Geschreven door: Eva

Datum: 09-04-2024

Een goed bewaard geheim

De hulpmiddelenbranche staat niet direct bekend als een snelle en innovatieve sector. Onterecht, als sector zijn we juist behoorlijk innovatief én duurzaam. Sterker nog, wij zijn koploper op het gebied van circulariteit. Een goed bewaard geheim is dat minimaal 80% van alle rolstoelen in een zorginstelling vaker dan één keer wordt ingezet. En dat kan oplopen tot wel 15 keer. Dit zijn cijfers waar we als branche trots op zijn, niet in de laatste plaats omdat het gaat over een maatschappelijke bijdrage en publiek gelden. Maatschappelijke waarde zit echter niet alleen in geld; het terugbrengen van grondstoffengebruik en CO2 reductie zijn eveneens belangrijke indicatoren. Dit kunnen wij realiseren dankzij het hergebruik van hulpmiddelen in een collectief poolsysteem waar elke depothouder aan deelneemt. En door samen te werken binnen de gehele zorgketen op basis van het doelmatigheidsprincipe. Hiermee is de basis gelegd voor het een nieuw samenwerkingsinitiatief Samen Circulair.

Samen Circulair: samenwerken vanuit de ketengedachte

Binnen Samen Circulair zoeken wij – fabrikanten, hulpmiddelenleveranciers, depothouder en zorgkantoren – elkaar actief op. We denken in mogelijkheden en kijken met elkaar wat we nog meer kunnen doen. Want stel dat die rolstoel aan het einde van zijn levensduur komt en volgens strenge kwaliteitseisen moet worden afgekeurd? Zelfs dan is het nog mogelijk om onnodig grondstoffenverbruik te voorkomen. Losse onderdelen van onderdelen kunnen in bepaalde gevallen alsnog opnieuw worden ingezet. Het gebruikte deel wordt gereviseerd, kritisch beoordeeld en na goedkeuring teruggebracht in het productieproces van de fabrikant.

Met Samen Circulair willen wij anderen inspireren en onszelf uitdagen. Als branche kunnen wij het verschil maken. Dat hebben we inmiddels wel bewezen. Nu is de tijd aangebroken voor een volgende stap. Inmiddels zijn er verschillende pilots opgestart waarin gebruikte materialen terug worden gebracht in het fabricageproces en daar gaan we in 2024 mee door. We blijven kijken waar we met elkaar onze zorgketen nog verder kunnen verduurzamen. U hoort nog van ons!

Bekijk hieronder de video van Samen Circulair.