Geschreven door: Sander

Datum: 07-04-2022

Om uiteenlopende redenen zijn er, ondanks een enorme arbeidskrapte, nog steeds meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland* met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd streven we naar een inclusieve samenleving en willen we het liefst iedereen zo volledig als mogelijk laten meedoen. Het hebben van betaald werk is hierbij essentieel; het is een manier om zelfstandig en met eigenwaarde door het leven te kunnen gaan. Dit is echter niet voor iedereen automatisch weggelegd.

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden om mensen verder te helpen; bijvoorbeeld speciale arbeidsmarktparticipatieprojecten of ondersteuning via de Wmo vanuit de gemeente. Naast deze vormen is het ook mogelijk om een beroep te doen op het UWV voor de verstrekking van een mobiliteitshulpmiddel. Het doel van deze regeling is om werkenden met een structurele functionele beperking in staat te stellen om deel te nemen aan het arbeidsproces dan wel onderwijs te volgen. Kersten Hulpmiddelen draagt als nieuwe partner van het UWV hier graag haar steentje aan bij. “Wij zijn ontzettend blij met deze gunning. We zetten ons sinds jaar en dag in om met elkaar een inclusieve samenleving te realiseren. Dat doen we niet alleen met onze hulpmiddelen, dat doen we ook omdat we als organisatie staan voor inclusiviteit. Het feit dat we de hoogste trede van het PSO keurmerk hebben onderstreept dit.”, aldus Bas Alberts, CEO Kersten Hulpmiddelen.

Wanneer een hulpmiddel via het UWV?
Als er sprake is van een ziekte of handicap die iemand structureel belemmert bij het uitvoeren van zijn of haar werk of bij het volgen van onderwijs, kan er bij het UWV een aanvraag voor een werknemersvoorziening voor een mobiliteitshulpmiddel worden gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan een rolstoel, een driewielfiets of bijvoorbeeld een scootmobiel. Het UWV kan dan vervolgens Kersten Hulpmiddelen als leverancier inzetten. Klik hier voor meer informatie.

Lees ook: https://kerstenhulpmiddelen.nl/via-het-uwv/

*Kennisdocument SER 2 dec. 2020, Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt