logo-kersten
 

Gegunde aanbesteding voor Kersten

Kersten Hulpmiddelenspecialist zal de komende jaren de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen in de gemeenten Renkum, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Rozendaal voor haar rekening nemen. Naar aanleiding van een aanbesteding, werd het contract gegund aan Kersten, die als beste uit de bus kwam.

Met ingang van 1 juli 2020, zal Kersten Hulpmiddelenspecialist de enige leverancier van Wmo-hulpmiddelen zijn voor deze gemeenten. De afgelopen weken heeft Kersten in samenwerking met de gemeente deze leverancierswijziging voorbereid. Inwoners zijn via een brief vanuit de gemeente geïnformeerd. Kersten neemt de hulpmiddelen die reeds in gebruik zijn, over van de vorige leverancier. Zo kunnen inwoners hun huidige hulpmiddel behouden.

Bij vragen kan voortaan contact opgenomen worden via telefoonnummer: 088 – 5509010 of via e-mail: wmolorrrd@kerstenhulpmiddelen.nl.