logo-kersten
 

Hulpmiddelencentrum failliet

Op 3 april 2020 is het faillissement van Hulpmiddelencentrum (HMC) uitgesproken. Wij beseffen dat dit voor de cliënten van HMC grote onzekerheid oplevert over hoe de continuïteit van zorg wordt georganiseerd. En dat het voor de medewerkers van HMC een moeilijke periode is geweest en de komende tijd uit onzekerheid bestaat. Wij wensen alle medewerkers, klanten en opdrachtgevers van HMC sterkte in deze moeilijke tijd.

Wij voelen ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de cliënten te allen tijde goed geholpen blijven worden. Voor u als individuele klant van HMC adviseren wij u wanneer u zorg nodig heeft de berichtgeving op de website van het Hulpmiddelencentrum op te volgen.

https://www.hulpmiddelencentrum.nl/laatste-nieuws