Kersten heeft aandacht voor de mens en dus voor het milieu. Want het één staat niet los van het ander; de mens is immers onderdeel van een groter geheel. Daarom zijn onze ambities om bij te dragen aan een beter milieu en een duurzame samenleving serieus. We willen een excellente standaard zetten en met partners toewerken naar een duurzaam en toekomstgericht zorglandschap. Op meerdere vlakken zetten wij ons hier actief voor in.

Green Deal

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast draagt de zorgsector bij aan milieueffecten en klimaatverandering. Daarom is de Green Deal in het leven geroepen: een landelijk initiatief dat als doel heeft om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.

Vanaf oktober 2020 is Kersten Hulpmiddelen officieel partner van de Green Deal. Wij zijn de eerste speler in de hulpmiddelenmarkt die zich hieraan heeft gecommitteerd en hopen hiermee andere organisaties te stimuleren om ook mee te doen. Verduurzaming van zorg werkt immers alleen als we het samen doen. Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 in november 2022 zet Kersten een volgende stap in verdere verduurzaming.

Doelstellingen Green Deal 3.0

Binnen de aangescherpte deal zet Kersten in op de volgende drie thema’s: gezondheidsbevordering, het verminderen van CO2-uitstoot en uiteraard circulair werken. Zo gaat Kersten actief aan de Green Deal bijdragen door o.a. hergebruik te maximaliseren en haar voortrekkersrol verder uit te bouwen, uiteraard samen met andere partijen in de zorgketen.

Onze focus

Kersten zet vooral in op circulair werken en het bijdragen aan een gezondmakende leefomgeving. Een geïntegreerde circulaire bedrijfsvoering biedt enorm veel kansen. Een rolstoel heeft over het algemeen een kortere gebruiksduur dan levensduur. Zo kan het onderstel van een rolstoel bijvoorbeeld gemakkelijk een tweede, derde of vierde leven krijgen. Door onze processen slim in te richten en met een circulaire bril naar hergebruik te kijken worden geen onnodige materialen, en dus zorgkosten, verspild.

Maar ook het bijdragen aan een gezonde en veilige werk- en leefomgeving is essentieel. Dit resulteert namelijk in minder verzuim én meer tijd voor de cliënt. Daarom begeleiden en trainen wij zorgmedewerkers hoe zij maximaal profijt kunnen hebben van hulpmiddelen. Daarnaast werken we samen met partners in de sector om innovaties te introduceren die zorgverleners kunnen ontlasten.

Circulair werken hand in hand met social return

We kijken bij elk hulpmiddel naar de mogelijkheden tot hergebruik. Herverstrekken is duurzaam, draagt bij aan de circulaire samenleving en aan het verantwoord omgaan met het milieu. Door ons vakmanschap, aandacht voor degelijk onderhoud en het slim inrichten van onze processen kunnen hulpmiddelen en onderdelen op verantwoorde wijze worden gebruikt én hergebruikt. Daarnaast wordt er vanuit de social return gedachte nauw samengewerkt met participatiebedrijven en gemeenten door het hele land. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met sociale werkplaatsen. Zij halen bruikbare onderdelen zoals wielen en beensteunen van teruggekomen voorzieningen af en knappen deze op. Deze onderdelen gebruiken wij vervolgens weer opnieuw. Zo maken we de cirkel rond en dragen we bij aan een circulaire samenleving. Ook dat is in het belang van de huidige én toekomstige generaties.