Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Als voorzitter van de expertgroep palliatieve zorg binnen KwadrantGroep wil Iemie Visser een lans breken voor goede palliatieve zorg. Haar ruime ervaring in het werkveld als palliatief zorgverpleegkundige vormt daarbij het vertrekpunt. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve zorg kijken? En waarom is deze zorgvorm zo belangrijk?

 

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

‘Op dit moment zijn we druk bezig om de expertgroep palliatieve zorg binnen KwadrantGroep vorm te geven,’ begint Iemie enthousiast. ‘KwadrantGroep biedt in Friesland een totaalpakket aan ouderenzorg, ondersteuning en behandeling; zowel intramuraal als extramuraal. Straks zullen 16 medewerkers ieder 8 uur per week gaan besteden aan palliatieve zorg. Het idee is dat zij coaching on the job gaan doen, en soms ook in moeilijke situaties meekijken wat er anders of beter kan. De komende tijd staat in het teken van kijken wat er nodig is om deze expertgroep goed te laten draaien. Dat betekent ook dat we onderzoeken welke scholing welkom is, en dat we een evaluatie binnen de gehele KwadrantGroep gaan doen om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de palliatieve zorg ervoor staat.’

Ervaring in de wijk 
‘Als verpleegkundige kom ik bij veel mensen thuis. Ik bezoek mensen die heel erg ziek zijn en bespreek hoe zij hun laatste tijd willen besteden. Problemen waar ze tegenaan lopen komen dan ook aan bod. In het algemeen merk ik dat mensen mondiger zijn geworden. Ze weten beter wat ze willen en houden de regie graag zoveel mogelijk in eigen hand. Tegelijkertijd zie ik hier in Friesland dat mensen het vaak nog heel lastig vinden om over de dood te praten. Door oprechte aandacht aan de cliënt te besteden en er samen voor te gaan zitten, ontstaat er toch ruimte om gevoelens te uiten. Iedereen die gaat sterven is ergens bang voor. Het kan veel rust geven om die angst bespreekbaar te maken. En weg te nemen. De gesprekstechnieken die tijdens mijn opleidingen aan bod zijn gekomen helpen me daarbij.’ 

Gewoon overlijden  
‘Veel mensen hebben het idee dat ze moeten kiezen tussen sedatie of euthanasie. Doodgaan wordt erg gemedicaliseerd. Het lijkt sowieso een beetje alsof de dood maakbaar is geworden. Onze wereld is maakbaar, dus is de dood dat ook, is vaak de opvatting. Gewoon overlijden, onder goede begeleiding, kan ook nog. Dat vergeten mensen vaak. Nee, medicatie is zeker niet altijd nodig. Medicatie is er als het echt niet anders kan. Als je goede voorlichting geeft en ervoor zorgt dat mensen begrijpen wat er in hun lichaam aan de hand is, kun je hen dat laten inzien.’

Buiten de kaders denken 
‘Vroeger gingen mensen langzaam achteruit en overleden ze op een gegeven moment. Tegenwoordig is er sprake van late zorg. Dat betekent dat het vaak hectisch is op het moment dat iemand de diagnose krijgt niet meer beter te worden. Zo iemand is dan al heel ziek en komt snel te overlijden. Wij pleiten ervoor om mensen veel eerder in beeld te krijgen, zodat je weet wat voor zorg er nodig is. Vanaf dat moment wil je graag betrokken worden en de ruimte hebben om tijdig met diegene en zijn of haar naasten het gesprek aan te gaan. Korte lijntjes met het ziekenhuis en/of de huisarts zijn dan noodzakelijk. En dat gaat verder dan enkel en alleen op medisch vlak. Samenwerking in de regio is hard nodig. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Kersten, die supersnel levert wat je nodig hebt. Ook is buiten de kaders denken nodig. Juist bij palliatieve zorg, omdat je niet altijd volgens protocol kan werken en situaties vaak om een ad-hoc aanpak vragen. Het is heel belangrijk dat je er met elkaar voor staat op zo’n moment. Alle zorgprofessionals bij elkaar.’

Snelheid is key
Palliatieve zorg vraagt veel van alle betrokkenen. Hoe kunnen hulpmiddelen hierin ondersteunen? En waar zijn zorgprofessionals als Iemie bij gebaat? ‘Bij snelheid en korte lijntjes,’ antwoordt Iemie beslist. ‘Meteen de juiste middelen voorhanden hebben is ontzettend belangrijk. We hebben nu met jullie een terminaal pakket afgesproken. Daarin zit een goed anti- decubitus matras, een hooglaagbed, een bedtafel, glijlaken, postoel… Het werkt fantastisch. Met dit pakket kunnen we los, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Waar we nu nog tegenaan lopen, in het algemeen, zijn kleine middelen. Dan missen we bijvoorbeeld een specifiek naaldje. We zijn op dit moment aan het kijken of we daar ook een box voor kunnen samenstellen.’

Je kan het maar één keer goed doen
‘Goede palliatieve zorg is heel belangrijk. Want je kan het maar één keer goed doen. Allereerst kan palliatieve zorg voor degene die gaat overlijden deze periode aanzienlijk verlichten. Sterker nog: als je de kans krijgt om het leven mooi af te ronden, kan het zelfs een heel waardevolle periode zijn. Zo had ik vorige week een cliënt wiens lijf aangaf niet meer te willen eten en drinken. Hij zag dat voor zijn geloof echter niet zitten. Ik heb toen uitgelegd dat zijn lichaam het niet meer tot zich kan nemen, en dat hij daarom stervende was. Begrijpen wat er met je gebeurt is in deze fase erg belangrijk. Er ontstond toen meer begrip, en rust. Dat is sowieso erg belangrijk, het creëren van rust en ruimte. Ik heb toen ook mogen zien hoe hij reflecteerde op zijn eigen leven. Hij gaf, omringd door zijn kinderen, toe dat hij niet altijd makkelijk is geweest, en dat hij het tegenover hen graag anders had gedaan. Dat was voor zijn kinderen een bijzonder waardevol moment. Het effect van goede palliatieve zorg werkt dus door op de nabestaanden. Het helpt in de verwerking als een dierbare op een goede manier het leven heeft verlaten, en als er onuitgesproken woorden met elkaar zijn gedeeld.’

Wat kan er wél 
‘Wij maken in ons werk binnen KwadrantGroep veel mee. Verdrietige, mooie maar ook gekke dingen. Zo had ik van de week iemand die op reis wilde met zijn camper. Deze cliënt had longkanker en was ongeneeslijk ziek. Hij wilde door Europa gaan rijden en had alles verkocht. Maar toen brak hij een knie en kwam hij vast te zitten in zijn camper. We hebben vervolgens een hospice geregeld, vlak bij een natuurcamping, waar de voorzieningen goed waren. Ja, je moet flexibel zijn. Jezelf afvragen: wat is er wél mogelijk? Want een hele hoop kan niet meer, maar wat kan er nog wel? Daar draait het om in de palliatieve zorg. Daarin hebben we als zorgverleners een belangrijke rol te vervullen. Want als je weet waar iemand zijn hoop en kracht uithaalt, kunnen wij daar rekening mee houden.’

Palliatieve zorg over vijf jaar 
‘Mensen krijgen nu nog vaak te horen: “u gaat dood en we kunnen niets meer voor u doen.” Mijn wens is dat dit over 5 jaar niet meer gebeurd. Ik hoop dat iedereen die tegen die tijd de diagnose heeft gekregen dat hij of zij niet meer beter wordt, een netwerk van artsen, verpleegkundigen en naasten om zich heen heeft staan die op zo’n manier met elkaar samenwerken dat alles om die patiënt heen goed geregeld is. Dat zit hem ook in een proactief zorgplan dat in het ziekenhuis wordt opgesteld, en dat door de huisarts en de verpleging thuis te lezen is. Ik hoop ook dat de kwaliteit van de zorg over een paar jaar zo geregeld is dat mensen in een warme en vertrouwde omgeving overlijden, als dat hun wens is. Nu is het zo dat een derde van alle mensen die thuis willen overlijden, toch in het ziekenhuis overlijden. Omdat dingen in ons land simpelweg niet goed geregeld zijn. En dat hoeft niet! Met beter overleg kun je dit voorkomen.’

Een optimist
‘Of ik desondanks optimistisch ben? Jazeker. Afgelopen donderdag bezocht ik een congres voor palliatieve zorg, waar duizend mensen uit hele land op af waren gekomen. Allemaal collega’s die zich vol willen inzetten voor goede palliatieve zorg. Ook is het positief dat we palliatieve zorg landelijk op de kaart zetten. Natuurlijk helpt dat. Neem de overheidscampagne ‘Ongeneeslijk, maar niet uitbehandeld.’ Uitbehandeld ben je immers pas als je dood bent. Wij gaan zelfs nog een stap verder. We willen met zijn allen palliatieve zorg niet alleen op de kaart zetten, maar ervoor zorgen dat deze vorm van zorg veel beter wordt.’

Dit is waar het om draait 
‘Kersten staat voor mij voor korte lijntjes en snelle actie. En dat is waar het in de zorg om draait: om actie. Als ik jullie bel weet ik dat het goed geregeld wordt. Dat is wel wat anders dan ergens een uur in de wacht staan om een hooglaagbed aan te vragen. Of dat je een aanvraag via internet doet, en dat je vervolgens niets meer hoort. Bereikbaarheid, ook in het weekend, is minstens zo belangrijk. Laatst had ik met spoed een bed voor een cliënt nodig. Drie kwartier later belde Kersten aan en stond het bed in de woonkamer. Dát is goede palliatieve zorg. Iedereen die meewerkt, en met elkaar samenwerkt. Ja, daar draait het om.’

Misschien ook interessant

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >
veertje Kersten

NIEUW: ondersteuning bij palliatieve zorg

In een tijd waarin mensen steeds vaker regie nemen over de manier waarop zij hun laatste levensfase willen doorbrengen, neemt ook de vraag aan palliatieve

LEES MEER >
In gesprek met Buurtzorg - Atsje - tegel

In gesprek met Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams zorg levert aan huis. Sinds 2 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Buurtzorg, waar Atsje Bouma

LEES MEER >

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Het bestellen van hulpmiddelen kost zorgprofessionals vaak de nodige tijd. Tijd die elke zorgmedewerker natuurlijk liever wil besteden aan directe zorg voor de cliënt. Dat is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom werken met de Kersten-webshop zijn vruchten afwerpt voor menig zorginstelling.

 

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

‘De door Kersten ontwikkelde webshop is ruim een jaar live en inmiddels in gebruik bij diverse zorginstellingen. Een groot voordeel is het gebruiksgemak. Daarnaast worden ook de optie tot maatwerk en een koppeling met het eigen inkoopsysteem als grote voordelen genoemd. Cindy Meulmeester, Coördinator Centraal Meldpunt bij Koraal, werkt sinds een tijdje met de webshop. ‘De webshop is zo gebruiksvriendelijk dat er geen verdere instructie nodig is. Wij maken gebruik van een assortiment op maat, maar het idee dat we de webshop kunnen uitbreiden met (een deel van) Kerstens basisassortiment is prettig. Als ik een cijfer zou moeten geven, zou ik voor een 10 gaan.’

Gebruikersgemak staat voorop   
‘Een assortiment op maat overzichtelijk bij elkaar op één plek zorgt ervoor dat bestellingen snel gedaan kunnen worden. Maarten Beijes, Innovatie & Business Development Specialist bij Kersten: ‘Somige webshopklanten moesten voorheen voor elke aanschaf een offerte opvragen; tot de aanvraag van bestek en borden aan toe. Die offerte moest vervolgens intern worden goedgekeurd en daarna besteld. Nu mogen diezelfde medewerkers in de webshop de ‘goedgekeurde’ hulpmiddelen direct bestellen. Dat scheelt veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand ontstaat. Als hulpmiddelen door veel verschillende medewerkers via allerlei kanalen worden opgevraagd en aangeschaft, ontstaat wildgroei en is het overzicht vaak ver te zoeken. Door het toepassen van dezelfde hulpmiddelen op alle locaties van een instelling is bovendien minder gebruikersuitleg en instructie nodig. Ook dat scheelt medewerkers tijd.’ 

Maatwerk dat aansluit bij de werkvloer 
De webshop is in te richten met een uitgebreid basisassortiment met veel voorkomende hulpmmiddelen als ADL-hulpmiddelen, hooglaagbedden en douchekrukken. Veel organisaties kiezen er echter voor om het assortiment op maat in te richten. Het aanbod is bovendien op ieder moment aan te passen. Flexibel, makkelijk en altijd passend bij de behoeftes van zorgprofessionals en cliënten.

Handige koppeling met eigen inkoopsysteem 
Zo’n 70% van de klanten die met de Kersten-webshop werkt, heeft een koppeling met hun inkoopsysteem. Dit betekent dat je bij bestellingen terug wordt geleid naar het eigen inkoopsysteem van waaruit een inkooporder met de geselecteerde artikelen wordt aangemaakt. Die inkooporder wordt vervolgens aan Kersten verzonden. ‘Veel van onze klanten zijn bezig om meer grip en inzicht te krijgen op hun operatie door hun eigen systemen te optimaliseren of om een nieuw systemen in te richten,’ licht Maarten toe. ‘Het koppelen van onze webshop met hun systeem sluit perfect aan bij die doelstelling. Bovendien ontstaan er door zo’n koppeling nog meer voordelen: alle toegewezen gebruikers kunnen eenvoudig inloggen, je kan zelf inrichten wie tot welk bedrag mag bestellen, alle bestellingen zijn in beeld, gekoppeld aan de juiste kostenplaatsen, en je ontvangt nooit meer onverwachte facturen: het factuurbedrag is bij het bestellen al duidelijk. We zijn op dit moment aan het kijken hoe we het assortiment op een nog overzichtelijkere manier kunnen presenteren. We willen de gebruikers ontzorgen en het hen zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat is waar het ons uiteindelijk om te doen is.’

Meer weten? 
Wil je meer weten over de mogelijkheden en een demo inplannen? Neem dan contact op met je Kersten-accountmanager. 

Misschien ook interessant

Kersten Wmo partner Nissewaard!

Ook na 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Nissewaard blijven rekenen op Kersten Hulpmiddelen voor het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen in de

LEES MEER >

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan je maar één keer goed doen. Iemie Visser van KwadrantGroep weet daar alles van. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve

LEES MEER >

Succesvolle samenwerking met De Binnenbaan

Kersten Hulpmiddelen en Werkbedrijf De Binnenbaan zijn in april aan de hand van een pilot een samenwerking aangegaan. Dit bevalt van beide kanten zo goed,

LEES MEER >

Kennis over dementiezorg

De impact van leven met dementie is groot: voor degene zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Uit onderzoek blijkt dementie bovendien de volksziekte met de hoogste ziektelast. En het aantal mensen met dementie groeit.

 

Kennis over dementiezorg

De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is aanzienlijk: 1 op de 5. Dit aantal mensen zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst bovendien alleen maar verder stijgen.

Kennis over dementiezorg
Kennis over dementiezorg is daarom ontzettend belangrijk. Die kennis delen we graag met je. In samenwerking met onze partner ISZA hebben we een nieuwe training opgezet: Omgaan met Dementie. In deze training leer en verken je technieken om beter met cliënten en/of naasten met dementie in contact te komen. De training is geschikt voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer weten?
Ga naar https://isza-scholingen.nl/scholing/workshop-omgang-met-dementie/

Misschien ook interessant

Kersten Wmo partner Nissewaard!

Ook na 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Nissewaard blijven rekenen op Kersten Hulpmiddelen voor het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen in de

LEES MEER >

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan je maar één keer goed doen. Iemie Visser van KwadrantGroep weet daar alles van. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve

LEES MEER >

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

Dromen najagen en gewoon gaan!

De zorg staat bekend om haar doe mentaliteit. Sommige professionals gaan nog een stap verder. Zoals Meike en Eva, beide afgestudeerd hbo-verpleegkundige. Toen er in 2018 een thuiszorgorganisatie te koop kwam zijn ze ervoor gegaan. In hun zoektocht naar bijscholing stuitten ze op de enorme kosten. Terwijl je juist op bijscholing niet wil beknibbelen. Hun antwoord: We starten zelf een scholingscentrum. En van het een kwam het ander.

Dromen najagen en gewoon gaan!

Met diensten als wijkverpleging en individuele begeleiding streeft ISZA Thuiszorg naar het optimaliseren van de gezondheid, zelfstandigheid en het welzijn van hun cliënten. Maar ISZA-oprichtsters Meike en Eva doen meer dan dat. Zo bieden ze bijscholingen aan zorgprofessionals en hebben ze onlangs twee kleinschalige wooncomplexen voor ouderenzorg opgericht. Een gesprek over het welzijn van de cliënt, kleinschaligheid binnen de zorg en het varen van een eigen koers. 

We spreken Meike Dieperink. Samen met compagnon Eva is zij vijf jaar geleden ISZA Thuiszorg begonnen. ‘Eva en ik waren allebei afgestudeerd hbo-verpleegkundige. We hebben in die jaren erna onder meer als zzp’er voor thuiszorgorganisaties gewerkt als indiceerders. Toen er in 2018 een thuiszorgorganisatie in regio Het Gooi te koop kwam te staan, zijn we ervoor gegaan. Er werkten destijds een stuk of 17 medewerkers. In de zoektocht naar bijscholing van onze medewerkers kwamen we erachter hoe hoog die kosten waren. Opeens begrepen we waarom sommige organisaties zo op bijscholen beknibbelen. Tegelijkertijd wisten we vanuit de praktijk hoe belangrijk het is om personeel goed bij te scholen en de kwaliteit op de werkvloer te waarborgen. Dat was het moment waarop we besloten: we bouwen ons eigen scholingscentrum.’

Scholing samen met Kersten
‘We zijn nu drie jaar verder en onze vijfde locatie gaat bijna open, in Leeuwarden. Daar gaan we samen met Kersten opereren en zorgprofessionals onder andere bijscholen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, reanimatie, dementie en wondzorg. Ik vind dat Kersten hele goede en praktische scholing geeft over de hulpmiddelen die ze hebben. Het is waardevol als je daar als zorgprofessional bij aan kan sluiten. We zijn nu samen met Kersten aan het kijken hoe we die scholingen nog inhoudelijker kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een stuk theorie over het lichaam. Superleuk dat Kersten daar voor open staat. Wij kijken ernaar uit om dit verder samen op te zetten. Ook gebruiken we in de nieuwe locaties van ons scholingscentrum de bedden van Kersten. Zo kunnen cursisten op de juiste manier en helemaal arbo-verantwoord oefenen met hun handelingen. Top.’

Anders dan anders
‘Onze bijscholingen zijn er voor alle niveaus: van niveau 1 tot verpleegkundige niveau 6. We bieden een breed scala aan cursussen en workshops aan, en we doen niet aan e-learnings. Wij geloven in de kracht van praktisch en uitvoerend bijscholen; onze doelgroep heeft niet per se zin om veel te lezen. Daarom bespreken we de theorie tijdens de live lessen, gecombineerd met het uitvoeren van praktische handelingen. Onze lessen worden gegeven zoals een verpleegkundige zou werken. Een voorbeeld: in verpleeghuis X wordt op een bepaalde manier een katheter ingebracht, alvorens je een goed steriel veld maakt. Maar het maken van zo’n steriel veld kan in de thuiszorg een uitdaging zijn. Als een bed op de grond staat bijvoorbeeld, en als er katten in huis zijn. Dus wij laten zien: hoe ga je dan te werk? Het is heel erg praktijkgericht, en onze groepen zijn klein. Max acht, meestal zes personen. En we maken er een feestje van. Dat zit hem in kleine dingen, zoals het serveren van een lekkere lunch met kroketten.’

Elke dag bijleren
‘Kijkend naar bijscholing zijn onze belangrijkste doelgroepen zzp’ers en zorgverleners van organisaties. Daarnaast bieden we incompany bijscholingen. Over het algemeen zie je dat scholing in verpleegtechnische handelingen heel fanatiek gevolgd wordt. Die scholing is namelijk wettelijk verplicht als je als verpleegkundige en verzorgende werkt. Op optionele scholing rondom dementie of wondzorg komen juist veel fanatieke zzp’ers af. Zij willen beter worden in hun vak, en specifieke kennis opdoen. Het is mooi om te zien hoeveel je binnen zo’n groep van elkaar leert; iedereen brengt de nodige ervaring mee. Ja, ook wij leren nog elke dag bij.’

Een droom die uitkomt
‘Er zit een enorm gat tussen wijkverpleging en mensen die het thuis net niet meer redden. Zij vallen buiten de boot, want de grote verpleeghuizen zitten helemaal vol, vaak met mensen die flink dementerend zijn. En als je niet voldoende geld hebt om naar een particuliere instelling te gaan, de meeste mensen kunnen die kosten niet ophoesten, heb je een probleem. Misschien moest het zo zijn dat er op een zeker moment twee panden op ons pad kwamen. We hebben daar twee zorgbungalows van gemaakt en zijn gestart met kleinschalig wonen voor ouderen. Op dat moment zijn we actief met Kersten gaan samenwerken, al werkten we al met ze samen in de wijk. Kersten heeft ons geholpen met de inrichting van de twee verpleeghuizen: van bedden tot douchestoelen en rolstoelen.’

Helemaal top
‘Eerder werkten we in de wijk met een grote hulpmiddelenleverancier. Dat beviel niet goed. Dan zou er bijvoorbeeld met spoed een bed worden bezorgd en dan kwam dat bed vervolgens niet op het afgesproken moment. Vervelend, want je vraagt niet voor niets een hulpmiddel met spoed aan. We merkten dat onze wijkverpleegkundigen het ook lastig vonden om met deze partij te schakelen. Je belt naar een algemeen nummer, staat lang in de wacht… Heel onpersoonlijk en traag. Toen zijn we, na wat rondkijken, overgestapt op Kersten. En tjee, wat was dat anders! Je krijgt negen van de tien keer dezelfde contactpersoon aan de lijn als je iets wilt regelen. En: je weet dat het geregeld wordt. En snel, dat ook. Het was een tegenovergestelde ervaring van dat onpersoonlijke en logge dat we tot dan toe gewend waren. Daarom was het niet meer dan logisch dat we, toen we met ons kleinschalig wonen begonnen, hierin met Kersten wilden optrekken. Vanaf moment één was de samenwerking helemaal top. Werken in de intramurale sector was voor ons nieuw, en Kersten heeft ons goed geadviseerd. Ze denken echt met je mee en regelen het. Ook is het fijn dat je het gevoel hebt dat je je accountmanager altijd mag bellen of een appje mag sturen. En we kennen de bezorgers van de hulpmiddelen in de regio, het zijn dezelfde mensen. Leuk.’

Voorbijgaan aan het welzijn van de cliënt
‘De privatisering van de zorg heeft weinig goeds gebracht. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inrichting van de zorg ten koste van de cliënt gaat. Maar dat is wel wat er is gebeurd. Neem het concept van het bejaardentehuis, dat gewoon niet meer bestaat. Of kijk naar gemeenten die sinds 2015 deelverantwoordelijk zijn geworden voor de zorg van hun bewoners. Dat is toch niet logisch? Ik ga nog even door, want de vrije zorgkeuze is ook zoiets. Daar hebben we het in Nederland altijd over, maar dat is gewoon niet wat het in werkelijkheid is. Als ISZA Zorg zijn we met alle verzekeraars gecontracteerd, behalve met CZ. Zij willen dat niet. Laatst hadden we een vaste cliënt die per ongeluk is overgestapt naar CZ. Een man van 91 jaar aan wie wij al vijf jaar zorg verlenen. We hebben de zorg aan hem per direct moeten stoppen. Ik vind dat schrijnend.’

Toekomstdromen
‘Onze droom is tweeledig. Enerzijds willen we meer kleinschalige woonvoorzieningen opzetten. Dat is een van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb gedaan. Je ziet dit soort initiatieven ook als paddenstoelen uit de grond schieten, want dat hele lange thuis wonen gaat hem echt niet meer worden. Het is zo belangrijk, en ook heel dankbaar, om ouderen de allermooiste laatste jaren van hun leven te kunnen geven. Een leven vol activiteiten en gezelschap, lekker buiten wandelen… En iedereen is bij ons welkom, zoals iemand die niet heel hulpbehoevend is, maar wel eenzaam. Wij zetten het tegenovergestelde neer van dat schrikbeeld van een verpleeghuis. Onze woonkamer is bijvoorbeeld groot, met een lekker verwarmde serre, en de kamertjes hebben we heel klein gemaakt. Bewust. Anderzijds willen we onze Mijn Handelingen App verder uitbouwen. Met deze app registreer je als zorgverlener al je handelingen op één centrale plek. Het maakt je bewust van wat je doet – en wat je mag doen. In de praktijk zagen we dat er vanuit de wijkverpleging veel vraag naar een dergelijke tool was. Ja, wij hebben dromen genoeg. En het welzijn van de cliënt staat daarin altijd centraal.’

Samenwerking-ISZA--extra-afbeelding-web

Misschien ook interessant

Kersten Wmo partner Nissewaard!

Ook na 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Nissewaard blijven rekenen op Kersten Hulpmiddelen voor het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen in de

LEES MEER >

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan je maar één keer goed doen. Iemie Visser van KwadrantGroep weet daar alles van. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve

LEES MEER >

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

‘Hulpmiddelen kunnen zoveel verlichting bieden’

Kevin heeft een stofwisselingsziekte, ook wel metabole ziekte genoemd, waardoor zijn lichaam snel aftakelt. ‘De categorie van de variant die hij heeft, daar wil je niet invallen. Want dan weet je; mijn kind gaat niet volwassen worden.’

Het verhaal van Kevin

We spreken Karen Bosma, de moeder van Kevin. Omdat Kevin niet meer kan praten, doet zijn moeder dat namens hem. ‘De metabole ziekte die Kevin heeft is agressief van vorm. Bovendien heeft hij dystonie, waardoor zijn spieren niet goed werken. Je lichaam maakt dan langzame, draaiende bewegingen zonder dat je dat wil, maar ook abnormale vervormingen van één of meer lichaamsdelen horen bij dit ziektebeeld. Zo zijn Kevins armen en benen verdraaid en vervormd, en zit de dystonie ook in zijn ogen, hoofd en mond.’ 

De diagnose 
‘We zijn erachter gekomen toen Kevin negen jaar was. Hij struikelde vaak en dingen als bijvoorbeeld lezen leken hem niet goed te lukken. Niemand kon er een vinger op leggen wat het precies was. Tot de diagnose, op die ene dag. De gemiddelde levensverwachting van kinderen met deze ziekte is twaalf tot vijftien jaar. Kevin is een paar weken terug zestien geworden. We hebben het heel uitgebreid gevierd.’ 

Een luie stoel 
‘N
a de diagnose kreeg Kevin een vrij simpele rolstoel. Hij kon toen zelf wielen, alleen bij langere stukken had hij soms hulp nodig. Die rolstoel werd een steeds geavanceerdere rolstoel, aangepast aan wat Kevin nog wél kon. Toen op een zeker moment zelf wielen niet meer lukte, kwam er een elektrische rolstoel. Daar heeft hij een hele tijd gebruik van gemaakt, totdat zijn benen gestrekt kwamen te staan, door de dystonie. Hierdoor kon hij de pook van de stoel niet meer bedienen, waardoor we zijn overgegaan op een rolstoel in ligstand. Wij noemen het gekscherend een luie stoel, omdat je erin ligt.’ 

De verlichting van hulpmiddelen
‘Ik
weet het nog goed, de allereerste keer dat we naar Kevins school reden en een specialist op het gebied van hulpmiddelen hem daar had bezocht. Het was een man van de gemeente Uden, Kersten was toen overigens nog niet in beeld. Hij vroeg ons: “Hoe voelen jullie je nu?” “Vraag me dat straks nog maar een keer”, antwoordde ik. Het idee, ons kind in een rolstoel, bezorgde me een knoop in de maag. Maar daar kwam-ie hoor, vrolijk kwetterend, zelf rondcrossend in zijn leenrolstoel, met een glimlach van oor tot oor. Hij was weer die actieve jongen die hij altijd was geweest, zijn weg opnieuw vindend, vastbesloten om zijn zelfstandigheid terug te winnen. Vanaf dat moment hebben we die rolstoel omarmd. We kregen ons kind weer terug. De rolstoel verruimde zijn niet-kunnen. De rolstoelen die Kevin heeft gehad hebben hem heel lang heel veel zelfstandigheid gegeven. Hulpmiddelen kunnen zo ontzettend veel verlichting bieden.’ 

Het belang van goed advies
‘Tu
ssen die eerste rolstoel en Kevins huidige ligstoel is er heel wat veranderd, omdat het ziektebeeld zo grillig is. Mirjam Hofner, onze adviseur die bij Kersten werkt, is in dit traject voor ons ontzettend waardevol geweest. En nog steeds. Ze is continu bezig om een stoel voor Kevin zo aan te passen dat hij toch nog bepaalde dingen zelfstandig kan doen. Op de ELRO, zijn elektrische rolstoel, zaten bijvoorbeeld speciale arm- en beenkussens zodat Kevin toch met zijn benen gestrekt kon zitten. Ook was er een speciale pook zodat hij de stoel zelf kon blijven bedienen. De stoel was kortom helemaal aangepast aan Kevin. We zijn ook nog een tijdje bezig geweest om oogbesturing aan de rolstoel toe te voegen, toen zijn ogen hem in de steek lieten. Op een zeker moment heeft Kevin zelf aangegeven dat hij dat niet wilde. Samen hebben we een manier gevonden om toch te communiceren. Hij helpt gelukkig goed mee; dat koppie van hem is helemaal in orde. Vorige week hebben we de ELRO laten ophalen. Nu heeft Kevin een basic ligstoel; technologie komt er niet meer aan te pas. Er is ontzettend veel op de markt, maar alles wat er is functioneert voor Kevin helaas niet meer.’ 

Steun en toeverlaat
‘Mirjam
 is mijn steun en toeverlaat. Toen de vorige hulpmiddelenleverancier waar zij werkte het financieel niet meer redde, kregen we van de gemeente Uden een aantal opties van leveranciers waaruit we mochten kiezen. We hebben direct gekozen voor daar waar Mirjam zat. Ze belt ons ook af en toe op, bijvoorbeeld als er iets nieuws op de markt is. “Weet je dat dit en dit bestaat?” 

Mensen die met je meedenken zijn zo ontzettend belangrijk als je in een situatie als de onze zit. Wij weten immers niet wat er qua spullen te halen valt. Het eerste dat Mirjam doet als ze bij ons binnen is, is checken hoe het met Kevin gaat. En als ze ons bijvoorbeeld ziet struggelen met een bepaalde handeling, zie je haar kijken en weet je dat ze al in mogelijkheden aan het denken is. Wij hebben door Mirjam zaken aangedragen gekregen waarvan we het bestaan niet afwisten. En als je niet weet dat iets bestaat, heb je het ook niet nodig. Ja, je hebt echt iemand nodig die je vertelt wat er mogelijk is, en wat je kind zou kunnen helpen. Want je wil niets liever dan dat, maar je weet niet wat de opties zijn.’ 

Een goede samenwerking 
‘We
hebben ook een goede ervaring met onze contactpersoon bij de gemeente. Onze Joep, noemen we hem. Hij kent de situatie van Kevin en als er bepaalde dingen zijn schakelt Mirjam direct met hem. “Zal ik even contact met Joep opnemen?” Ik weet dat er dan een handtekening wordt gezet, en dat het zo geregeld is. Dat is superfijn. We hebben ook nooit te maken gehad met wachttijden. Omdat Kevin binnen het half jaar andere hulp nodig heeft, is het heel fijn als er snel geschakeld wordt.” 

Een overstromend glas
We weten dat we aan het einde van het traject staan. Toch hebben we door deze nieuwe ligstoel nog de mogelijkheid om met Kevin dingen te ondernemen en het mooie uit het leven te halen. Kevin is een kind bij wie het glas niet halfvol is; bij hem stroomt het glas over. Hij kijkt naar wat hij kan, in plaats van naar wat hij niet meer kan. Hij is ook zo dankbaar voor alles wat hij nog heeft gekund. Dat is fascinerend om te zien. Van de week zei hij tegen me dat hij bang is voor de dood; hij is angstig dat het niet lang meer zal duren. Desondanks stond hij vanochtend met een grote glimlach op; hij had kerstviering op school en had er zoveel zin in.’ 

 

Kevin is op 7 april 2023 overleden. Hij is 17 jaar geworden. Dit interview is geplaatst in overleg met zijn familie.

Misschien ook interessant

Kersten Wmo partner Nissewaard!

Ook na 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Nissewaard blijven rekenen op Kersten Hulpmiddelen voor het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen in de

LEES MEER >

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan je maar één keer goed doen. Iemie Visser van KwadrantGroep weet daar alles van. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve

LEES MEER >

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

‘Ik voel me een zorgondersteunende professional’

Tilliften, rolstoelen, toiletstoelen en ADL-hulpmiddelen: ze zijn onmisbaar in iedere zorginstelling. Inkopers spelen in het faciliteren van deze – en meer – hulpmiddelen een cruciale rol. Liesbeth Konings, concern inkoper bij Proteion, is daar één van. Wat verwacht zij van een zorgleverancier? Met welke uitdagingen heeft ze te maken? En hoe ervaart zij de samenwerking met Kersten?

De inkoop van hulpmiddelen

‘Als middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg biedt Proteion hoogwaardige zorg en ondersteuning aan haar cliënten, zowel binnen de 10 intramurale locaties als in de thuiszorg. Daarnaast werken we onder meer strategisch samen met 19 zorgondernemers, die particuliere initiatieven in de zorgsector zijn gestart. Sinds 2017 ben ik concern inkoper binnen Proteion. Als afdeling inkoop zorgen we ervoor dat onze zorgmedewerkers de juiste producten kunnen bestellen, tegen de overeengekomen voorwaarden en condities. Wij maken die afspraken met de leveranciers en zijn verantwoordelijk voor contract- en leveranciersmanagement. Daarnaast ben ik binnen inkoop het eerste aanspreekpunt voor zorgondernemers. Zij kunnen eveneens zaken doen met de leveranciers waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Waar nodig begeleid en adviseer ik ze daarin. Dat loopt inmiddels als een geoliede machine.’

Mensenwerk 
‘Ik sta niet met mijn handen aan het bed, maar ik werk indirect wel in de zorg. Ja, ik voel me absoluut een zorgondersteunende professional. Als inkoper heb ik degene met de zorgvraag altijd in mijn achterhoofd; ons werk is mensenwerk en wij doen het voor de cliënten. Ik zet me graag vol voor hen in. Is het bijvoorbeeld nodig dat een bepaalde cliënt een specifieke oplossing nodig heeft? Dan neemt de ergocoach van de betreffende locatie met mij contact op en doe ik mijn uiterste best om zijn of haar wens te kunnen realiseren. Naast de cliënt denk ik natuurlijk ook aan onze zorgmedewerkers; zij willen geholpen worden bij hun vragen en uitdagingen. Over de producten die Proteion bij Kersten afneemt heb ik meestal contact met ergocoaches; zij zorgen er onder andere voor dat medewerkers op een zo ergonomisch verantwoord mogelijke manier kunnen werken en zijn vanuit die hoedanigheid betrokken bij de inkoop van bijvoorbeeld tilliften. Ergocoaches zijn mijn aanspreekpunt binnen de locaties en weten me te vinden. Net als Kersten, met wie zij directe lijntjes hebben.’

Korte lijntjes, snel acterend en oplossingsgericht
‘Sinds september 2022 hebben we samen met Kersten een koppeling met de nieuwe webshop gerealiseerd. Hier kunnen medewerkers rechtstreeks producten bestellen. Dit zijn de producten die binnen het Kersten-Proteion-assortiment vallen. Voor ons is dit een grote vooruitgang. Het bespaart ons aan alle kanten tijd en voorkomt een hoop mailverkeer. Niet alleen voor ons als inkopers; maar ook voor zorgmedewerkers en de crediteurenafdeling.

Ik zie Kersten als een partner waar ik echt op kan bouwen. Het is een partij die innovatief is, dat is natuurlijk ook een voorwaarde binnen het huidige zorglandschap. Stilstaan is geen optie. Wat ik daarnaast zelf heel fijn vind is dat de lijntjes kort zijn en dat het contact prettig en informeel is. Ik voel geen enkele drempel om Kersten, en dat is voor mij dan meestal Aike, onze accountmanager, te benaderen. Als er zich een probleem op een locatie voordoet en zorgmedewerkers van Proteion kloppen bij mij aan, neem ik contact op met Kersten en weet ik: het komt in orde. Ik kan van ze op aan, het wordt altijd opgelost. Dat is voor mij erg prettig, en voor de zorgmedewerkers heel belangrijk. Zij moeten immers snel geholpen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een zware patiënt die een tillift nodig heeft. Dan bel ik Aike, onze accountmanager, of hij naar de locatie toe kan komen en de situatie ter plekke wil bekijken. Daarna volgt advies en actie, Kersten acteert snel. Bovendien weten ze waar ze het over hebben. En als ze er zelf niet uitkomen, is hen precies duidelijk waar ze de hulp elders vandaan kunnen halen.’

Blij en tevreden 
‘Ik kende Kersten al omdat ik vòòr Proteion als inkoper bij het Laurentius ziekenhuis heb gewerkt. De afgelopen 1,5 jaar heb ik Kersten echter écht goed leren kennen en intensief met ze samengewerkt. Onlangs is de samenwerking met Kersten hernieuwd. Het voelde vertrouwd om weer terug te zijn. Het team spant zich elke dag in om ons te faciliteren in onze vragen en verzoeken, we worden echt ontzorgd. Ik merk dat ik minder vragen krijg over het bestellen bij Kersten, omdat we het samen nu goed hebben geregeld. Onze medewerkers kunnen rechtstreeks met medewerkers van Kersten schakelen als dat nodig is; zo wordt er onderling veel opgelost. Super.’

Totaalleverancierschap 
‘Kersten is voor ons een grote leverancier. We hebben natuurlijk de Wlz-tak voor persoonsgebonden hulpmiddelen voor mensen die in onze instellingen verblijven, deze financieringsstroom gaat buiten ons als inkoopafdeling om omdat deze hulpmiddelen rechtstreeks bij zorgkantoren worden gedeclareerd. Hier heb ik zelf dan ook minder zicht op, al heb ik er wel contractuele afspraken over gemaakt. Daarnaast hebben we de hulpmiddelen voor cliënten mét behandeling, die zorgmedewerkers rechtstreeks bij Kersten bestellen. Samen beslaat dat een behoorlijk groot en compleet pakket. Er zijn er maar weinig die dit onder één dak aanbieden. Groot voordeel van zo’n totaalleverancierschap is dat je hierdoor slechts met één contactpersoon te maken hebt, die de mensen kent. En vice versa. Dat is prettig.’

Onder de indruk 
‘Onlangs hebben we een rondleiding bij Kersten in Roermond gehad. Ik was onder de indruk van de grootte, van hoe strak alles georganiseerd is en hoe professioneel het er aan toe gaat, bijvoorbeeld op het gebied van reiniging en desinfectie. Ik wist dat al wel, maar als je het dan zo met eigen ogen ziet… dan gaat het nog meer leven. Ook vond ik die 3D-printer, waarmee ortheses op maat gemaakt kunnen worden, compleet afgestemd op de behoefte van de cliënt, heel indrukwekkend. En ik vind het mooi dat er zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Kersten werken. Die waren allemaal ook zo enthousiast. Ja, na deze rondleiding had ik nog meer het gevoel: wat doen we goed aan deze samenwerking.’

Uitdagingen 
‘Natuurlijk kom ik in mijn werk ook uitdagingen tegen. Neem bijvoorbeeld een medewerker die heel enthousiast over een nieuw hulpmiddel is en dat graag zou willen uitproberen. Als inkoper wil ik diegene daarin graag faciliteren. Helaas is dat niet altijd één twee drie geregeld. Er kunnen meerdere haken en ogen aan zitten, zoals bijvoorbeeld bijbehorende software die niet veilig genoeg wordt bevonden. Al heeft het vaak ook te maken met onvoldoende budget. Vanuit mijn positie kan ik daar dan helaas weinig aan veranderen. Ja, dat is weleens jammer. Daarnaast is indexering door de huidige situatie in de wereld uitdagender geworden, gezien bijvoorbeeld de stijgende gasprijzen. Soms kan een leverancier niet blijven leveren tegen het afgesproken maximale prijsindexcijfer. Omdat wij ons aan het einde van de zorgketen bevinden kunnen wij een hogere indexering niet verder doorberekenen. Dan is het een kunst om tot een gulden middenweg te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden. In het afgelopen jaar is dit in sommige gevallen uitdagend gebleken.’

Het belang van duurzaamheid 
‘Vanuit mijn functie ben ik niet dagelijks met duurzaamheid bezig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mijn collega die het facilitaire pakket in haar portefeuille heeft. Duurzaamheid is echter wel iets waar we altijd op letten, zeker als we contracten met nieuwe leveranciers aangaan. Ik vind het mooi dat dit voor Kersten een belangrijk speerpunt is, dat spreekt me aan. Het raakt immers niet alleen de huidige behoeftes van onze maatschappij, maar ook die van de toekomst.’

Kleinschalige woon-zorg complexen 
‘Wat ik persoonlijk een mooie trend binnen de ouderenzorg vind, is het ontstaan van particuliere kleinschalige woonvoorzieningen. Deze voorzieningen richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie en/of mensen met een andere intensieve zorgvraag. Vaak ontstaan dit soort woon-zorgcomplexen, opgezet door mensen met een zorgachtergrond, in een dorp waar geen grote zorginstelling aanwezig is. Mooi toch, dat mensen hierdoor in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, maar nu mét 24-uurs zorg. Ook Proteion werkt samen met dit soort woon-zorg complexen in de regio.’

Samenwerken voor onbepaalde tijd 
‘Van een zorgleverancier verwacht ik professionaliteit, deskundigheid, goed advies en natuurlijk een goede prijs-/kwaliteitverhouding. Daarnaast wil ik bij voorkeur een langdurige en duurzame relatie opbouwen. Kersten voldoet aan al mijn verwachtingen, zonder meer. Per 1 januari 2022 zijn we een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.’ Lachend: ‘Dat geeft denk ik wel aan hoe tevreden we over deze samenwerking zijn.’

Misschien ook interessant

Kersten Wmo partner Nissewaard!

Ook na 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Nissewaard blijven rekenen op Kersten Hulpmiddelen voor het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen in de

LEES MEER >

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan je maar één keer goed doen. Iemie Visser van KwadrantGroep weet daar alles van. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve

LEES MEER >

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

Ergotherapeut ouderenzorg in hart en nieren

Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat. Terwijl als je ergens een verschil kan maken is het wel bij deze kwetsbare doelgroep. Niet altijd makkelijk maar wel dankbaar, met vaak direct resultaat. Mariska werkt als ergotherapeut bij Amsta en kent deze wereld van binnenuit.

Ergotherapeut ouderenzorg in hart en nieren

‘Ik werk al 6,5 jaar als ergotherapeut. Na mijn opleiding ben ik haast direct gestart bij Amsta. Het leukste aan mijn werk is dat ik echt iets voor cliënten kan betekenen en dat ik ze kan helpen bij het terugkrijgen van hun zelfstandigheid. Hier bij Amsta werk ik ook nog eens met oude Amsterdammers. Die zijn lekker direct. Heerlijk, dat no-nonsense past goed bij mij.

‘Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat; het is echt heel leuk. Veel ouderen hebben mooie verhalen. Tegelijkertijd weten ze goed wat ze wel en vooral ook wat ze niet willen. Ze zien niet altijd direct het nut en de noodzaak in van een ergotherapeut. Vaak omdat ze niet weten wat het is. Ik vind het dan een uitdaging om het ze gewoon te laten ervaren. Er zijn mensen die zich neerleggen bij de situatie en het prima lijken te vinden om een hele dag stil te zitten. Als ik ze dan toch in een elektrische rolstoel krijg zodat ze zelfstandig naar buiten kunnen en helemaal blij terugkomen, ben ik best een beetje trots.’

Een veranderende doelgroep
‘De doelgroep met wie ik werk is enorm divers. We hebben hier allerlei soorten afdelingen; van ELV (herstel en palliatief), tot somatiek, gerontopsychiatrie en psychogeriatrie. Als ergotherapeut word ik overal ingezet. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Sommige mensen zie ik omdat ze met een ELV-indicatie (eerstelijnsverblijf) binnengekomen zijn. Dat zijn de ‘lichtere’ gevallen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die na een orthopedische operatie een enkel niet mag belasten en driehoog achter woont. De mensen die hier komen missen vaak een sociaal netwerk en kunnen pas naar huis als de thuiszorg is geregeld. Door de enorm lange wachtlijsten in de zorg zie je dat ze vaak langer dan voorheen blijven.

Ik werk ook op de afdeling psychogeriatrische zorg. Ook daar zie je dat de zorgvraag veranderd is en complexer is geworden. Mensen worden steeds vaker vanuit een onhoudbare situatie thuis opgenomen. Dat is lastig voor iedereen, en niet in de laatste plaats voor een mantelzorger. Vanuit Amsta zijn we nu ook gestart met een expertiseafdeling voor mensen met dementie en voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag.’

Ieder zijn vak
‘Ik ben met name erg blij met de toegevoegde waarde van Kersten als adviseur. Ik ben bekend met de basis van hulpmiddelen en met het aanbod, maar jullie kennis is een stuk uitgebreider. Ik lift graag mee op die jarenlange kennis en ervaring. Zo is het bijvoorbeeld heel prettig om me niet in het technische gedeelte van een hulpmiddel te hoeven verdiepen; dat deel kan ik uit handen geven. Voor de cliënt betekent het dat er altijd een rolstoel geleverd wordt die gewoon goed is.’

Samen ingewikkelde casussen oplossen
‘Ingewikkeldere zorgvragen pakken we samen met Kersten op. Ik vanuit mijn ergonomische kennis en onze adviseur vanuit zijn kennis en ervaring met de hulpmiddelen. Door alle kanten van de zaak te belichten komen we altijd tot een goede oplossing. Zoals laatst. Een cliënt met zware Parkinson en een psychiatrische belasting had een orthese nodig. Het was alleen al een uitdaging om een adviseur te laten kijken. Doordat de adviseur de juist benadering vond is dat toch gelukt. Deze meneer heeft inmiddels een orthese. Doordat de orthese zijn lichaam ondersteunt zie je direct de spierspanning afnemen en zit hij zoveel ontspannener en beter in zijn stoel. Dat is echt de toegevoegde waarde van vakmanschap en goede hulpmiddelen.’

De samenwerking met Kersten
‘De meeste rolstoelen zijn er binnen twee tot vier weken. En ook huurstoelen zijn er lekker snel. Dat gaat hartstikke goed. De meer complexere aanvragen duren langer, maar dat is logisch. Wat je de laatste tijd wel ziet is dat er een vertraging is vanuit levering van de fabrikant. Ik realiseer me dat dat een veel breder probleem is, maar binnen de zorg worden we daar dus ook mee geconfronteerd. Daarnaast schakel ik altijd prettig en snel met jullie. De monteur koppelt altijd even terug wat hij heeft gedaan en weet me te vinden bij vragen. Ik vind het een geruststellende gedachte dat ik ook zelf altijd kan bellen met de monteur of adviseur. Dat draagt weer bij aan een vermindering van de werkdruk. Ik kan er gewoon op vertrouwen dat het goed komt.’

Minister van VWS voor één dag
‘Wat ik zou doen als ik voor één dag minister van VWS zou zijn? Hmm, ik zou natuurlijk meer geld vrijmaken. En dan vooral voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ik zou ouderenzorg ook in financieel opzicht aantrekkelijker maken zodat mensen nog gemotiveerder hun werk kunnen doen. En we moeten echt iets doen aan het imago van ouderenzorg. Dat begint al bij de opleidingen. Iedereen denkt in eerste instantie dat werken in een ziekenhuis ‘sexyer’ is. Maar als je eenmaal stage loopt in een organisatie zoals de onze ben je verkocht. Dan zie je hoe complex ouderenzorg is en hoeveel erbij komt kijken. Ja, als minister van VWS zou ik starten met een landelijke promotiecampagne voor werken in de ouderenzorg.’

Misschien ook interessant

Nieuw! Slim hoofd-voet stuursysteem.

Spelen met je klasgenootjes. Zelf kunnen sturen. Het CoMoveIT Smart hoofd-voet stuursysteem maakt het mogelijk om een elektrische rolstoel door middel van drukkussens met geavanceerde

LEES MEER >
Pagina-website-AD-tegel

Uitbreiding dienstverlening

Onze intramurale dienstverlening is uitgebreid met een anti decubitus specialisatie. Onze insteek is preventie, kennis delen, ontzorgen en innovatieve producten.

LEES MEER >
Samenwerking Zorgplan - Tegel

Samen met Zorgplan

De zorgmarkt is dynamisch en altijd in beweging. Door samen te werken met partners in de keten maken we een verschil. Wij zijn trots op

LEES MEER >

Green Deal 3.0

Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 zet Kersten een volgende stap in verdere verduurzaming. De Green Deal is een landelijk initiatief van de Rijksoverheid, zorgverzekeraars, banken en organisaties uit de zorg, die door samenwerking willen bijdragen aan verduurzaming van de zorg. Het is voor Kersten niet meer dan logisch om ons hierbij aan te sluiten.

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal
In oktober 2020 committeerde Kersten Hulpmiddelen zich als eerste hulpmiddelenleverancier aan de Green Deal: een landelijk initiatief dat als doel heeft om verduurzaming binnen de zorgsector te versnellen. Vandaag heeft Kersten haar handtekening onder de Green Deal 3.0 gezet. Hiermee dagen we onszelf uit om nog verder te verduurzamen, want onze ambities om bij te dragen aan een duurzamer zorglandschap zijn groot.

CEO Bas Alberts, specialist hergebruik Lei Geelen en Mieke Wijnen, projectleider social return waren vandaag namens Kersten bij het tekenmoment aanwezig. ‘Duurzaamheid zit enorm diep in onze organisatie verankerd,’ aldus Lei Geelen. ‘Zo zijn we meer dan 20 jaar geleden gestart met de herinzet van hulpmiddelen en zijn we voorloper op het gebied van circulaire depots, waarbij hergebruik een sleutelwoord is. Daarom is het ondertekenen van deze deal niet meer dan een logische stap om ons te committeren aan verdere verduurzaming binnen de sector. Daarin willen en blijven we onszelf uitdagen.’

Onze focus
Binnen de aangescherpte deal zet Kersten in op de volgende drie thema’s: gezondheidsbevordering, het verminderen van CO2-uitstoot en uiteraard circulair werken. Zo gaat Kersten actief aan de Green Deal bijdragen door o.a. hergebruik te maximaliseren en haar voortrekkersrol verder uit te bouwen, uiteraard samen met andere partijen in de zorgketen.

Over de nieuwe Green Deal 3.0
De nieuwe Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken. Het is een vervolg op twee eerdere Green Deals. De thema’s die dit keer centraal staan zijn: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Het grote verschil met eerdere deals is dat deze Green Deal inzet op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid. De noodzaak om de zorgsector te verduurzamen is immers groot.

Misschien ook interessant

Informatiemarkt-Kersten-Hulpmiddelen-en-Thuisleven

Bezoek de informatiemarkt ‘Fit en vitaal tot je 100ste!

Thuisleven en Kersten organiseren samen op 18 en 19 mei a.s. een gezellige informatiemarkt rondom het thema ‘Fit en vitaal tot je 100ste’.

LEES MEER >
Nazir-2

Bijzondere mensen & verhalen

Bij Kersten draait het om mensen. Om onze klanten, maar ook om onze eigen mensen. Iedereen heeft een eigen verhaal, allemaal bijzonder. Op onze nieuwspagina

LEES MEER >
Nieuws - Thuiszorg Het Friese land - blok1

In gesprek met Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorgmedewerker Christina werkt al 30 met hart en ziel in de zorg. Ze vertelt hoe ze haar werk heeft zien veranderen en hoe anders de

LEES MEER >

Duurzaam samen met het zorgkantoor

Zorgkantoren regelen de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Myriam Teklenburg werkt bij zo’n zorgkantoor: bij VGZ Zorgkantoor. We spreken haar en Lei Geelen, specialist hergebruik bij Kersten over de oorsprong van circulaire depots, de reis die we maken en wat er nog te winnen valt.

Samen kantelen naar duurzaamheid

Samen kantelen naar duurzaamheid

Elke Nederlander is bekend met zorgverzekeraars, maar dat geldt in mindere mate voor zorgkantoren. Zorgkantoren regelen de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Myriam Teklenburg werkt bij zo’n zorgkantoor: bij VGZ Zorgkantoor. We spreken haar en Lei Geelen, specialist hergebruik bij Kersten Hulpmiddelen. Een gesprek over de kanteling van hoe we als maatschappij met rolstoelen voor mensen in een zorginstelling omgaan, en over voorloper zijn in de opzet van circulaire depots.

‘Al bijna 43 jaar werk ik bij VGZ,’ vertelt Myriam enthousiast. ‘Ik heb alle wetswijzigingen meegemaakt, zoals de overgang van de AWBZ naar de Wlz in 2015. In 2006 werd door het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) – de voorloper van het Zorginstituut Nederland (ZINL)- besloten dat er iets moest gebeuren met de kosten voor rolstoelen in verpleeghuizen. Zo kwam het hele traject van herverstrekking op ons bordje te liggen. Ik was direct vanaf het begin in 2006 actief in het hulpmiddelendossier. Ik werd aangesproken door de leidinggevende van de AWBZ, hij wist dat ik een zoon in een rolstoel had, en vertelde me dat VGZ iets met rolstoelen wilde doen. ‘Jij hebt daar affiniteit mee, toch?’ Zo ben ik erin gerold.’

Eersteklas verspilling
Het was 2006 en VGZ startte net als CZ met een regionale rolstoelpool via Kersten. Deze beweging kwam voort uit de wens om de geldstroom van het rijk transparanter te maken. Het was ook in die tijd dat Zorginfo, het online zorgportaal werd geintroduceerd. Via dit portaal konden indiceerders de aanvraag voor een hulpmiddel regelen. ‘Er bestond een wens om efficiënter te gaan werken,’ legt Myriam uit. ‘De beslissing was in eerste instantie geldgedreven. In die tijd stond er een bepaald bedrag voor persoonsgebonde hulpmiddelen. Dit bedrag werd standaard uitgegeven, zonder dat er gekeken werd of dit daadwerkelijk nodig was. Kelders van zorginstellingen stonden in die tijd vol met niet gebruikte hulpmiddelen. Het was verspilling eersteklas, het woord circulair bestond toen echt nog niet. Het was de wens van VGZ om dit anders te doen. Lei: ‘CZ was de eerste die een aanbesteding op dit thema had uitgeschreven en die wij gegund kregen. En haast tegelijkertijd kwam ook jullie aanbesteding. Ook die wisten wij binnen te halen. Dat was het begin, daar hebben we samen de basis gelegd he Myriam .’

De gunfactor
‘Ja, dat klopt. Ik weet het nog goed. Toen ik jullie moest gaan gunnen werkten er bij Kersten 45 mensen. Wij voelden zoveel enthousiasme over hoe jullie dit wilden aanpakken. Stefan en Stephan zwaaiden toen nog de scepter en er waren vergevorderde ideeën over de rolstoelwasstraat en over hergebruik. We hadden ook andere aanbiedingen, maar die hadden toch een andere insteek. Ja, natuurlijk was het prettig dat Kersten een relatief kleine speler was op het gebied van hulpmiddelen leveren, maar het feit dat jullie het depotschap zo serieus namen en ongelooflijk hoge herverstrekkingcijfers hadden, gaf de doorslag. Het was het begin van onze samenwerking, jeetje dat is al meer dan 15 jaar geleden.’

Een nieuwe werkwijze
‘Vanaf dat moment handelden wij als zorgkantoor het financiële stuk af met leveranciers en depothouders,’ vervolgt Myriam. ‘We gingen het anders doen, efficiënter, met als doel om minder zorggeld weg te gooien, zonder het belang van de eindgebruiker uit het oog te verliezen. Je zet in op minimaal gelijkwaardige zorg, alleen dan efficienter. We hebben in het begin heel erg geprobeerd om het kernassortiment af te stemmen met indiceerders. Als antwoord om de weerstand die er over deze nieuwe werkwijze was samen om te buigen.’ ‘Het was natuurlijk ook een behoorlijke verandering,’ vult Lei aan. ‘Indiceerders hadden het gevoel dat ze werden beperkt in hun keuzevrijheid. Opeens kon een ergotherapeut in een zorginstelling niet meer kiezen welke rolstoel hij precies wilde, omdat die simpelweg niet in het pakket zat waaruit hij kon kiezen.’ ‘We hebben geprobeerd om hulpmiddelenleveranciers en fabrikanten die belang bij een bepaald product hadden zoveel mogelijk tegemoet te komen. We organiseerden sessies met indiceerders door het hele land,’ aldus Myriam, ‘en altijd in de buurt van zorginstellingen. We wilden zoveel mogelijk mensen benaderen en de nieuwe werkwijze zo zacht mogelijk laten landen. Volgens mij is ons dat goed gelukt. Ook maakten we na na enige tijd de overstap naar Vecozo: een portaal waarin veilig betaalverkeer mogelijk is. We waren het eerste zorgkantoor dat daarmee mocht gaan werken. Dit betekende dat de leverancier digitaal kon declareren. Het proces van machtingsaanvragen goedkeuren en verwerken was door Zorginfo al een heel stuk makkelijker. Met de toevoeging van digitaal declareren haalden we dus niet alleen kelders vol rolstoelen leeg, maar maakten we ook een belangrijke digitale verbeterslag.’

Circulaire depots: een nieuwe tak van sport
Het waren de jaren dat Kersten zich specialiseerde als depothouder, waarbij Kersten deze activiteiten los zag van hun activiteiten als hulpmiddelenleverancier. Herverstrekken en slim nadenken over hergebruik waren daarbij de sleutelwoorden. Lei: ‘Naast het herverstrekken van voorzieningen en onderdelen onderscheidde Kersten zich door de voorzieningen maximaler, oftewel completer, uit het depot te laten gaan. We gingen heel breed te werk, en vroegen ons continu af: hoe kunnen we verbeteren? Ook koppelden we onze bevindingen vanuit onze rol als depothouder terug naar de zorgkantoren. Je wil ook de rol van fabrikant een plek geven, die moest niet alleen gaan nadenken over de functionaliteit van een hulpmiddel, maar ook over de manieren waarop je een hulpmiddel opbouwt en hoe je ook onderdelen kan herverstekken. Onze houding was altijd proactief, en de lijntjes met de zorgkantoren waren kort. We deden het op onze eigen manier en stonden denk ik gewoon anders in de wedstrijd dan andere depothouders. Het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de samenwerkingen met participatiebedrijven zoals Westrom, Risse, Spaarne Werkt of bijvoorbeeld de Inclusief Groep zijn het levende bewijs dat het kan.’

De ontwikkeling van herverstrekking
‘In de eerste jaren startten we met rolstoelframes, waarna we meer gingen doen met onderdelen,’ vervolgt Lei. ‘Ook daar zat een hele ontwikkeling in. Daarna ga je dieper het proces in. We beseften: het gaat niet alleen om herverstrekking van de stoelen. Want wat doen we bijvoorbeeld met hulpmiddelen of onderdelen die iemand wel heeft maar eigenlijk niet nodig heeft, en die dan kapot gaan? Herverstrekking is een samenspel van indiceerders, fabrikanten, leveranciers, de depothouder en een zorgkantoor, we doen het zeer zeker niet alleen, maar op 85% herverstrekking mogen wij als Kersten echt trots zijn.’

Samenwerken met fabrikanten
De depotconstructie raakt niet alleen indiceerders en hulpmiddelenleveranciers. Het gaat ook over de fabrikanten van de hulpmiddelen. ‘We hebben belangrijke gesprekken met fabrikanten over duurzaamheid, inclusie en hergebruik,’ vertelt Lei. ‘De vraag is altijd hoe we elkaar kunnen versterken. Als ik het met vroeger vergelijk werken we nu veel meer samen. Het is een gezamenlijk project aan het worden waardoor iedereen zijn rol kan behouden. Iedereen is op zijn eigen manier met CO2-reductie en circulariteit bezig, maar we zijn er ook achter gekomen dat we niet zonder elkaar kunnen. Toen ik zeven jaar geleden met het idee kwam om de losse onderdelen van het onderdeel zelf, zoals bijvoorbeeld een beensteun, te recyclen, verklaarde iedereen me voor gek. Dat is nu wel anders.’ ‘Het was denk ik te vroeg. En te ingewikkeld,’ vult Myriam aan. ‘Die veranderende wet- en regelgeving hielp ook niet mee. We waren heel druk met andere dingen in die tijd. Maar gelukkig staat duurzaamheid inmiddels bij iedereen hoog op de agenda; niet alleen in Den Haag.’

Voortrekkersrol sinds 2006
Myriam: ‘Ik heb vaak gedacht en gezegd: ik ga niet twee keer voor een stoel betalen, want die stoel hebben wij al betaald.’ Nu denk ik misschien kun je ook een ander bedrijf met dat ijzer blij maken. Wellicht heb ik de meerwaarde van nog intensiever hergebruik de afgelopen jaren soms onvoldoende ingezien. We hadden tenslotte al een hergebruik van 85%. Maar en zijn altijd verbeteringen mogelijk. Ook bij VGZ is duurzaamheid belangrijk. De rolstoelpool in zijn huidige vorm is een groot voorbeeld van duurzaamheid. Dus we blijven met elkaar in gesprek en ook met de fabrikanten. Kersten was destijds al een absolute voorloper op het gebied van circulariteit en hergebruik. Dossier VGZ Rolstoelpool is natuurlijk maar een klein deel van een grote geheel, maar het is een belangrijk dossier. Ik denk dat andere zorggerelateerde marktpartijen hier ook zeker van kunnen leren. We zijn met z’n allen heel goed bezig, maar nog niet iedereen weet daarvan.’

Ruimte voor verbetering
Goed bezig dus, maar is er ook ruimte voor verbetering? Myriam knikt instemmend. ‘Ik zou heel blij worden van een onderzoek naar een uitgebreider toetsingscriterium. Soms moeten we verzoeken afwijzen die mij aan het hart gaan. Het feit dat die discussie nu gevoerd mag worden, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van VWS hebben groen licht gegeven om met alle zorgkantoren een nieuw toetsingssysteem te onderzoeken, vind ik heel positief. Ik heb mijn kind vaak in mijn achterhoofd als ik beleid maak. We hoeven geen Sinterklaas te spelen, maar zeker bij jong-volwassenen vind ik dat we coulanter mogen omgaan met toewijzen.’ Lei vult aan: ‘Hulpmiddelen kunnen een enorm belangrijke rol spelen om mensen zelfstandiger te maken, en/of te houden. Er wordt nu soms gezegd: je zit al in een verpleeghuis, daar krijg je verpleging. Natuurlijk zijn er richtlijnen en regels en gaat het over gemeenschapsgeld, maar de klant mag daar nooit de dupe van worden. Het is mijn passie om mensen die hulpmiddelen nodig hebben nog beter te faciliteren, op een manier die groen, duurzaam en verantwoord is. Dat gaat over slimmer werken. En over de visie dat maximaal rendement niet alleen bij die ene klant zit, maar ook daarna, als een hulpmiddel nog een ronde meegaat. Ja, we moeten de zorg betaalbaar houden, maar kwaliteit van leven is nog belangrijker. Niet alles is in geld uit te drukken en zorg is niet iets wat je achter een bureau regelt. Soms heb ik daar discussies met Myriam over. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar als het gaat om zaken waar we sterk in geloven, krijgen we elkaar uiteindelijk wel mee .’ ‘Dat is waar,’ beaamt Myriam. ‘We doen dit werk allebei met hart en ziel. En VGZ Zorgkantoor draagt Kersten een warm hart toe, omdat jullie goed zijn in wat jullie doen. Bovendien pluk je de vruchten van zo’n langdurige samenwerking als de onze. We kunnen echt met elkaar bouwen. En dat wil ik de komende jaren blijven doen.’

 

Misschien ook interessant

Nominatie beste leerbedrijf - SoMe

Kersten Hulpmiddelen genomineerd voor verkiezing beste leerbedrijf 2022

Kersten Hulpmiddelen is één van de tien genomineerden ‘beste leerbedrijf’ voor mbo-studenten in de sector Entree. Op 22 maart 2022 maakte SBB dat bekend.

LEES MEER >
Nieuws-header---Stephan-Lesterhuis-nieuwspagina

In de voetsporen van Ambrous

In 2004 droeg Ambrous Kersten het stokje over aan Stephan & Stefan. Van 2004 tot 2015 stonden zij aan het roer van de organisatie. Ze

LEES MEER >
Ambassadeursgala 16-5-22 tegel 1

Beste leerbedrijf sector entree

Tijdens het ambassadeursgala van SBB maakte Minister Robbert Dijkgraaf van OCW bekend wie het overall beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider zijn voor “dit is

LEES MEER >

Slim hoofd-voet stuursysteem

Zelf kunnen sturen, maximale regie over je eigen leven. Slimme innovaties kunnen hieraan bijdragen. De CoMoveIT- een Smart hoofd-voet stuursysteem – kan zorgen voor levensveranderende mobiliteit.

Nieuw! Slim hoofd-voet stuursysteem.

Levensveranderende mobiliteit dankzij een Smart hoofd-voet stuursysteem

Veel elektrische rolstoelen worden bestuurd door middel van een joystick. Deze optie werkt echter niet voor iedereen, zoals mensen met een cerebrale parese of bilaterale spasticiteit. Voor hen biedt het CoMoveIT Smart hoofd-voet stuursysteem uitkomst. Wij zijn trots dat we dit innovatieve maatwerkproduct mogen toevoegen aan ons assortiment.

Spelen met je klasgenootjes. Zelf kunnen sturen. Het CoMoveIT Smart hoofd-voet stuursysteem maakt het mogelijk om een elektrische rolstoel door middel van drukkussens met geavanceerde sensoren te besturen. Hierdoor kunnen mensen met een ernstige motorische beperking toch meedoen aan het dagelijks leven.

Peter van der Lugt, Business Unit Manager Maatwerk ‘Wij zien het als een kans om mensen te helpen met maatwerkoplossingen die bijdragen aan zoveel mogelijk zelfstandigheid. Hierin zoeken we graag de samenwerking op met innovatie partners. Dankzij het slimme besturingssysteem van CoMoveIT kunnen we nu nog meer bieden aan een hele specifieke doelgroep. Dit is echt een knap staaltje maatwerk dat we graag integreren in ons aanbod. We zijn enorm trots op de samenwerking die we met CoMoveIT zijn aangegaan.

Innovatieve techniek

Het CoMoveIT Smart hoofd-voet stuursysteem is voorzien van een hoofdsteun met geavanceerde sensoren in de drukkussens. Deze drukkussens bevinden zich achter het hoofd en aan weerszijden van het gezicht. Door het hoofd te bewegen, kan de rolstoel worden bestuurd. Met voetpedalen kan worden geschakeld en gas gegeven. Alle instellingen worden op maat ingesteld. Het maatwerk team van RTD is volledig gecertifieerd en klaar om deze innovatie in Nederland uit te rollen.

Lancering tijdens de VeineDAGEN

Tijdens de VeineDAGEN, de beurs voor zorgprofessionals en ouders van kinderen en jongeren met een beperking, die op 11 en 12 november in de Evenementenhal Gorinchem plaatsvindt, demonstreren de adviseurs van RTD maatwerk graag hoe het hoofd-voet stuursysteem werkt. Bent u niet in gelegenheid om naar deze beurs te komen? Mail naar info@rtdarnhem.nl of bel met 026 – 35 29 292 en dan komen wij naar u.

Misschien ook interessant

Informatiemarkt-Kersten-Hulpmiddelen-en-Thuisleven

Bezoek de informatiemarkt ‘Fit en vitaal tot je 100ste!

Thuisleven en Kersten organiseren samen op 18 en 19 mei a.s. een gezellige informatiemarkt rondom het thema ‘Fit en vitaal tot je 100ste’.

LEES MEER >
Servicepunt-Nederweert-

Adreswijziging servicepunt Nederweert

Per 9 februari 2022 verhuist het servicepunt in Nederweert naar een nieuwe binnen locatie: Ontmoetingscentrum De Gunnerij in Nederweert.

LEES MEER >
Nazir-2

Bijzondere mensen & verhalen

Bij Kersten draait het om mensen. Om onze klanten, maar ook om onze eigen mensen. Iedereen heeft een eigen verhaal, allemaal bijzonder. Op onze nieuwspagina

LEES MEER >