Geschreven door: Richard

Datum: 03-04-2023

Zorgkantoor Menzis kiest bewust voor circulariteit en inclusiviteit

Almelo – Vanaf 1 april gaat de nieuwe driejarige overeenkomst in voor het rolstoeldepot van Menzis voor het herverstrekken van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Wij zijn uiteraard enorm trots op deze nieuwe gunning en dat we al sinds 2012 met Menzis samenwerken. Nog trotser zijn we op het feit dat de circulaire beweging binnen de zorg steeds meer haar vruchten begint af te werpen.

Circulair werken wordt binnen de zorg steeds belangrijker. Het is niet voor niks één van de vijf pijlers van de Green Deal 3.0, die zowel door Menzis als door Kersten Hulpmiddelen is ondertekend. Dankzij de manier waarop Kersten uitvoering geeft aan de Wlz depots, is Kersten sinds jaar en dag koploper op het gebied van circulair werken. Inmiddels 25 jaar geleden startte Kersten met de herinzet van rolstoelframes, rug-en beensteunen. Als een stoel of een onderdeel op een veilige wijze opnieuw kan worden ingezet, dan doen we dat. Alles vanuit de gedachte: waarom onnodig iets weggooien wat nog waarde heeft? Bijna elk onderdeel wordt schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en geschikt gemaakt voor herinzet. En daarin gaan we steeds een stap verder. Van 2 losse onderdelen 1 nieuw product maken, afgekeurde onderdelen terugbrengen in het productieproces en uiteindelijk toewerken naar maximale recycling en minimale reststromen. Momenteel zijn we in staat om 85% van alle rolstoelen die binnen Nederland binnen de Wlz worden ingezet te hergebruiken. Dit bespaart aanzienlijke hoeveelheden aan grondstoffen, draagt bij aan reductie van de CO2 uitstoot, voorkomt onnodige nieuw aanschaf en resulteert uiteindelijk ook in een daling van zorgkosten.
Lei Geelen, specialist hergebruik en circulariteit bij Kersten Hulpmiddelen: “Circulariteit is een deel van de oplossing voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Ik vind het echt geweldig om te zien dat we nu met elkaar stappen naar voren maken in de gehele keten. De uitdagingen van de transitie richting 2030 en 2050 zijn groot. Ik vind het oprecht mooi dat steeds meer partners zoals Menzis zorgkantoor maar ook zorginstellingen zich ook aansluiten bij de Green Deal en dat onze samenwerking verder gaat dan het beheren, repareren en inzetten van rolstoelen.”

Mooi compliment voor onze sociale aanpak
Uiteraard zijn we ook trots op het compliment dat we kregen vanuit Menzis over onze sociale aanpak. Het feit dat we voor de activiteiten voor het zorgkantoor nauw samenwerken met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wordt enorm gewaardeerd. Binnen Kersten, waar het draait om mensen, is dit de standaard. Onze hulpmiddelen maken het mogelijk dat mensen kunnen meedoen, dan wil je zelf ook het goede voorbeeld geven. Inmiddels heeft 12% van al onze collega’s een afstand tot de arbeidsmarkt. Kersten heeft als enige in de branche het TNO-keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) trede 3.