logo-kersten
 
 
 
Privacyverklaring van Kersten Holding BV 
Hierna te noemen: “Kersten”; 
Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 18-05-2018 
 
Introductie 
  Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Kersten of haar dochterondernemingen. Kersten waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.kerstenhulpmiddelen.nl of onze webshop: https://webshop.kerstenhulpmiddelen.nl/ Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Kersten verzamelt tijdens uw interacties met Kersten en haar dochterondernemingen. 
 
Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen? 
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:
 • Producten en diensten online aanschaffen;
 • Bepaalde producten en diensten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
 • Informatie opvragen over producten en diensten;
 • Deelnemen in Kersten online communities, waaronder onze en blogs in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Kersten.
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze klantenservice en blijven verbeteren van onze websites.
 • Ons helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening, en toestaan dat Kersten u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten;
 • Problemen van klanten en/of met producten en diensten oplossen;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van Kersten.
Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld of over hebben bericht.  
 
Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen 
Tijdens uw interactie met van Kersten, bijvoorbeeld door u te registreren voor onze nieuwsbrief, een product te kopen of de van Kersten-pagina's te bezoeken (zoals “Volg ons op Facebook”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:
 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Uw leeftijd;
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Kersten
 • Uw interesses;
 • Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze Kersten-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Kersten, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort). 
 
Cookies: 
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • Enzovoort.
Uw persoonlijke gegevens delen met anderen 
We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat Kersten u een product verkoopt of een dienst biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten voordat wij uw gegevens voor gezamenlijke marketingdoeleinden gebruiken.  
 
Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.  
 
De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.  
 
Kersten zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist. 
 
Uw rechten 
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan Kersten Hulpmiddelenspecialist via info@kerstenhulpmiddelen.nl  
 
Indien nodig hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de lokale wetgeving.  
 
We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.  
 
Uw voorkeuren 
We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.  
 
Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het registratieformulier aan te vinken of door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.  
 
Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u om goedkeuring voor verwerking van uw persoonsgegevens. Wij sturen wij u bijvoorbeeld alleen nieuwsbrieven als u zich daarop hebt geabonneerd en vragen wij eerst uw toestemming voordat we geavanceerde profieltechnieken gaan gebruiken.  
 
Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden 
Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons streven is de belangen van onze websitegebruikers in alle aspecten van ons bedrijf voorop te stellen. Kersten Hulpmiddelenspecialist maakt gebruik van cookies die u helpen optimaal te profiteren van de Kersten Hulpmiddelenspecialist-pagina's.  
 
Houd er rekening mee dat Kersten op dit moment geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op de instelling 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' in uw browser. U kunt wel altijd uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden en geen online aankopen meer doen.  
 
Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:  
 
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
http://www.apple.com/safari/features.html#security  
 
Sociale media 
Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).Kersten is gebonden aan het privacy beleid van deze derden, en aan onze eigen huisregels voor sociale media en deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.  
 
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze Kersten-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Kersten, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).  
 
Links naar andere websites 
Wanneer u de Kersten-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Kersten Hulpmiddelenspecialist en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Kersten zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.  
 
Cloud 
Kersten kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Kersten Hulpmiddelenspecialist door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Kersten heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.  
 
Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen 
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Kersten maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
  De diensten van Kersten zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.  
 
De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Kersten-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.  
 
Contact opnemen 
Neem contact met ons op via info@kerstenhulpmiddelen.nl of ga naar onze contactpagina.