Geschreven door: Sander

Datum: 02-12-2021

Roermond – 2 december 2021 – De gemeentes Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond hebben gezamenlijk per 1 december een nieuw contract afgesloten met Kersten Hulpmiddelen voor levering, service en onderhoud van hulpmiddelen die worden verstrekt in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit betreft hulpmiddelen die bijdragen aan zelfredzaamheid zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel of driewielfiets. Aangezien Kersten in de voorafgaande periode ook hulpmiddelenleverancier was, verandert er voor de inwoners niets.

Het contract werd na een Europese aanbesteding gegund aan Kersten Hulpmiddelen. “Wij zijn trots dat deze gemeentes opnieuw het vertrouwen in Kersten Hulpmiddelen hebben uitgesproken. Ons team is enorm gemotiveerd om ook de komende jaren wederom de service te bieden zoals je die van ons mag verwachten.”, Karin Peters, vestigingsmanager Roermond. Aangezien Kersten ook in de voorafgaande periode de hulpmiddelenleverancier voor deze gemeentes was, zal er voor de inwoners die nu al gebruikmaken van een hulpmiddel in de praktijk niks veranderen. Zij behouden hun huidige hulpmiddel en kunnen contact opnemen met Kersten voor reparatie en onderhoud.

Het belang van een hulpmiddel via de Wmo
De trend om langer thuis te blijven wonen heeft zich al enkele jaren geleden ingezet. De gemeente speelt een steeds belangrijkere sleutelrol als het gaat om het mogelijk maken van participatie aan de samenleving. Door een fysieke beperking kan het zo maar gebeuren dat dagelijkse activiteiten op een dag niet meer vanzelfsprekend zijn. Zelfstandig boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie of vrienden in de buurt wordt dan een enorme opgave. Zolang mensen nog thuiswonend zijn kan er in dergelijke gevallen een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de Wmo. Deze aanvraag kan door een inwoner zelf worden ingediend bij de gemeente waar hij of zij woont.