook naar de privacyverklaringen van de respectieve netwerken.
 • Bezoeken van onze websites en gebruik van cookies
  Wanneer u onze websites bezoekt verwerken wij in de vorm van cookies een aantal gegevens van u om de functionaliteit van onze online diensten te kunnen bieden en te kunnen verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies.
  Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op; u kunt ze daarom niet uitschakelen.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

In een aantal gevallen maakt Kersten gebruik van derden die wij hebben ingeschakeld om (delen van) onze dienstverlening uit te voeren. Wanneer dit op basis van de wetgeving is toegestaan, deelt Kersten uw gegevens met die derden om de dienstverlening te kunnen laten plaatsvinden.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Gezondheidsinstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgkantoren
 • Gemeenten
 • Reparatie- en schoonmaakorganisaties
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingdienstverleners en incassobureaus

 

Verwerking buiten de EER

Kersten verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging van uw gegevens

Kersten erkent haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Om verlies en onrechtmatig gebruik tegen te gaan maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures. Wij passen onder andere toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Uw rechten

Kersten vindt het belangrijk dat u weet welke gegevens van u wij verwerken en dat u hierover controle hebt.
U heeft de volgende rechten:

 • het recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • het recht op wissen van de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • het recht op rectificatie van en aanvulling op de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij;
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Vragen en verzoeken omtrent deze rechten kunt u op elk moment aan ons richten door per e-mail een verzoek te sturen aan onze functionaris voor gegevensbescherming: FG@kerstenhulpmiddelen.nl.
We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Indien u onverhoopt een klacht heeft over de wijze waarop we uw gegevens verwerken of uw verzoek door ons is behandeld, dan heeft u het recht zich te richten tot Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verzoeken u echter eerst met ons contact op te nemen.

Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Contactgegevens

Kersten Hulpmiddelen
Keulsebaan 510
6045 GL Roermond

Op onze website www.kerstenhulpmiddelen.nl/contact/ vindt u onze contactmogelijkheden.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaand e-mailadres
FG@kerstenhulpmiddelen.nl