Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - social return
logo-kersten
 

De weg van iets meer weerstand

Het is voor elke organisatie verleidelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen. Hoe kunnen we met zo min mogelijke inspanning zoveel mogelijk bereiken? Niet gek, helemaal niet in een sector – de zorg – waarbij efficiënt omgaan met geld steeds noodzakelijker wordt. Toch merken we bij Kersten dat de gemakkelijke weg lang niet altijd het meest bevredigend is. Natuurlijk letten we op de cijfertjes, maar we willen niet dat dit ten koste gaat van mens en milieu.

People, Planet, Profit. Deze drie P’s zijn de pijlers waarop de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doorgaans rust. Economische prestaties gaan hand in hand met mens en milieu. MVO is voor Kersten een van onze basiskenmerken. Iedereen bij ons moet hiervan doordrongen zijn.

Kersten heeft als doelstelling om 25% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken over de volledige breedte van de organisatie. Van telefonist tot monteur en van medewerker in ons reconditioneringsdepot tot adviseur. En natuurlijk moet je soms iets twee keer uitleggen of vergt een handeling iets meer tijd. Maar zo’n investering aan de voorkant moet nu eenmaal gemaakt worden.

Wij mogen best trots zijn op de kansen die Kersten aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geeft. We horen dit zeer regelmatig van onze partners. Danielle van de Kant, commercieel manager van het sociale werkbedrijf Westrom, sprak in een interview voor ons bedrijfsmagazine over Kersten als een voorbeeld van een bijzondere opdrachtgever. “Bij Kersten leeft het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt echt door de volledige organisatie. Ze gaan volledig uit van wat onze mensen wél kunnen”. Een mooier compliment hadden wij niet kunnen krijgen.

Voor ons is Westrom een minstens zo bijzondere samenwerkingspartner. Ons gezamenlijke reconditioneringsprogramma heeft inmiddels een kostenbesparing van meer dan 150 miljoen euro opgeleverd. En bovendien recyclen we allerhande onderdelen van afgekeurde hulpmiddelen, die anders als een kind met het badwater waren weggegooid.

Onze finaleplaats bij de MVO-prijs Midden-Limburg bevestigt dat we op de goede weg zijn. Misschien is het af en toe een weg met iets meer weerstand, maar nog veel vaker de weg van trots en bevrediging.

november 2016