Geschreven door: Eva

Datum: 04-07-2024

“Het voelt als thuiskomen”, aldus Elly de Glee, relatiemanager Zvw uitleen bij Kersten Hulpmiddelen. “Omring heeft een vergelijkbaar DNA als dat van Kersten, we spreken dezelfde taal en geven beiden alles voor die cliënt. Dat merk ik ook direct als ik bij de thuiszorgteams langs ga. Het draait bij zowel Kersten als Omring echt om mensen. Dat is mooi. Ons Zvw team heeft er echt zin in en we gaan er alles aan doen om cliënten van Omring optimaal te ondersteunen”.

 Lokaal netwerk van lokale omringwinkels

Als het om de winkels gaat, heeft Omring ervoor gekozen om in de haarvaten van de lokale gemeenschap aanwezig te zijn. Ze werken vanuit 5 lokale Omringwinkels waar ervaren medewerkers beschikken over de juiste kennis en antwoord kunnen geven op zorgvragen. De Omringwinkel is de plek voor advies, verkoop en verhuur van (medische) hulpmiddelen. De uitleen van hulpmiddelen die onder de zorgverzekeraarswet vallen is een integraal onderdeel van het aanbod van de Omringwinkels. Zo denken we in het belang van de klant en worden kennis en praktische oplossingen direct bij elkaar gebracht.

Over Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Voor ruim 10.000 cliënten en hun mantelzorgers zijn zij altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging, van logeermogelijkheden tot revalidatie, en van Hoorn tot en met Texel. Zowel thuis als op een van de 30 woonzorglocaties draagt Omring met 4.300 medewerkers en 1.500 vrijwilligers met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven.

Over Kersten Hulpmiddelen

Kersten Hulpmiddelen is een landelijke hulpmiddelenleverancier die zowel in de thuissituatie als in de intramurale situatie hulpmiddelen met bijbehorende dienstverlening levert. Kersten is actief in elke financieringsstroom, van Zvw en Wmo tot Wlz, waardoor er altijd een passende oplossing kan worden geleverd. Het uitgangspunt is en blijft altijd de mens achter het hulpmiddel en de zorgprofessionals die zich elke dag maximaal inzetten.