Missie

Onze missie is onze identiteit; het bestaansrecht van onze organisatie. Het is de reden waarom onze medewerkers elke dag hun bed uitkomen. Bij Kersten Hulpmiddelen willen we een verschil maken in het leven van mensen, jong en oud, die te maken krijgen met een fysieke beperking. Dag in, dag uit.

Visie

Onze visie weerspiegelt onze ambitie; het is onze stip op de horizon. Dat begint met het willen zetten van de standaard voor excellente zorg. Excellente én efficiënte hulpmiddelenzorg. We willen een stabiele schakel in de huidige zorgketen zijn, binnen een duurzaam en mensgericht zorglandschap. Daarom nemen wij het voortouw op het gebied van maatschappelijke thema’s, zoals onze aandacht voor social return of het ondertekenen van de Green Deal. Het organiseren van goede zorg betekent ook dat je het met elkaar moet doen. Daarom werken we veelvuldig en graag met anderen samen.