Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Als voorzitter van de expertgroep palliatieve zorg binnen KwadrantGroep wil Iemie Visser een lans breken voor goede palliatieve zorg. Haar ruime ervaring in het werkveld als palliatief zorgverpleegkundige vormt daarbij het vertrekpunt. Wat komt er volgens haar bij menswaardige palliatieve zorg kijken? En waarom is deze zorgvorm zo belangrijk?

 

Een lans breken voor goede palliatieve zorg

Geschreven door: Yasmin

Datum: 10-09-2023

‘Op dit moment zijn we druk bezig om de expertgroep palliatieve zorg binnen KwadrantGroep vorm te geven,’ begint Iemie enthousiast. ‘KwadrantGroep biedt in Friesland een totaalpakket aan ouderenzorg, ondersteuning en behandeling; zowel intramuraal als extramuraal. Straks zullen 16 medewerkers ieder 8 uur per week gaan besteden aan palliatieve zorg. Het idee is dat zij coaching on the job gaan doen, en soms ook in moeilijke situaties meekijken wat er anders of beter kan. De komende tijd staat in het teken van kijken wat er nodig is om deze expertgroep goed te laten draaien. Dat betekent ook dat we onderzoeken welke scholing welkom is, en dat we een evaluatie binnen de gehele KwadrantGroep gaan doen om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de palliatieve zorg ervoor staat.’

Ervaring in de wijk 

‘Als verpleegkundige kom ik bij veel mensen thuis. Ik bezoek mensen die heel erg ziek zijn en bespreek hoe zij hun laatste tijd willen besteden. Problemen waar ze tegenaan lopen komen dan ook aan bod. In het algemeen merk ik dat mensen mondiger zijn geworden. Ze weten beter wat ze willen en houden de regie graag zoveel mogelijk in eigen hand. Tegelijkertijd zie ik hier in Friesland dat mensen het vaak nog heel lastig vinden om over de dood te praten. Door oprechte aandacht aan de cliënt te besteden en er samen voor te gaan zitten, ontstaat er toch ruimte om gevoelens te uiten. Iedereen die gaat sterven is ergens bang voor. Het kan veel rust geven om die angst bespreekbaar te maken. En weg te nemen. De gesprekstechnieken die tijdens mijn opleidingen aan bod zijn gekomen helpen me daarbij.’ 

Gewoon overlijden  

‘Veel mensen hebben het idee dat ze moeten kiezen tussen sedatie of euthanasie. Doodgaan wordt erg gemedicaliseerd. Het lijkt sowieso een beetje alsof de dood maakbaar is geworden. Onze wereld is maakbaar, dus is de dood dat ook, is vaak de opvatting. Gewoon overlijden, onder goede begeleiding, kan ook nog. Dat vergeten mensen vaak. Nee, medicatie is zeker niet altijd nodig. Medicatie is er als het echt niet anders kan. Als je goede voorlichting geeft en ervoor zorgt dat mensen begrijpen wat er in hun lichaam aan de hand is, kun je hen dat laten inzien.’

Buiten de kaders denken 

‘Vroeger gingen mensen langzaam achteruit en overleden ze op een gegeven moment. Tegenwoordig is er sprake van late zorg. Dat betekent dat het vaak hectisch is op het moment dat iemand de diagnose krijgt niet meer beter te worden. Zo iemand is dan al heel ziek en komt snel te overlijden. Wij pleiten ervoor om mensen veel eerder in beeld te krijgen, zodat je weet wat voor zorg er nodig is. Vanaf dat moment wil je graag betrokken worden en de ruimte hebben om tijdig met diegene en zijn of haar naasten het gesprek aan te gaan. Korte lijntjes met het ziekenhuis en/of de huisarts zijn dan noodzakelijk. En dat gaat verder dan enkel en alleen op medisch vlak. Samenwerking in de regio is hard nodig. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Kersten, die supersnel levert wat je nodig hebt. Ook is buiten de kaders denken nodig. Juist bij palliatieve zorg, omdat je niet altijd volgens protocol kan werken en situaties vaak om een ad-hoc aanpak vragen. Het is heel belangrijk dat je er met elkaar voor staat op zo’n moment. Alle zorgprofessionals bij elkaar.’

Snelheid is key

Palliatieve zorg vraagt veel van alle betrokkenen. Hoe kunnen hulpmiddelen hierin ondersteunen? En waar zijn zorgprofessionals als Iemie bij gebaat? ‘Bij snelheid en korte lijntjes,’ antwoordt Iemie beslist. ‘Meteen de juiste middelen voorhanden hebben is ontzettend belangrijk. We hebben nu met jullie een terminaal pakket afgesproken. Daarin zit een goed anti- decubitus matras, een hooglaagbed, een bedtafel, glijlaken, postoel… Het werkt fantastisch. Met dit pakket kunnen we los, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Waar we nu nog tegenaan lopen, in het algemeen, zijn kleine middelen. Dan missen we bijvoorbeeld een specifiek naaldje. We zijn op dit moment aan het kijken of we daar ook een box voor kunnen samenstellen.’

Je kan het maar één keer goed doen
‘Goede palliatieve zorg is heel belangrijk. Want je kan het maar één keer goed doen. Allereerst kan palliatieve zorg voor degene die gaat overlijden deze periode aanzienlijk verlichten. Sterker nog: als je de kans krijgt om het leven mooi af te ronden, kan het zelfs een heel waardevolle periode zijn. Zo had ik vorige week een cliënt wiens lijf aangaf niet meer te willen eten en drinken. Hij zag dat voor zijn geloof echter niet zitten. Ik heb toen uitgelegd dat zijn lichaam het niet meer tot zich kan nemen, en dat hij daarom stervende was. Begrijpen wat er met je gebeurt is in deze fase erg belangrijk. Er ontstond toen meer begrip, en rust. Dat is sowieso erg belangrijk, het creëren van rust en ruimte. Ik heb toen ook mogen zien hoe hij reflecteerde op zijn eigen leven. Hij gaf, omringd door zijn kinderen, toe dat hij niet altijd makkelijk is geweest, en dat hij het tegenover hen graag anders had gedaan. Dat was voor zijn kinderen een bijzonder waardevol moment. Het effect van goede palliatieve zorg werkt dus door op de nabestaanden. Het helpt in de verwerking als een dierbare op een goede manier het leven heeft verlaten, en als er onuitgesproken woorden met elkaar zijn gedeeld.’

Wat kan er wél

‘Wij maken in ons werk binnen KwadrantGroep veel mee. Verdrietige, mooie maar ook gekke dingen. Zo had ik van de week iemand die op reis wilde met zijn camper. Deze cliënt had longkanker en was ongeneeslijk ziek. Hij wilde door Europa gaan rijden en had alles verkocht. Maar toen brak hij een knie en kwam hij vast te zitten in zijn camper. We hebben vervolgens een hospice geregeld, vlak bij een natuurcamping, waar de voorzieningen goed waren. Ja, je moet flexibel zijn. Jezelf afvragen: wat is er wél mogelijk? Want een hele hoop kan niet meer, maar wat kan er nog wel? Daar draait het om in de palliatieve zorg. Daarin hebben we als zorgverleners een belangrijke rol te vervullen. Want als je weet waar iemand zijn hoop en kracht uithaalt, kunnen wij daar rekening mee houden.’

Palliatieve zorg over vijf jaar 

‘Mensen krijgen nu nog vaak te horen: “u gaat dood en we kunnen niets meer voor u doen.” Mijn wens is dat dit over 5 jaar niet meer gebeurd. Ik hoop dat iedereen die tegen die tijd de diagnose heeft gekregen dat hij of zij niet meer beter wordt, een netwerk van artsen, verpleegkundigen en naasten om zich heen heeft staan die op zo’n manier met elkaar samenwerken dat alles om die patiënt heen goed geregeld is. Dat zit hem ook in een proactief zorgplan dat in het ziekenhuis wordt opgesteld, en dat door de huisarts en de verpleging thuis te lezen is. Ik hoop ook dat de kwaliteit van de zorg over een paar jaar zo geregeld is dat mensen in een warme en vertrouwde omgeving overlijden, als dat hun wens is. Nu is het zo dat een derde van alle mensen die thuis willen overlijden, toch in het ziekenhuis overlijden. Omdat dingen in ons land simpelweg niet goed geregeld zijn. En dat hoeft niet! Met beter overleg kun je dit voorkomen.’

Een optimist

‘Of ik desondanks optimistisch ben? Jazeker. Afgelopen donderdag bezocht ik een congres voor palliatieve zorg, waar duizend mensen uit hele land op af waren gekomen. Allemaal collega’s die zich vol willen inzetten voor goede palliatieve zorg. Ook is het positief dat we palliatieve zorg landelijk op de kaart zetten. Natuurlijk helpt dat. Neem de overheidscampagne ‘Ongeneeslijk, maar niet uitbehandeld.’ Uitbehandeld ben je immers pas als je dood bent. Wij gaan zelfs nog een stap verder. We willen met zijn allen palliatieve zorg niet alleen op de kaart zetten, maar ervoor zorgen dat deze vorm van zorg veel beter wordt.’

Dit is waar het om draait 

‘Kersten staat voor mij voor korte lijntjes en snelle actie. En dat is waar het in de zorg om draait: om actie. Als ik jullie bel weet ik dat het goed geregeld wordt. Dat is wel wat anders dan ergens een uur in de wacht staan om een hooglaagbed aan te vragen. Of dat je een aanvraag via internet doet, en dat je vervolgens niets meer hoort. Bereikbaarheid, ook in het weekend, is minstens zo belangrijk. Laatst had ik met spoed een bed voor een cliënt nodig. Drie kwartier later belde Kersten aan en stond het bed in de woonkamer. Dát is goede palliatieve zorg. Iedereen die meewerkt, en met elkaar samenwerkt. Ja, daar draait het om.’

Misschien ook interessant

hulpmiddelenwebshop op maat

Hulpmiddelenwebshop op maat voor zorginstellingen

Met een hulpmiddelenwebshop op maat bespaart menig zorginstelling veel tijd. Ook heeft de webshop als belangrijk ander voordeel dat er meer grip op het hulpmiddelenbestand

LEES MEER >
veertje Kersten

NIEUW: ondersteuning bij palliatieve zorg

In een tijd waarin mensen steeds vaker regie nemen over de manier waarop zij hun laatste levensfase willen doorbrengen, neemt ook de vraag aan palliatieve

LEES MEER >
In gesprek met Buurtzorg - Atsje - tegel

In gesprek met Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams zorg levert aan huis. Sinds 2 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Buurtzorg, waar Atsje Bouma

LEES MEER >

Kennis over dementiezorg

De impact van leven met dementie is groot: voor degene zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Uit onderzoek blijkt dementie bovendien de volksziekte met de hoogste ziektelast. En het aantal mensen met dementie groeit.

 

Kennis over dementiezorg

Geschreven door: Yasmin

Datum: 13-07-2023

De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is aanzienlijk: 1 op de 5. Dit aantal mensen zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst bovendien alleen maar verder stijgen.

Kennis over dementiezorg
Kennis over dementiezorg is daarom ontzettend belangrijk. Die kennis delen we graag met je. In samenwerking met onze partner ISZA hebben we een nieuwe training opgezet: Omgaan met Dementie. In deze training leer en verken je technieken om beter met cliënten en/of naasten met dementie in contact te komen. De training is geschikt voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer weten?
Ga naar https://isza-scholingen.nl/scholing/workshop-omgang-met-dementie/

Misschien ook interessant

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

Trots op uitkomsten medewerkersonderzoek

In het najaar van 2023 heeft Kersten een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Integron.  We zijn er trots op dat onze medewerkers enthousiaster zijn over

LEES MEER >

Dromen najagen en gewoon gaan!

De zorg staat bekend om haar doe mentaliteit. Sommige professionals gaan nog een stap verder. Zoals Meike en Eva, beide afgestudeerd hbo-verpleegkundige. Toen er in 2018 een thuiszorgorganisatie te koop kwam zijn ze ervoor gegaan. In hun zoektocht naar bijscholing stuitten ze op de enorme kosten. Terwijl je juist op bijscholing niet wil beknibbelen. Hun antwoord: We starten zelf een scholingscentrum. En van het een kwam het ander.

Dromen najagen en gewoon gaan!

Geschreven door: Sander

Datum: 03-05-2023

Met diensten als wijkverpleging en individuele begeleiding streeft ISZA Thuiszorg naar het optimaliseren van de gezondheid, zelfstandigheid en het welzijn van hun cliënten. Maar ISZA-oprichtsters Meike en Eva doen meer dan dat. Zo bieden ze bijscholingen aan zorgprofessionals en hebben ze onlangs twee kleinschalige wooncomplexen voor ouderenzorg opgericht. Een gesprek over het welzijn van de cliënt, kleinschaligheid binnen de zorg en het varen van een eigen koers. 

We spreken Meike Dieperink. Samen met compagnon Eva is zij vijf jaar geleden ISZA Thuiszorg begonnen. ‘Eva en ik waren allebei afgestudeerd hbo-verpleegkundige. We hebben in die jaren erna onder meer als zzp’er voor thuiszorgorganisaties gewerkt als indiceerders. Toen er in 2018 een thuiszorgorganisatie in regio Het Gooi te koop kwam te staan, zijn we ervoor gegaan. Er werkten destijds een stuk of 17 medewerkers. In de zoektocht naar bijscholing van onze medewerkers kwamen we erachter hoe hoog die kosten waren. Opeens begrepen we waarom sommige organisaties zo op bijscholen beknibbelen. Tegelijkertijd wisten we vanuit de praktijk hoe belangrijk het is om personeel goed bij te scholen en de kwaliteit op de werkvloer te waarborgen. Dat was het moment waarop we besloten: we bouwen ons eigen scholingscentrum.’

Scholing samen met Kersten
‘We zijn nu drie jaar verder en onze vijfde locatie gaat bijna open, in Leeuwarden. Daar gaan we samen met Kersten opereren en zorgprofessionals onder andere bijscholen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, reanimatie, dementie en wondzorg. Ik vind dat Kersten hele goede en praktische scholing geeft over de hulpmiddelen die ze hebben. Het is waardevol als je daar als zorgprofessional bij aan kan sluiten. We zijn nu samen met Kersten aan het kijken hoe we die scholingen nog inhoudelijker kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een stuk theorie over het lichaam. Superleuk dat Kersten daar voor open staat. Wij kijken ernaar uit om dit verder samen op te zetten. Ook gebruiken we in de nieuwe locaties van ons scholingscentrum de bedden van Kersten. Zo kunnen cursisten op de juiste manier en helemaal arbo-verantwoord oefenen met hun handelingen. Top.’

Anders dan anders
‘Onze bijscholingen zijn er voor alle niveaus: van niveau 1 tot verpleegkundige niveau 6. We bieden een breed scala aan cursussen en workshops aan, en we doen niet aan e-learnings. Wij geloven in de kracht van praktisch en uitvoerend bijscholen; onze doelgroep heeft niet per se zin om veel te lezen. Daarom bespreken we de theorie tijdens de live lessen, gecombineerd met het uitvoeren van praktische handelingen. Onze lessen worden gegeven zoals een verpleegkundige zou werken. Een voorbeeld: in verpleeghuis X wordt op een bepaalde manier een katheter ingebracht, alvorens je een goed steriel veld maakt. Maar het maken van zo’n steriel veld kan in de thuiszorg een uitdaging zijn. Als een bed op de grond staat bijvoorbeeld, en als er katten in huis zijn. Dus wij laten zien: hoe ga je dan te werk? Het is heel erg praktijkgericht, en onze groepen zijn klein. Max acht, meestal zes personen. En we maken er een feestje van. Dat zit hem in kleine dingen, zoals het serveren van een lekkere lunch met kroketten.’

Elke dag bijleren
‘Kijkend naar bijscholing zijn onze belangrijkste doelgroepen zzp’ers en zorgverleners van organisaties. Daarnaast bieden we incompany bijscholingen. Over het algemeen zie je dat scholing in verpleegtechnische handelingen heel fanatiek gevolgd wordt. Die scholing is namelijk wettelijk verplicht als je als verpleegkundige en verzorgende werkt. Op optionele scholing rondom dementie of wondzorg komen juist veel fanatieke zzp’ers af. Zij willen beter worden in hun vak, en specifieke kennis opdoen. Het is mooi om te zien hoeveel je binnen zo’n groep van elkaar leert; iedereen brengt de nodige ervaring mee. Ja, ook wij leren nog elke dag bij.’

Een droom die uitkomt
‘Er zit een enorm gat tussen wijkverpleging en mensen die het thuis net niet meer redden. Zij vallen buiten de boot, want de grote verpleeghuizen zitten helemaal vol, vaak met mensen die flink dementerend zijn. En als je niet voldoende geld hebt om naar een particuliere instelling te gaan, de meeste mensen kunnen die kosten niet ophoesten, heb je een probleem. Misschien moest het zo zijn dat er op een zeker moment twee panden op ons pad kwamen. We hebben daar twee zorgbungalows van gemaakt en zijn gestart met kleinschalig wonen voor ouderen. Op dat moment zijn we actief met Kersten gaan samenwerken, al werkten we al met ze samen in de wijk. Kersten heeft ons geholpen met de inrichting van de twee verpleeghuizen: van bedden tot douchestoelen en rolstoelen.’

Helemaal top
‘Eerder werkten we in de wijk met een grote hulpmiddelenleverancier. Dat beviel niet goed. Dan zou er bijvoorbeeld met spoed een bed worden bezorgd en dan kwam dat bed vervolgens niet op het afgesproken moment. Vervelend, want je vraagt niet voor niets een hulpmiddel met spoed aan. We merkten dat onze wijkverpleegkundigen het ook lastig vonden om met deze partij te schakelen. Je belt naar een algemeen nummer, staat lang in de wacht… Heel onpersoonlijk en traag. Toen zijn we, na wat rondkijken, overgestapt op Kersten. En tjee, wat was dat anders! Je krijgt negen van de tien keer dezelfde contactpersoon aan de lijn als je iets wilt regelen. En: je weet dat het geregeld wordt. En snel, dat ook. Het was een tegenovergestelde ervaring van dat onpersoonlijke en logge dat we tot dan toe gewend waren. Daarom was het niet meer dan logisch dat we, toen we met ons kleinschalig wonen begonnen, hierin met Kersten wilden optrekken. Vanaf moment één was de samenwerking helemaal top. Werken in de intramurale sector was voor ons nieuw, en Kersten heeft ons goed geadviseerd. Ze denken echt met je mee en regelen het. Ook is het fijn dat je het gevoel hebt dat je je accountmanager altijd mag bellen of een appje mag sturen. En we kennen de bezorgers van de hulpmiddelen in de regio, het zijn dezelfde mensen. Leuk.’

Voorbijgaan aan het welzijn van de cliënt
‘De privatisering van de zorg heeft weinig goeds gebracht. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inrichting van de zorg ten koste van de cliënt gaat. Maar dat is wel wat er is gebeurd. Neem het concept van het bejaardentehuis, dat gewoon niet meer bestaat. Of kijk naar gemeenten die sinds 2015 deelverantwoordelijk zijn geworden voor de zorg van hun bewoners. Dat is toch niet logisch? Ik ga nog even door, want de vrije zorgkeuze is ook zoiets. Daar hebben we het in Nederland altijd over, maar dat is gewoon niet wat het in werkelijkheid is. Als ISZA Zorg zijn we met alle verzekeraars gecontracteerd, behalve met CZ. Zij willen dat niet. Laatst hadden we een vaste cliënt die per ongeluk is overgestapt naar CZ. Een man van 91 jaar aan wie wij al vijf jaar zorg verlenen. We hebben de zorg aan hem per direct moeten stoppen. Ik vind dat schrijnend.’

Toekomstdromen
‘Onze droom is tweeledig. Enerzijds willen we meer kleinschalige woonvoorzieningen opzetten. Dat is een van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb gedaan. Je ziet dit soort initiatieven ook als paddenstoelen uit de grond schieten, want dat hele lange thuis wonen gaat hem echt niet meer worden. Het is zo belangrijk, en ook heel dankbaar, om ouderen de allermooiste laatste jaren van hun leven te kunnen geven. Een leven vol activiteiten en gezelschap, lekker buiten wandelen… En iedereen is bij ons welkom, zoals iemand die niet heel hulpbehoevend is, maar wel eenzaam. Wij zetten het tegenovergestelde neer van dat schrikbeeld van een verpleeghuis. Onze woonkamer is bijvoorbeeld groot, met een lekker verwarmde serre, en de kamertjes hebben we heel klein gemaakt. Bewust. Anderzijds willen we onze Mijn Handelingen App verder uitbouwen. Met deze app registreer je als zorgverlener al je handelingen op één centrale plek. Het maakt je bewust van wat je doet – en wat je mag doen. In de praktijk zagen we dat er vanuit de wijkverpleging veel vraag naar een dergelijke tool was. Ja, wij hebben dromen genoeg. En het welzijn van de cliënt staat daarin altijd centraal.’

Samenwerking-ISZA--extra-afbeelding-web

Misschien ook interessant

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

Trots op uitkomsten medewerkersonderzoek

In het najaar van 2023 heeft Kersten een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Integron.  We zijn er trots op dat onze medewerkers enthousiaster zijn over

LEES MEER >

In gesprek met Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams zorg levert aan huis. Sinds 2 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Buurtzorg, waar Atsje Bouma als verpleegkundige werkzaam is. We gaan in gesprek over haar werk, de rol van hulpmiddelen en haar ervaring met Kersten.

In gesprek met Buurtzorg

Geschreven door: Eva

Datum: 09-06-2022

‘In deze tijden moet je haast tot het uiterste gaan totdat iemand wordt opgenomen. We zien dat mensen steeds meer hulp thuis nodig hebben. Dat vraagt het nodige van ons, maar zeker ook van betrokken mantelzorgers. Daarom is het belang van hulpmiddelen ook zo groot. Ze maken niet alleen ons werk, maar ook het leven van mantelzorgers, makkelijker. Zo is het zonder tillift fysiek echt te belastend om iemand goed te helpen om in bed te gaan liggen – en er weer uit te komen. Het assortiment van tilliften bij Kersten is gelukkig heel uitgebreid, zo kunnen mijn collega’s en ik altijd een oplossing vinden die past bij de cliënt.’

Korte lijntjes
‘Het contact met Kersten is goed. De lijnen zijn kort, dat werkt prettig. Zo bestelde ik laatst een decubitus zitkussen. Ik had online de aanvraag gedaan en werd vijf minuten later al terug gebeld. Als je een aanvraag doet, weet je dat het goed komt en er snel actie wordt ondernomen. Heel fijn. Andersom denken we ook graag mee. Als je bij iemand thuis komt waarmee het niet goed gaat en hij of zij nog boven slaapt, is het slim om alvast een hoog-laagbed in te zetten. Om te voorkomen dat zo’n bed met spoed in het weekend nodig is, vragen we het bed dan op voorhand aan. Wat dat betreft doen we het echt samen’.

Nooit uitgeleerd
‘Het scheelt natuurlijk dat ik de hulpmiddelwereld ook van de andere kant ken. Voordat ik bij Buurtzorg aan de slag ging, werkte ik zelf bij een hulpmiddelenleverancier (het Hulpmiddelencentrum). Ik gaf daar trainingen over verschillende tilliften, samen met mijn collega Riejanne, die nu bij weer bij Kersten werkt. In die jaren heb ik veel over hulpmiddelen geleerd: van tilliften en matrassen tot AD-materiaal. De kennis van toen neem ik mee in mijn werk als verpleegkundige. En ik ben nooit uitgeleerd. Zo ben ik nu weer bezig met een opleiding. De kennis die ik heb kan ik toetsen aan wat ik daar leer. En natuurlijk leer ik veel nieuws bij. Daar heb ik onder meer contact met Riejanne over. Zo hou ik haar op de hoogte, dan kan zij er ook haar voordeel mee doen’.

Geen online plaatjes maar feitelijke kennis
De klantenservice van Kersten beschikt ook over de nodige kennis. Ze weten waar ze het over hebben, dat is heel anders dan als je een hulpmiddel bij iemand bestelt die een plaatje aanklikt. Als team hebben wij dan ook afgesproken om zoveel mogelijk hulpmiddelen bij Kersten te bestellen. Ook raad ik Kersten Hulpmiddelen aan andere buurtzorgteams aan. Lachend: ‘Ja ik ben wel een beetje een ambassadeur’.

Minister van VWS voor één dag
‘Als ik voor één dag Minister van VWS zou zijn, zou ik de marktwerking in de zorg aanpakken. Soms kom ik bij een cliënt, ik fiets meestal, en zie dan de fiets van een collega van Het Friese Land in diezelfde straat staan. Het is fijn dat mensen kunnen kiezen waar ze hun zorg halen, maar het zorgt tegelijkertijd ook voor veel versnippering. Daarnaast zou ik me sterk maken voor mantelzorgers. Op hun schouders rust een grote verantwoordelijkheid. Ondanks dat zij hun taak met liefde en vaak met een vanzelfsprekendheid uitvoeren: het is en blijft een zware taak, hoe je het ook went of keert. Ik weet niet goed waar je ze constructief mee zou kunnen helpen, maar het lijkt me belangrijk om hier goed over na te denken en oprechte aandacht voor het netwerk rondom de cliënt te hebben.

Bekijk ook eens

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

In gesprek met Thuiszorg Het Friese Land

Christina werkt al 30 jaar bij Thuiszorg Het Friese Land. Ze herkent de veranderende zorgmarkt als geen ander. “De hulpmiddelen waar je vroeger alleen in een zieken- of verzorgingstehuis mee te maken had, staan nu in particuliere woningen: van tilliften tot hoog-laagbedden. Toch blijft ze onverminderd enthousiast.

In gesprek met Thuiszorg Het Friese Land

Geschreven door: Sander

Datum: 20-04-2022

Al meer dan 17 jaar werkt Kersten Hulpmiddelen samen met Thuiszorg Het Friese Land. Eerst samen met Hulpmiddelencentrum en na de overname is de samenwerking doorgezet met Kersten. Deze thuisorganisatie biedt zorg in acht gemeenten in Noord- en Midden-Friesland: van Harlingen naar Leeuwarden tot aan Dokkum – én de Waddeneilanden. Bij Thuiszorg Het Friese Land werken ruim tweeduizend medewerkers. Eén daarvan is Christina de Haan, sinds jaar en dag bevlogen wijkziekenverzorgende. We gaan in gesprek over haar vak én over de samenwerking met Kersten.

Even voorstellen
‘Al bijna 30 jaar werk ik bij Thuiszorg Het Friese Land. Ik werk primair als wijkziekenverzorgende. Daarnaast ben ik ergocoach. Ook werk ik één dag in de week in een fysiopraktijk als fitnesstrainer. Ik vind dit een hele mooie combinatie.’

Werken in de Friese thuiszorg
‘Ik kom het meeste thuis bij mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dat kan door geheugenproblemen zijn, of door chronische aandoeningen als Parkinson en MS. Deze mensen zijn vaak minder mobiel en kunnen zichzelf niet zelfstandig redden. Ik werk ook met mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Een mevrouw met een nieuwe heup die ik eventjes op gang help, of een meneer die ik ondersteun bij het leren aandoen van zijn nieuwe kousen, zodat hij het daarna zelf kan. Ik werk op het platteland, de omgeving is heel wijds. In Amsterdam, waar mijn dochter woont, zie ik scootmobielen op straat zijn. Dat is hier wel anders, mensen hebben de ruimte om ze binnen te zetten. Ik zou best weleens een dagje in de grote stad willen meelopen om te zien hoe de thuiszorg daar geregeld is. Wat betreft de woningen waar je komt, maar ook wat betreft cultuur, zal het zeker anders zijn.’

Veranderingen door de jaren heen
‘Toen ik begon zag mijn werk er heel anders uit dan nu. Ik verzorgde een wondje, diende iemand een injectie toe. De rest deden mensen zelf en de trend was dat ze snel zelfstandig verder gingen. Dat is nu wel anders. Omdat mensen langer thuis blijven wonen is de zorgvraag én de zorgzwaarte toegenomen. Mensen kunnen zelf vaak niet veel meer. De hulpmiddelen waar je vroeger alleen in een zieken- of verzorgingstehuis mee te maken had, staan nu in particuliere woningen: van tilliften tot hoog-laagbedden. Ook is het werk onregelmatiger geworden; er is vraag in de avonden en weekenden. Dat was vroeger niet zo.’

De rol van hulpmiddelen
‘Omdat mensen langer thuis blijven wonen is de rol van hulpmiddelen groter dan ooit. Als je jezelf dankzij hulpmiddelen beter kan redden, ben je zoveel vrijer in je doen en laten. Je kunt dan de regie behouden en bent niet meer afhankelijk van de zorgverlener die komt. Opstaan en naar bed gaan wanneer je wilt, visite ontvangen, naar de kapper gaan op een tijdstip dat het jou uitkomt… Ook op sociaal vlak geeft dit mensen vaak een boost, omdat ze simpelweg meer bewegingsvrijheid hebben. Natuurlijk proberen we onze cliënten eerst op zo’n manier te trainen dat ze geen hulpmiddel nodig hebben. Bijvoorbeeld door het vergroten van hun spierkracht. Maar als het noodzakelijk is, zetten we hulpmiddelen in. Die zijn ook voor ons een uitkomst: een hoog-laagbed en een glijzeil maken dat we minder hoeven te tillen en gezond kunnen blijven werken.’

De samenwerking met Kersten
‘We werken al heel lang samen, volgens mij sinds 2002. Kersten denkt met je mee, het contact is nauw. Laatst vroeg ik voor een mevrouw een trippelstoel aan. Ze wilde zelf kunnen blijven koken en niet afhankelijk zijn van andere mensen of een maaltijdservice. Ik heb dan telefonisch contact en krijg van Kersten advies op maat voor mijn cliënt. Daarna wordt het geregeld en geleverd. Kersten biedt ook spoedzorg aan en is 24 uur per dag bereikbaar. Erg prettig als je bijvoorbeeld een hoog-laagbed nodig hebt voor iemand die vrijdagmiddag uit het ziekenhuis komt. Verder mogen we vaak hulpmiddelen uitproberen en investeert Kersten in scholing. Zo blijven we onder meer bij als het gaat om de mogelijkheden van nieuwe hulpmiddelen.’

Minister van VWS  voor één dag
‘Wat ik zou doen als ik Minister van VWS zou zijn?’ Lacht: ‘Wat een goede vraag. Ik zou me inzetten voor meer geld en mogelijkheden wat betreft fysiotherapie, ergotherapie en bewegen dicht bij huis. Dan denk ik bijvoorbeeld aan trainers die naar de mensen thuis komen, zodat ze niet naar een fysiopraktijk hoeven te gaan. Door meer te focussen op beweging, leefstijl en houding zullen mensen zich langer prettig en gezond voelen en bevorderen we hun zelfredzaamheid. Voordeel voor ons als zorgmedewerker is dat we daardoor minder zwaar werk hoeven te doen, omdat cliënten hun eigen spieren zo lang mogelijk kunnen gebruiken en ze minder afhankelijk zijn van zorg. Zeker chronisch zieken als cliënten met MS, Parkinson, Diabetes en reuma zouden veel meer onder begeleiding mogen bewegen. Ja, tijd en geld voor beweging vrijmaken: daar zou ik me heel graag hard voor maken.’

Bekijk ook eens

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

Bezoek de informatiemarkt ‘Fit en vitaal tot je 100ste!

Fit en vitaal ouder worden – hoe doet u dat? Thuisleven en Kersten Hulpmiddelen informeren u hier graag over op 18 en 19 mei a.s. tijdens een gezellige informatiemarkt rondom het thema ‘Fit en vitaal tot je 100ste’.

Bezoek de informatiemarkt ‘Fit en vitaal tot je 100ste!

Geschreven door: Sander

Datum: 23-03-2022

Tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, uw eigen boontjes doppen, zelf bepalen wat u graag doet en wat liever niet. Wie wil dat nou niet? Maar hoe blijft u fit en vitaal? Kunt u daar zelf iets aan doen? En wat als dat niet lukt, hoe kunt u dan toch de regie houden op uw eigen leven? Thuisleven en Kersten Hulpmiddelen informeren u hier graag over op 18 en 19 mei a.s. tijdens een gezellige informatiemarkt rondom het thema ‘Fit en vitaal tot je 100ste’.

Uiteraard kunt u zelf veel doen aan uw eigen gezondheid. Denk aan gezonde voeding of regelmatig bewegen. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Sociaal netwerk
Maar gezondheid is veel meer dan de af- of aanwezigheid van een ziekte. Gezondheid heeft vooral ook te maken met veerkracht, goed om kunnen gaan met fysieke, mentale en emotionele uitdagingen die het leven biedt. Dat is de kern van het vernieuwende concept ‘Positieve Gezondheid’. Daar vertellen we u graag alles over.

Hulpmiddelen
Met ondersteuning van diverse hulpmiddelen kunt u tot op hoge leeftijd de regie over uw eigen leven houden en zelfstandig blijven wonen. Denk niet alleen aan een rollator of scootmobiel, maar ook aan andere praktische hulpmiddelen zoals een drempelhulp, een digitaal slot op de deur, een sokaantrekker of een melkpakopener.

Gezelligheid, informatie, workshops en lezingen
Al die verschillende aspecten van gezondheid komen aan bod op 18 en 19 mei. Tijdens een gezellige informatiemarkt waar diverse Thuisleven leveranciers aanwezig zullen zijn. Kersten Hulpmiddelen licht u voor over alle beschikbare hulpmiddelen en medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land verzorgen gratis workshops en lezingen.

Meer informatie
Houd onze social mediakanalen in de gaten voor het concrete programma op 18 en 19 mei 2022:

Of blijf op de hoogte via de Thuisleven nieuwsbrief. Aanmelden kan telefonisch, 0900 8864, of via een e-mailbericht naar info@thuisleven.nl.

‘Fit en vitaal tot je 100ste’. Zorg dat u ’t niet mist.

Bekijk ook eens

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

Uw ontzorgende partner in tijden van uitgestelde zorg

Als hulpmiddelenleverancier willen we graag ondersteunen en ontzorgen waar mogelijk. Het inzetten of vooraf aanvragen van een hulpmiddel tijdens de preoperatieve screening kan de cliënt en daarmee ook zorgprofessional ontlasten.

Uw ontzorgende partner in tijden van uitgestelde zorg

Geschreven door: Sander

Datum: 23-02-2022

De COVID-19 epidemie heeft tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid, zoals onder meer uitgestelde zorg. Met de versoepelingen komt er meer ruimte om de door corona ontstane achterstanden weg te werken. De uitval van zorgpersoneel door ziekte of quarantaine is hierbij een grote uitdaging. Als hulpmiddelenleverancier willen we graag ondersteunen en ontzorgen waar mogelijk. Het inzetten of vooraf aanvragen van een hulpmiddel tijdens de preoperatieve screening kan de cliënt en daarmee ook zorgprofessional ontlasten.

Als de ontwikkelingen zich doorzetten komt er de komende periode steeds meer ruimte om de ontstane achterstanden weg te werken. Bij veel operaties worden er tijdens de preoperatieve screening indien nodig ook hulpmiddelen ingezet. Het is tevens mogelijk om deze hulpmiddelen op voorhand aan te vragen. Denk aan een hoog-laag bed, een rolstoel of een douchekrukje in het geval van bijvoorbeeld orthopedische operaties.

Focus op herstel
‘Wat veel mensen niet weten is dat je hulpmiddelen vooraf kan reserveren,’ vertelt Elly de Glee, accountmanager ZV bij Kersten Hulpmiddelen. ‘Wij zien dat het vroegtijdig aanvragen van hulpmiddelen een hoop stress voorkomt. Wij zorgen ervoor dat het hulpmiddel direct beschikbaar is wanneer de geopereerde dit nodig heeft, zodat hij of zij zich volledig kan focussen op herstel.’

Partner voor zorgprofessionals
Kersten Hulpmiddelen werkt regelmatig nauw samen met de transferafdelingen van ziekenhuizen. ‘Wij nemen bijvoorbeeld werk uit handen zodra de planning rond is. Met één belletje is het geregeld en nemen we een klein stukje van de zorg uit handen. Wij denken zeker ook in deze bijzondere tijden graag met ziekenhuizen mee.’

Bekijk hier onze flyer over het regelen van revalidatiehulpmiddelen.

Samen goede zorg voor thuis regelen

Mensen verder helpen met hulpmiddelen die bijdragen aan herstel en zelfredzaamheid, dat is typisch voor Kersten Hulpmiddelen.

Samen goede zorg voor thuis regelen

Geschreven door: anastasia

Datum: 16-09-2021

Bekijk ook eens

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >

Kersten Hulpmiddelen versterkt haar positie in de regio Friesland

Kersten Hulpmiddelen breidt partnerschap met Antonius Zorggroep verder uit

Kersten Hulpmiddelen versterkt haar positie in de regio Friesland

Geschreven door: anastasia

Datum: 14-09-2021

Vandaag werd in Sneek de handtekening gezet voor een hernieuwde en uitgebreide samenwerking tussen Kersten Hulpmiddelen en de Antonius Zorggroep. De insteek van de samenwerking wordt een partnerschap waarbij patiënten mede dankzij goede hulpmiddelenzorg ook in de thuissituatie maximaal worden ondersteund. Naast de reeds bestaande samenwerking met Thuiszorg Zuidwest Friesland, wordt het partnerschap uitgebreid met hulpmiddelendienstverlening aan het ziekenhuis zelf.

Kersten Hulpmiddelen is een landelijk opererende organisatie, gespecialiseerd in mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen en levert hulpmiddelen aan zowel zorginstellingen als aan particulieren via de Wmo en de lokale uitleenpunten. Met de hernieuwde samenwerking wordt Kersten nu ook huisleverancier van hulpmiddelen die in het ziekenhuis zelf worden gebruikt. Daarnaast blijft Kersten voorkeurspartner voor de uitleen van hulpmiddelen voor mensen die tijdelijk een hulpmiddel nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een hoog-laagbed na ontslag uit het ziekenhuis, een douchekrukje tijdens revalidatie of een leenrolstoel bij een gebroken been. Deze hulpmiddelen kunnen 24/7 worden aangevraagd door de ingeschakelde thuiszorg, via de transferafdeling van het ziekenhuis of rechtstreeks door de gebruiker zelf. Afhankelijk van de situatie, het hulpmiddel en de voorkeur van de gebruiker zelf wordt het hulpmiddel thuisbezorgd of kan het worden opgehaald bij een uitleenpunt in de buurt.

Altijd een uitleenpunt voor hulpmiddelen binnen een straal van 10 kilometer

Kersten Hulpmiddelen beschikt over een sterk lokaal uitleenpuntennetwerk binnen Friesland. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan goede zorg in de thuissituatie. De oorsprong van dit netwerk ligt in haar verleden als Hulpmiddelencentrum, dat in juni 2020 is opgegaan in Kersten Hulpmiddelen. Een inwoner van Friesland kan binnen een straal van 10 kilometer terecht bij een uitleenpunt bij een lokale zorgondernemer of zorgorganisatie. Naast de informatie- en uitleenlocatie op de zorgboulevard bij de Antonius Zorggroep in Sneek, is Kersten ook aanwezig in o.a. Sint Nicolaasga, Lemmer, Drachten, Leeuwarden, Emmeloord, Workum, Harlingen, Gorredijk en Surhuisterveen. Hierdoor kan er altijd snel gehoor worden gegeven aan de hulpmiddelenvraag. Kleinere hulpmiddelen zoals een toiletstoel of een leenrolstoel kunnen direct worden meegenomen. Grotere hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed worden thuisbezorgd. “We zijn trots op dit Friese netwerk dat we veelal samen met lokale ondernemers vorm geven. Het maak het laagdrempelig en persoonlijk, hetgeen weer bijdraagt aan goede en menselijke zorg voor iedereen. En daar werken wij als Kersten Hulpmiddelen graag aan mee. Bij ons draait het immers om mensen”, aldus Bas Alberts, CEO van Kersten Hulpmiddelen.

Extra voordeel voor leden van Thuishotel – onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Ook voor leden van Thuishotel is het hernieuwde partnerschap gunstig. Op vertoon van hun lidmaatschap kunnen zij gratis gebruik maken van loophulpmiddelen zoals elleboogkrukken, looprekken en rollators. Daarnaast ontvangen zij 10% korting op producten die via Kersten worden aangekocht bij samenwerkingspartner Max Vitaal in Emmeloord.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact op met Marlies Gorissen, Manager Marketing & Communicatie, Kersten Hulpmiddelen, 06 – 8246 4090.

Uitleenlocatie Sneek – bij Antonius Zorggroep

Zorgboulevard Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 3C, maandag t/m vrijdag: 09.00u – 17.00u.

Max Vitaal – verkoop (met korting)
De Deel 12, 8302 EJ Emmeloord, 0527 – 860 086, www.max-vitaal.nl.

Hoofdlocatie regio Friesland: Leeuwarden
Ampèrestraat 14, 8912 AD, Leeuwarden, 088 – 000 9488
Zie ook www.kerstenhulpmiddelen.nl/uitleenpunten voor een uitleenpunt in de buurt.

Heeft u een algemene vraag over uitleen? Neem contact op met onze klantenservice: 088 – 000 9488.

Inwoners Lemmer klaar voor een mooie en mobiele zomer in eigen land!

Samenwerking Polikliniek Tjongerschans en Kersten Hulpmiddelen

Inwoners Lemmer klaar voor een mooie en mobiele zomer in eigen land!

Geschreven door: anastasia

Datum: 08-07-2021

Leeuwarden – juli 2021. Kersten Hulpmiddelen opende in juni een nieuwe uitleenlocatie bij de polikliniek van Tjongerschans in Lemmer. Met de start van het zomerseizoen zijn beide organisaties klaar om wanneer het toch even anders loopt dan gepland, inwoners én bezoekers van Lemmer te voorzien van goede zorg en waar nodig een tijdelijk hulpmiddel zoals bijvoorbeeld krukken of een rolstoel.

Het uitleenpunt in Lemmer is een uitbreiding op het bestaande uitleenpuntennetwerk van Kersten Hulpmiddelen in Friesland. Ook in Heerenveen is een uitleenpunt van Kersten gevestigd bij Trinitas. “We werken met het opzetten van onze uitleenpunten graag samen met lokale zorgorganisaties en zorgwinkels. Dat is uiteindelijk vooral in het belang van de klant. Als je je dan toch verstapt tijdens het zeilen, dan kan je vanuit Tjongerschans direct door naar een uitleenpunt om die rolstoel op te halen. Niet leuk, maar wel zo praktisch”, aldus Elly de Glee, accountmanager uitleen van Kersten. Uitleenpunten zijn er uiteraard niet alleen voor bezoekers tijdens de drukke zomermaanden, maar ook voor bewoners uit de regio het hele jaar door.

Waarvoor kunnen mensen terecht bij een uitleenpunt?

Bij een blessure, na een medische ingreep, rondom de bevalling, bij thuisrevalidatie of door ziekte, kan het zijn dat er tijdelijk een hulpmiddel nodig is. Bijvoorbeeld een rolstoel, bad-, douche- of toilethulpmiddel, krukken, bedklossen voor tijdens de bevalling of speciaal bed met bijbehorende accessoires. In de meeste gevallen kunnen hulpmiddelen kosteloos worden geleend. De vergoeding verloopt via de zorgverzekeraar. Kleinere hulpmiddelen kunnen direct worden meegenomen bij het uitleenpunt. Voor grotere hulpmiddelen zoals een bed wordt in overleg een afspraak voor levering aan huis gemaakt.

———————————————————————-
Relevante informatie:

Uitleenpunt Lemmer – Polikliniek Tjongerschans
Van Rijgersmapark 1, 8531 JA Lemmer
Geopend op afspraak – Bel 088 – 0009488

Uitleenpunt Heerenveen – Trinitas
Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen
Geopend op afspraak – Bel 06 – 89 99 07 30

Bekijk ook eens

Eemsdelta Het Hogeland

Nieuw Wmo contract voor Eemsdelta en Het Hogeland

Kersten Hulpmiddelen heeft twee nieuwe contracten gegund gekregen binnen de Wmo. Met ingang van 1 juni 2024 starten we in Eindhoven en op 1 juli

LEES MEER >
Feestelijke opening Nederweerrt

Nieuwe vestiging Nederweert officieel geopend!

De verhuizing van Roermond naar Nederweert was een logische stap voor onze budgettaire vestiging waar vanuit we zorginstellingen ontzorgen in het zuiden van het land.

LEES MEER >