Echte aandacht helpt mensen vooruit

We begrijpen dat een tijdelijke of blijvende fysieke beperking grote invloed op iemands leven kan hebben. Als merkonafhankelijke leverancier van hulpmiddelen zijn we er voor iedereen. Wij willen mensen vooruit helpen, hun wereld vergroten en hun leven net iets gemakkelijker maken. Met hulpmiddelen, maar ook met service, vakmanschap en de best passende oplossingen die aansluiten bij ieders persoonlijke situatie.

De mens achter het hulpmiddel

Bij Kersten Hulpmiddelen kijken we altijd naar de mens achter het hulpmiddel. Want bij ons draait het om mensen. We hebben aandacht voor de directe gebruikers van onze hulpmiddelen, maar ook voor de mensen daaromheen: van mantelzorgers tot (in)directe zorgverleners. En dan zijn er natuurlijk onze eigen mensen. Zij zijn de drijvende kracht van onze organisatie en de sleutel tot tevreden gebruikers van onze hulpmiddelen.

Actief in de gehele zorgketen

Wij zijn actief in de gehele zorgketen en zetten onze hulpmiddelen en expertise in voor verschillende doelgroepen. We werken nauw samen met diverse zorgprofessionals: van ergo- en fysiotherapeuten tot verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers. Aan de ene kant worden hulpmiddelen bij ons gekocht, geleend of gehuurd door Wlz-instellingen, ziekenhuizen, zorgkantoren, gemeenten en thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn we er uiteraard ook voor particuliere gebruikers, ouders en/of verzorgers en mantelzorgers. Ook als hulpmiddelen maar voor een kortere periode nodig zijn (in het kader van Zvw) of zijn aangevraagd via de gemeente (in het kader van de Wmo) of via een Pgb. Kersten Hulpmiddelen is binnen het gehele zorgdomein actief en kan altijd helpen.

Inclusiviteit zit in ons DNA

In 2004 neemt Kersten Hulpmiddelen de eerste medewerker in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot op de dag van vandaag werkt hij nog steeds bij ons. Hij voelt zich thuis. Dat zegt iets over werken bij ons. Inmiddels behoren we tot de 10% meest inclusieve organisaties van Nederland. We denken vanuit mogelijkheden en kijken naar wat onze medewerkers ondanks hun beperking juist wél kunnen.