Als gebruiker van een hulpmiddel wil je blind kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van dat hulpmiddel. Datzelfde geldt voor zorgprofessionals en zorginstellingen. De hulpmiddelen waarmee zorgverleners werken moeten daadwerkelijk ontzorgen en ondersteuning bieden, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken. Dat is onze verantwoordelijkheid en die nemen we serieus. Daarom zijn we in het bezit van alle benodigde keurmerken en certificeringen.

ISO normeringen

ISO normeringen worden over de hele wereld erkend, omdat ISO aan elk land dezelfde eisen stelt voor het behalen van de certificeringen. Een ISO-certificaat geeft zekerheid over veilig en gestructureerd werken. Binnen Kersten werken we dan ook via vaste processen en richtlijnen. Zo garanderen we de kwaliteit van onze producten en diensten. We zijn gecertificeerd volgens onderstaande ISO normeringen:

  • ISO 9001: Hiermee garanderen we dat onze interne processen voldoen aan internationale normen als het gaat om veiligheid en hygiëne. Onze hulpmiddelen worden altijd veilig en schoon ingezet. Dat is belangrijk aangezien dit direct bijdraagt aan de veiligheid voor de gebruiker.
  • ISO 14001: Deze certificering laat zien dat wij voldoen aan wet- en regelgeving rondom milieunormen, maar ook dat wij de impact op het milieu beheersen. Bij Kersten dragen we bij aan een beter milieu en een duurzame samenleving; deze certificering vormt hierbij een stevige basis.
  • ISO 13485: Deze norm gaat over de kwaliteit van onze hulpmiddelen en is specifiek voor hulpmiddelen die kortdurend worden geleend. Uiteraard voldoen ook de hulpmiddelen die niet onder de uitleen vallen aan hoge kwaliteitseisen.
  • ISO 27001 & NEN 7510: Binnen de zorg, waar we werken met persoonlijke gegevens, is het extra belangrijk dat alle informatie goed is beveiligd. Met de implementatie van deze norm kunnen we onze klanten het vertrouwen geven dat we als organisatie onze processen volledig veilig hebben ingericht. Klik hier voor de VVT.

 

NKH – Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Dit keurmerk is niet verplicht, maar willen we graag zelf voeren. Met dit keurmerk laten we gebruikers zien dat onze hulpmiddelen voldoen aan alle strenge kwaliteitseisen. Ook toont het aan dat Kersten een deskundige, betrouwbare en transparante hulpmiddelenleverancier is.

 

PSO Keurmerk – Prestatieladder Socialer Ondernemen

Het PSO Keurmerk staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een onafhankelijk TNO keurmerk. Het laat zien in hoeverre een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en inclusie nastreeft. Kersten Hulpmiddelen heeft de hoogste trede (trede 3) op deze ladder behaald. Dit geeft aan dat we tot de 10% van de meest inclusieve organisaties van Nederland behoren.

 

MDR – Medical Devices Regulation

Als gebruiker van een hulpmiddel of als zorgverlener wil je je niet druk hoeven te maken of het hulpmiddel daadwerkelijk veilig is. Binnen de Europese wetgeving MDR worden voor bedrijven en landen gelijke kaders gegeven hoe veiligheid geborgd moet zijn en wordt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk neergelegd bij samenwerking binnen de keten. Als hulpmiddelenleverancier neemt Kersten verantwoordelijkheid voor haar aandeel binnen de keten. Daarbij werken we graag samen met fabrikanten, importeurs en andere distributeurs. Daarnaast staan onze eigen medewerkers op scherp en werken we volgens vaste processen en afspraken. Alles voor de veiligheid van onze klanten.