Duurzaam en Sociaal regel je samen

Een PSO trede 3 behalen én behouden is een topprestatie. Anderen inspireren om óók sociaal te ondernemen, hoort daar voor ons ook bij. En dat is gelukt, want Sunrise, innovatieve marktleider op het gebied van mobiliteitsproducten, heeft 3 jaar na de eerste gesprekken met Kersten eveneens PSO 3 trede behaald. Een terugblik op een enerverend traject, en een mooi moment om stil te staan bij het belang van samenwerken in de keten. Want duurzaam en sociaal ondernemen organiseer je met elkaar.

Duurzaam en Sociaal regel je samen

Geschreven door: Yasmin

Datum: 08-07-2024

 Hoofdrolspelers in dit traject zijn Ruud Hulsebos, PSO coördinator bij Sunrise, Jaap Zwager, Wlz-specialist binnen Sunrise en Mieke Wijnen, Projectleider Social Return bij Kersten Hulpmiddelen. Na verschillende gesprekken in 2021, die Mieke met de sales manager en de HR-manager van Sunrise heeft, gaat het balletje rollen. Sunrise is enthousiast en ziet het belang in van sociaal ondernemen. ‘We waren in die tijd al best goed bezig en socialer dan we misschien dachten’, licht Ruud toe. ‘Maar wat we deden was onvoldoende vastgelegd, en al helemaal niet in de vorm van een certificaat. Kersten wist ons te motiveren en stimuleren om voor het PSO-keurmerk te gaan. Binnen no-time hadden we PSO trede 1 in onze zak. Op dat moment ben ik in beeld gekomen. Omdat we onze ambities op sociaal vlak serieus namen, werd er een nieuwe functie gecreëerd. Want dan kan je echt meters maken. Ik kreeg de kans om PSO coördinator te worden en fulltime met sociaal ondernemen aan de slag te gaan.’

Een voortrekkersrol

Kersten heeft in 2019 als eerste in de branche het PSO-keurmerk behaald’, gaat Mieke verder. ‘Als vaandeldrager zien wij het als onze verantwoordelijkheid om anderen daar ook bij te betrekken. Sociaal ondernemen doe je namelijk niet alleen. Het is mooi als je vanuit een voortrekkersrol verbinding kunt leggen met andere partners. Dus na het halen van het keurmerk was het onze opdracht: met welke partners gaan we het gesprek aan? Wie hebben al gevoel bij sociaal ondernemen? Sunrise was een van die partners. Zoals Ruud zei, deden ze onbewust al best veel op dat gebied. Zo zetten ze zich in voor leerlingen vanuit de BOL-opleidingen en had Sunrise al iemand in dienst vanuit Senzer, de sociale werkvoorziening in Helmond. Het was een kroon op hun werk dat ze binnen no-time PSO-1 wisten te behalen.’

Van trede 1 naar trede 3

‘Binnen twee jaar tijd stroomden we door naar trede 3’, vervolgt Ruud. ‘En daarmee hebben we ons doel bereikt. Dat betekent niet dat het hier ophoudt. Integendeel. Want er is nog veel werk te doen. Bovendien: het keurmerk hebben is één ding, maar deze behouden is zeker zo uitdagend. En hoe houd je je mensen aan boord?’ Jaap vervult hierin een belangrijke rol. Binnen Sunrise is hij degene die sociaal ondernemen aanjaagt. Duurzaam ondernemen is in zijn functie, waarin hij verbonden is aan het depot en veel contact heeft met onder meer zorgkantoren, aan de orde van de dag. ‘PSO is ontzettend waardevol. In de hele keten, dus van indiceerder tot zorgkantoor en van fabrikant tot leverancier. Hoe gaan we met spullen om? En met mensen? Door het contact dat ik met name met de poolhouders van Kersten had, raakte ik erg onder de indruk van hun duurzame en sociale manier van werken. Voor Kersten was dat iets vanzelfsprekends. Daar konden wij nog heel wat van leren.’

Omdenken

‘Ik ben trots op de stappen die Sunrise heeft gezet’, vervolgt Jaap. Onze bijdrage op het gebied van PSO mag er zijn. En nee, dat ging – en gaat – niet altijd vanzelf. Ik heb geleerd dat als je uitlegt waarom je je als organisatie hard maakt voor PSO, er veel meer begrip ontstaat. Zowel in- als extern. Je moet je verhaal uitdragen, dat is cruciaal. Doe je dat niet, of niet goed genoeg, dan zul je veel meer weerstand ervaren. Bovendien is de depotgedachte niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend voor een fabrikant. Ik heb intern meer dan eens een pleidooi moeten houden voor het belang daarvan. Het vraagt om omdenken.’

Improving people’s lives

‘Improving people’s lives’ is onze slogan. We maken innovatieve hulpmiddelen waardoor mensen mee kunnen doen. Waarom zou je als bedrijf dan zeggen: jij mag niet meedoen, omdat je niet de juiste ervaring of papieren hebt? Nee, wij schuiven mensen niet zomaar aan de kant. Voor ons is dit de belangrijkste drijfveer om net als Kersten voor het PSO-keurmerk te gaan. Van nature zijn we geneigd om te praten over twee totaal verschillende doelgroepen. En dat terwijl die scheiding zo dun is. Er zit altijd overlap in de kwetsbare groep en in de groep mensen die wij als ‘normaal’ of standaard beschouwen. Voor beide groepen maken we ons hard’, aldus Jaap. ‘Natuurlijk zijn we ook een commercieel bedrijf’, vervolgt Ruud. ‘Uiteindelijk willen we verkopen en tellen de resultaten, maar we kijken breder. De ketengedachte wordt steeds belangrijker, en PSO is daar echt een onderdeel van.’

Focus op opleiden en trainen

‘Binnen Sunrise leggen we de focus op opleiden’, vervolgt Ruud. ‘Dat is een bewuste keuze, want het is dé manier om mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. Omdat je te maken hebt met een groep mensen die vaak onbekend zijn met onze wereld, en/of een afslag in hun opleiding hebben gemist door de rugzak die ze met zich meedragen, is begeleiding en training cruciaal. Doe je dat niet, dan zijn ze zo weg. Dat zou de organisatie frustreren, en sociaal is het al helemaal niet. Uiteindelijk gaat het erom hoe iemand op de vloer functioneert. En wat iemands toegevoegde waarde binnen het bedrijf is. Dus als iemand geen gekwalificeerde mbo’er is, maar uit zijn of haar hobby’s blijkt dat diegene wel technisch is aangelegd, zeggen we niet: kom maar terug als je een diploma hebt. We denken juist. “Kom met ons mee, want via praktijkervaringen krijgen we jou op niveau.” Het is als het polijsten van ruwe diamanten. Ons voordeel is dat deze mensen vaak zeer loyaal zijn. Daarnaast stimuleren we het ook dat deze groep na een zekere tijd ergens anders gaat kijken. Binnen de branche, zodat kennis en ervaring niet verloren gaat en onze concullega’s er bij baat bij hebben.’

Oordelen overboord

‘Als ik iets heb geleerd, is het wel dat elke doelgroep anders is. Vaak hebben we veel vooringenomen ideeën en denken we iemand, of een groep, te begrijpen. Maar meestal blijven die aannames niet overeind staan en zit het toch anders.’ ‘Wij hebben bijvoorbeeld een paar statushouders in dienst met een moslimachtergrond’, vervolgt Ruud. ‘Op vrijdagmiddag wilden ze een langere vrijdagmiddagpauze nemen. Het waarom was voor ons niet duidelijk. Uiteindelijk bleek dat zij voor het middaggebed naar de moskee wilden gaan. In de Nederlandse cultuur is het vrij gebruikelijk om direct te communiceren. Die directheid is voor moslims helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uiteindelijk maak je passende afspraken met elkaar die aansluiten bij onze bedrijfscultuur én rekening houden met iemands culturele achtergrond. En soms is ‘”nee” ook gewoon een antwoord.’ Jaap: ‘Intensief bezig zijn met sociaal ondernemen heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om ruimer te denken. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.’ ‘Daarbij moeten we het doel niet uit het oog verliezen’, vult Ruud aan. ‘Maar binnen de weg die we afleggen om dat doel te bereiken, zijn er veel verschillende mogelijkheden.

Ruimte, begrip en flexibiliteit

‘We hebben vooral mensen in uitvoerende taken in dienst, en in de logistiek en assemblage’, vervolgt Ruud. ‘Ik heb nu bijvoorbeeld twee man in mijn team, ze hebben een cognitieve beperking, die scooters uitpakken. De meeste mensen vinden dat eentonig en fysiek zwaarder werk. Deze twee mannen doen het echter met plezier. Toch moet ik er collega’s verbazingwekkend vaak aan herinneren dat dit een win-win is. Je krijgt bijvoorbeeld weleens scheve ogen als deze jongens 10 minuten pauze houden, omdat ze zo hard hebben gewerkt dat hun werk sneller klaar is dan verwacht. Op elke lijn heb ik bovendien wel iemand met een bepaalde achtergrond staan. Zij hebben een wat langere leercurve. Personeel technisch kan dat uitdagend zijn, en het vraagt om flexibiliteit van collega’s. Ik merk wel dat de blik van onze mensen verbreedt. De impact van deze manier van werken is vooral ‘zacht’. Weten dat je hier niet zomaar aan de kant wordt geschoven doet iets met mensen. Het inspireert je om er wat van te maken.’

Een leerzaam groeiproces

Ruud: ‘Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, hebben we zoveel geleerd. Stapje voor stapje zijn we beter geworden in wat we doen. Daarbij hebben we veel aan Kersten gehad. Het aanwijzen van iemand binnen je organisatie die 100% verantwoordelijk is voor PSO, maakt bovendien dat sociaal ondernemen wordt geborgd.’ Jaap: ‘Ik ben trots als ik naar de mensen kijk die al jaren in onze fabriek werken. Op een andere manier werken, kost tijd. Je mensen moeten wennen. Het is een groeiproces, waarin het draait om bewustwording dat iemand met een andere achtergrond dan jijzelf ook kan slagen. Iedereen aan boord, betekent bovendien dat je mensen meer ruimte geeft. Vaak zit hem dat in kleine dingen. Als iemand te laat komt, is onze neiging om te zeggen: “wat ben je laat!” Nu zeggen we: “wat goed dat je er bent.” Het is een positieve manier van met verschillende mensen omgaan. En je ziet dat het werkt.’

Een ander voorbeeld is dat een dierbare collega van Kersten een tijd terug overleed. Hij was de begeleider van een team collega’s die aangewezen zijn op extra aansturing en ondersteuning. Als WLZ specialist kom ik op de depotvestigingen van Kersten en dan merk je pas hoeveel impact dit heeft. Het was heftig, maar er was ook veel saamhorigheid. Vanuit Sunrise was ik blij dat ik hiervan op de hoogte werd gesteld en ik op die manier ook mijn andere collega’s kon informeren. Zo konden wij tactisch met de situatie omgaan. Sociaal ondernemen is echt iets dat je samen doet.’

Gelijkwaardige partners

Mieke: ‘Jullie zijn de eerste fabrikant in de Nederlandse hulpmiddelenbranche die de PSO trede 3 hebben behaald. Wij waren de eerste hulpmiddelenleverancier, in 2019. Nu zijn we gelijkwaardige partners. Hoe ervaren jullie dat eigenlijk?’ ‘Het mooiste vind ik dat we elkaar blijven uitdagen’, antwoordt Jaap. ‘Want het kan altijd beter. In de begintijd merkte ik vanuit mijn positie dat het intern moeilijk was om ons verhaal uit te dragen. Inmiddels merk je dat veel soepeler gaat. En dat de snelheid erin zit. Daar word ik heel vrolijk van.’ ‘We blijven elkaar uitdagen om nog meer impact te maken’, vervolgt Mieke. ‘Zo zijn we achter de schermen bezig met sociale inkoop. Het verhoogt onder meer onze eigen indirect sociale bijdragen omdat we als Kersten inkopen bij een organisatie die ook een PSO-keurmerk heeft. Verder stimuleren we Sunrise om hun afvalstroom kleiner te maken, door ijzeren onderdelen van rolstoelen die zijn afgeschreven te hergebruiken. En er zijn nog genoeg manieren om de innovatieve samenwerking verder uit te breiden. Klaar zijn we eigenlijk nooit.’

Kruisbestuiving

In het partnership van Kersten Hulpmiddelen en Sunrise draait het om leren van elkaar, over en weer. Jaap geeft aan dat Kersten de boel vaak in beweging zet en hen op een positieve manier druk oplegt. ‘Ja, ze zijn zeker voorloper.’ Ook Mieke zegt hoe belangrijk het is om elkaar te versterken en samen de sociale footprint te vergroten. ‘Duurzaamheid organiseer je samen. Zo hebben Ruud en ik vaak contact. We raken niet uitgepraat en leren van elkaar. Kruisbestuiving is aan de orde van de dag. Door Ruud leer ik anders kijken. Zo is hij bijvoorbeeld erg van de data. Hierdoor ben ik ook veel meer met data gaan werken. We zijn elkaars klankbord en wisselen kennis uit. Dat is heel prettig.’

Impact in de keten

Volgens Jaap valt of staat sociaal ondernemen met een andere manier van denken. ‘Het PSO-certificaat an sich is niet eens zo belangrijk. Het gaat uiteindelijk om ons eindproduct, en om de positieve impact die wij in de keten maken. Er ontstaat steeds meer begrip en waardering voor deze manier van ondernemen. Dat zie ik binnen Sunrise, maar ook buiten ons bedrijf.’ Ruud knikt bevestigend. ‘In de omgeving zie je steeds meer bedrijven die anders kijken. Vérder kijken. Daartegenover staan de, laat ik zeggen klassiek geschoolde bedrijven. Grappig is dat het tekort op de arbeidsmarkt bij bedrijven met een sociale signatuur veel minder speelt. Bronnen aanboren die door veel bedrijven vergeten worden, zoals het aannemen van Vso/Pro jongeren of allochtone vrouwen, loont. Zij zijn met vlag en wimpel geslaagd in het werk dat zij bij ons doen. Zo houden we bij Sunrise de personeelsproblemen beheersbaar. Bovendien voelen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dankzij onze bevlogenheid en passie en partnerships als die met Kersten, kunnen we gezamenlijk steeds meer impact in de keten maken.’

Misschien ook interessant

Vanzelfsprekend duurzaam

Deze maand staat duurzaamheid centraal. Binnen Kersten is duurzaamheid zó vanzelfsprekend, dat we het er vaker niet dan wel over hebben. Hoog tijd om daar

LEES MEER >

Door met Menzis Zorgkantoor

Vanaf 1 april gaat de nieuwe driejarige overeenkomst in voor het rolstoeldepot van Menzis voor het herverstrekken van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen in het kader

LEES MEER >

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal

In oktober 2020 committeerde Kersten Hulpmiddelen zich als eerste hulpmiddelenleverancier aan de Green Deal: een landelijk initiatief dat als doel heeft om verduurzaming binnen de

LEES MEER >

Start Firevaned campagne ‘Geen hulp (meer) nodig’

Firevaned heeft vandaag de campagne ‘Geen hulp (meer) nodig’ gelanceerd. Met deze campagne bundelen Firevaned leden (waaronder Kersten Hulpmiddelen) hun krachten om een verandering teweeg te brengen in hoe de maatschappij tegen hulpmiddelen aankijkt. Hulpmiddelen stellen niet alleen iedereen in staat om zo volledig en zelfstandig mee toe doen met alle aspecten van het sociale leven, ze besparen ons als maatschappij ook een hoop zorgkosten.

Start Firevaned campagne ‘Geen hulp (meer) nodig’

Geschreven door: Eva

Datum: 11-04-2024

Aftrap tijdens VeineDAGEN

De start van de campagne vond plaats tijdens de VeineDAGEN in de Jaarbeurs in Utrecht. De lancering werd voorafgegaan door een talkshow onder leiding van Dennis Wilt, weerman  bij SBS6 en Radio538 en ambassadeur van de campagne. Hij interviewde onder andere hulpmiddelengebruiker en campagne-ambassadeur Kiran Raktoe en vertegenwoordigers van diverse belangenvereniging over de noodzaak van de campagne.

Pleidooi om anders tegen hulpmiddelen aan te kijken

Hulpmiddelen zijn van onschatbare waarde voor meer dan 2 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Ze bieden hen de mogelijkheid tot een zelfstandiger en kwalitatief beter leven. Maar door beperkingen in wetgeving en regelgeving zijn hulpmiddelen niet voor iedereen even toegankelijk. En dat heeft directe gevolgen voor de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van deze miljoenen mensen.

Geen hulp (meer) nodig op het werk

Hulpmiddelen zorgen ervoor dat mensen fysiek, mentaal en sociaal sterker in het leven staan. Ze zorgen voor gelijke kansen in alledaagse activiteiten. Zo bieden ze gebruikers mogelijkheden voor het werken met collega’s, trainen op het sportveld, het volgen van klassikale lessen of het bezoeken van evenementen.

Werkdrukverlichting in de zorg

En niet alleen de persoonlijke impact is enorm, ook het effect op de zorg is niet te onderschatten. De voorspelling is dat het personeelstekort in de zorgsector tegen 2031 zal oplopen tot 135.000 werknemers. Hulpmiddelen nemen een deel van de taken van onze zorgprofessionals over, waardoor zij meer tijd krijgen voor de zorg de mensen die dit nodig hebben. Dit zorgt voor minder werkdruk voor ons zorgpersoneel en draagt bij aan minder ziekteverzuim.

Teken het pleidooi!

Daarom is het tijd om anders tegen hulpmiddelen aan te kijken, om de focus te leggen om wat ze aan waarde toevoegen aan de maatschappij. Wat ze mogelijk maken: namelijk dat iedereen mee kan doen. Daarom pleiten we voor het gebruik van het woord ‘doemiddel’ in plaats van ‘hulpmiddel’.

Ben jij het eens met ons pleidooi? Teken dan nu het pleidooi op www.doemiddel.nl.

Het Doemiddel van Kiran

Bekijk ook onderstaande video waarin ambassadeurs Kiran Raktoe en Dennis Wilt laten zien hoeveel vrijheid een doemiddel geeft in het dagelijks leven.

Misschien ook interessant

Ruud Hulsebos, PSO coördinator bij Sunrise, Jaap Zwager, Wlz-specialist binnen Sunrise en Mieke Wijnen, Projectleider Social Return bij Kersten Hulpmiddelen

Duurzaam en Sociaal regel je samen

Een PSO trede 3 behalen én behouden is een topprestatie. Anderen inspireren om óók sociaal te ondernemen, hoort daar voor ons ook bij. En dat

LEES MEER >

Kersten verzorgt de uitleen voor Omring

Noord Holland en Texel kleuren groen; vanaf 1 juli mag Kersten Hulpmiddelen zich de nieuwe hulpmiddelenleverancier voor Zvw uitleen van de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring noemen.

LEES MEER >
Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >

Samen Circulair gaat een stap verder

Mobiliteits-en revalidatiehulpmiddelen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van meer dan 200.000 gebruikers. Zeker met de huidige druk op het zorgsysteem is efficiënte en adequate hulpmiddelenzorg onmisbaar. Dat is wat ons als sector drijft, elke dag weer. Daarnaast nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Dat deden we en dat gaan we in 2024 nog veel meer doen.

 

Embedded YouTube Video

Geschreven door: Eva

Datum: 09-04-2024

Een goed bewaard geheim

De hulpmiddelenbranche staat niet direct bekend als een snelle en innovatieve sector. Onterecht, als sector zijn we juist behoorlijk innovatief én duurzaam. Sterker nog, wij zijn koploper op het gebied van circulariteit. Een goed bewaard geheim is dat minimaal 80% van alle rolstoelen in een zorginstelling vaker dan één keer wordt ingezet. En dat kan oplopen tot wel 15 keer. Dit zijn cijfers waar we als branche trots op zijn, niet in de laatste plaats omdat het gaat over een maatschappelijke bijdrage en publiek gelden. Maatschappelijke waarde zit echter niet alleen in geld; het terugbrengen van grondstoffengebruik en CO2 reductie zijn eveneens belangrijke indicatoren. Dit kunnen wij realiseren dankzij het hergebruik van hulpmiddelen in een collectief poolsysteem waar elke depothouder aan deelneemt. En door samen te werken binnen de gehele zorgketen op basis van het doelmatigheidsprincipe. Hiermee is de basis gelegd voor het een nieuw samenwerkingsinitiatief Samen Circulair.

Samen Circulair: samenwerken vanuit de ketengedachte

Binnen Samen Circulair zoeken wij – fabrikanten, hulpmiddelenleveranciers, depothouder en zorgkantoren – elkaar actief op. We denken in mogelijkheden en kijken met elkaar wat we nog meer kunnen doen. Want stel dat die rolstoel aan het einde van zijn levensduur komt en volgens strenge kwaliteitseisen moet worden afgekeurd? Zelfs dan is het nog mogelijk om onnodig grondstoffenverbruik te voorkomen. Losse onderdelen van onderdelen kunnen in bepaalde gevallen alsnog opnieuw worden ingezet. Het gebruikte deel wordt gereviseerd, kritisch beoordeeld en na goedkeuring teruggebracht in het productieproces van de fabrikant.

Met Samen Circulair willen wij anderen inspireren en onszelf uitdagen. Als branche kunnen wij het verschil maken. Dat hebben we inmiddels wel bewezen. Nu is de tijd aangebroken voor een volgende stap. Inmiddels zijn er verschillende pilots opgestart waarin gebruikte materialen terug worden gebracht in het fabricageproces en daar gaan we in 2024 mee door. We blijven kijken waar we met elkaar onze zorgketen nog verder kunnen verduurzamen. U hoort nog van ons!

Bekijk hieronder de video van Samen Circulair.

Misschien ook interessant

Vanzelfsprekend duurzaam

Deze maand staat duurzaamheid centraal. Binnen Kersten is duurzaamheid zó vanzelfsprekend, dat we het er vaker niet dan wel over hebben. Hoog tijd om daar

LEES MEER >

Door met Menzis Zorgkantoor

Vanaf 1 april gaat de nieuwe driejarige overeenkomst in voor het rolstoeldepot van Menzis voor het herverstrekken van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen in het kader

LEES MEER >

Kersten ondertekent de nieuwe Green Deal

In oktober 2020 committeerde Kersten Hulpmiddelen zich als eerste hulpmiddelenleverancier aan de Green Deal: een landelijk initiatief dat als doel heeft om verduurzaming binnen de

LEES MEER >

Passen in een vierkant doosje terwijl je rond bent

Gülnaz en Dick zijn gebruikers van op maat gemaakte hulpmiddelen. Ze maken ze zich zorgen of dit in de komende jaren nog toegankelijk blijft voor hen. ‘Ik denk dat er vanuit beleidsmakers, zorgverzekeraars en ministeries onvoldoende gezien wordt wat complexe zorg inhoudt en dat er geen keuze is”.

Complexe zorgvragers luiden de noodklok

Geschreven door: Eva

Datum: 14-12-2023

Hulpmiddelen maken het verschil voor mensen

In onderstaande video leggen Gülnaz en Dick hoe belangrijk maatwerkhulpmiddelen zijn in hun dagelijks leven.

In een tijd waarin maatwerk in de zorg lijkt te moeten gaan wijken voor standaardoplossingen, zijn mensen met complexe zorgbehoeften bezorgd over de toekomst. Dick, die volledig afhankelijk is van op maat gemaakte hulpmiddelen, deelt zijn zorgen: ”Je moet straks passen in een vierkant doosje terwijl je eigenlijk rond bent.”

Ook Gülnaz, die volledig afhankelijk is van een spraakcomputer om te communiceren, spreekt haar zorgen uit over deze ontwikkeling: “Hulpmiddelen die bijdragen aan eigen regie en meedoen in de maatschappij, daar zou niet over nagedacht moeten worden.”

In bovenstaande video geven zij een inkijkje in hun leven en vertellen ze hoe belangrijk op maat gemaakte hulpmiddelen voor hen zijn. Beiden hechten veel waarde aan hun zelfstandigheid en participatie in de maatschappij en willen dat graag blijven behouden.

De verhalen van Gülnaz en Dick zijn er slechts twee van velen. Verhalen die de vraag oproepen wat een goede balans is tussen (kosten)efficiëntie in de zorg en er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Daarom nodigen we gebruikers, zorgverleners, zorgverzekeraars, beleidsmakers en iedereen die hulpmiddelen (en hun gebruikers) een warm hart toedraagt uit om in discussie te gaan hierover en gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren om de juiste balans te vinden tussen standaard oplossingen en maatwerk. Zodat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij.

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met RTD, Bert Stevens Orthesebouw en branchevereniging Lacoh.

Misschien ook interessant

Nieuw! Slim hoofd-voet stuursysteem

Spelen met je klasgenootjes. Zelf kunnen sturen. Het CoMoveIT Smart hoofd-voet stuursysteem maakt het mogelijk om een elektrische rolstoel door middel van drukkussens met geavanceerde

LEES MEER >
Kersten Hulpmiddelen neemt Bert Steven Orthesebouw over

Kersten Hulpmiddelen neemt Bert Stevens Orthesebouw over

Houten, 1 december 2021 – Met ingang van 30 november 2021 maakt Bert Stevens Orthesebouw deel uit van Kersten Hulpmiddelen. Bert Stevens Orthesebouw is gespecialiseerd

LEES MEER >

Meer grip en inzicht in hulpmiddelenpark

Verandering in gang zetten: dat is de ambitie van Joyce de Mik. Met haar opgedane kennis en ervaring als (regie)verpleegkundige wil ze een verschil maken binnen de zorg. Dat doet ze sinds juni 2020 bij IJsselheem, waar ze adviseur beheer hulpmiddelen ten behoeve van beleid is. Vanuit die hoedanigheid werkt ze intensief samen met Kersten. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het hulpmiddelenportaal van Kersten aan te passen aan de behoeften van IJsselheem en aan een maatwerkassortiment voor de webshop.

Meer grip en inzicht in hulpmiddelenpark

Geschreven door: Daan

Datum: 30-10-2023

‘Tijdens mijn studie hbo-verpleegkunde heb ik onder meer een uitstapje gemaakt naar de psychiatrie, waardoor ik van huis uit psychiatrisch verpleegkundige ben,’ begint Joyce het gesprek. ‘Omdat ik altijd duaal gestudeerd heb, heb ik van alle aspecten binnen het werkveld mogen proeven. Na mijn afstuderen heb ik een aantal jaar in de thuiszorg gewerkt. Wijkzorg beviel me ontzettend goed. Tot het tijd werd voor iets nieuws. Via een detacheringsbureau mocht ik binnen Zorggroep Apeldoorn een nieuwe functie van transferverpleegkundige opzetten. Ik evalueerde het hele transferproces, vanaf aanmelding tot afmelding, en heb vanuit daar een nieuwe route en functieprofiel gecreëerd. Dat heb ik bijna drie jaar gedaan, tot ik zwanger werd van mijn derde kindje. Ik was veel tijd kwijt aan het heen en weer reizen en dacht: wat nu? Toen zag ik een vacature bij IJsselheem voorbijkomen. Ze waren op zoek naar een regieverpleegkundige. Niet lang daarna kreeg ik de baan.’

Van verpleegkundige naar projectleider
‘Ik ben erg geïnteresseerd in projectmatig werken. Daar heb ik binnen IJsselheem geen geheim van gemaakt. Na twee jaar als regieverpleegkundige te hebben gewerkt ben ik projectleider geworden. Projectleider van de budgettaire hulpmiddelen, om precies te zijn. IJsselheem heeft mij gevraagd om voor de aankomende tien jaar onze visie op hulpmiddelen uit te werken. En daar kwam Kersten voor mij in beeld, want Kersten beheert onze budgettaire hulpmiddelen. Bovendien heeft Kersten al jaren een eigen klantenportaal en waren ze net bezig met het opzetten van een nieuwe webshop. Het bleek voor ons een interessante oplossing om hier gebruik van te maken.’

Een webshopassortiment op maat
‘In goed overleg heeft Kersten hun portaal en de webshop zodanig doorontwikkeld dat het past bij onze behoeften en visie op hulpmiddelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een paar nieuwe functionaliteiten in het portaal en een maatwerkassortiment in onze webshop. Wij hebben gekozen voor een koppeling van de webshop met inkoopsysteem Spend Cloud waarin we hulpmiddelen bestellen, en het portaal waarin alle hulpmiddelen geregistreerd staan. Toen ik in dit project startte stond er al een heel stuk, maar uiteindelijk heb ik daar nog flink in gesneden. We wilden starten met een beperkt webshopassortiment en een verdere wildgroei aan hulpmiddelen voorkomen. Ik evalueer het aanbod minimaal elk half jaar. Staat er nog steeds het juiste in? Wat zijn de behoeften binnen de organisatie? Onder andere de ergocoaches en behandelaren spelen een sleutelrol in het bepalen van het hulpmiddelenaanbod, dus daar gaan we regelmatig mee in gesprek.’

Learnings
‘Ik zeg je eerlijk: dit project was een behoorlijke bevalling. Aan onze kant moest er beleidsmatig het nodige worden ingeregeld, en het was soms lastig om aan de slag te gaan met iets dat al voor een deel stond. De inhoud voor de webshop was bijvoorbeeld al bepaald door een expertgroep; dat bleek toch nog te groot en breed. Vanaf het moment dat de basis op orde was, liep alles eigenlijk heel vloeiend. De learnings van dit project? Het belang van plannen, en die planning duidelijk communiceren richting collega’s die met de oplossing gaan werken. Dat is de groep die bij uitstek op de hoogte moet zijn van wat ze kunnen verwachten, en wanneer. Zo was de planning voor training hoe met dit portaal te gaan werken voor bepaalde groepen best kort dag. Dat kwam omdat we op dat moment nog niet goed genoeg zicht hadden op wie er met het portaal zou gaan werken. Voor de rest liep alles van een leien dakje. En ik vond het heel mooi dat Kersten de focus legde op wat je er allemaal mee kan. Dus wat er achter een bepaalde knop zit, en wat je uit het systeem kan trekken. Mensen gingen er uiteindelijk heel vlot mee aan de slag.’

Grip op wat je in huis hebt
‘Ik ben heel tevreden over de werking van het portaal en de webshop. Het portaal werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Ook prettig: als ik vragen heb of een aanvulling wil doen, wordt dit altijd snel door Kersten opgepakt. We hebben van tevoren bepaald welke groepen er in de webshop mogen bestellen. Dat zijn ergocoaches, paramedici, praktijkverpleegkundigen en regieverpleegkundigen. In totaal zijn dat ruim 175 IJsselheem-gebruikers. Ook zij zijn positief en wanneer er wel feedback is bespreken wij dit met Kersten. Het belangrijkste voordeel van het portaal is dat het ons inzicht in en grip geeft op wat je aan hulpmiddelen in huis hebt. Wat staat nu waar, wat niet, is er iets dat mist? Ook voorkomen we door deze manier van werken dat er oeverloos besteld wordt. Iedereen kan immers inzien: dit hebben we in huis. Het draagt dus ook bij aan kostenefficiency. Ja, ik zou een dergelijk traject zeker aan andere zorgorganisaties aanraden als je grip en inzicht wil verkrijgen op je hulpmiddelenpark.’

Innovatie
De afgelopen jaren heeft IJsselheem met het programma ‘Herontwerp wonen’ succesvol gewerkt aan zorginnovatie binnen het domein Wonen & Leven. Inzet van (technologische) hulpmiddelen staat hierbij centraal. Een grote beginstap hierin is het inzichtelijk maken van het hulpmiddelenpark. Maar we zijn er nog niet. We willen heel graag (nog) meer preventief gaan werken, want ook wij hebben te maken met dezelfde uitdagingen in de zorg. Doordat je wel hetzelfde werk met elkaar hebt te verrichten, wordt de rol van hulpmiddelen nog belangrijker dan die nu al is. Het is de volgende stap in ons project om verder uit te gaan werken hoe hulpmiddelen nog meer ondersteunend kunnen zijn aan het zorgproces. Zodat ze naadloos aansluiten bij de behoefte van de cliënt en die van collega’s, maar ook bijdragen aan preventie. Kersten speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij zicht hebben op wat er in de markt verkrijgbaar is en weten wat de ontwikkelingen zijn. Wat zijn nieuwe en mogelijk voor ons interessante hulpmiddelen, waar liggen nog kansen en hoe kunnen we verbeterslagen maken? We laten ons daarover graag door Kersten adviseren.’

Misschien ook interessant

hulpmiddelenwebshop op maat

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >

Samenwerking IJsselheem

In februari hebben IJsselheem en Kersten Hulpmiddelen  een vernieuwd contract ondertekend. Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is de doorontwikkeling van hulpmiddelen die de regie

LEES MEER >
Samenwerking Ergotherapeuten Kersten Ouderenzorg

Ergotherapeut ouderenzorg in hart en nieren

Werken met oudere mensen wordt zwaar onderschat. Terwijl als je ergens een verschil kan maken is het wel bij deze kwetsbare doelgroep. Niet altijd makkelijk

LEES MEER >