Geschreven door: John

Datum: 23-01-2023

Ontzorgen
Elly de Glee – van der Vlugt, accountmanager ZV/uitleen bij Kersten: ‘We zien in verschillende regio’s dat elk thuiszorgteam bezig is met palliatieve of terminale zorg. Waar mensen voorheen overleden in een verzorgingstehuis of ziekenhuis, kiezen ze er tegenwoordig vaker voor om hun laatste levensfase in hun eigen omgeving door te brengen; ze nemen steeds meer de regie over dat proces. Daarbij wonen mensen langer thuis, waardoor de vraag naar palliatieve zorg eveneens toeneemt. In de praktijk zien we dat deze situaties soms om snelheid vragen, wanneer een cliënt zich al op een kwetsbaar punt in zijn of haar leven bevindt. Wij begrijpen dat je dan niet ook nog eens wil nadenken over hulpmiddelen die nodig zijn. We hebben natuurlijk al onze basisdienstverlening voor palliatieve patiënten zoals hoog-laagbedden en ondersteuning voor bij het douchen. Vanaf nu komt daar een compleet en praktisch palliatief pakket bij, gevuld met kleine hulpmiddelen. Ik kreeg steeds vaker de vraag uit de praktijk en toen hebben we gewoon de handen ineen geslagen. We hopen hiermee mantelzorgers en zorgprofessional te kunnen ontzorgen.’

‘Leven toevoegen aan de dagen’
Het palliatieve pakket bevat praktische producten die ondersteunen bij de verzorging van mensen in de laatste fase van hun leven. De inhoud van het pakket is gericht op de acute zorg voor iemand die zich in de laatste dagen van zijn of haar leven bevindt. De hoeveelheid producten is hier dan ook op afgestemd Het palliatief pakket valt niet in de basiszorg en wordt voor €40,00 kosteloos verzonden of meegeleverd met overige aangevraagde hulpmiddelen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het palliatief pakket? Onze klantenservice is te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer 088-0009488. Wij helpen u graag verder.