Geschreven door: Daan

Datum: 30-10-2023

‘Tijdens mijn studie hbo-verpleegkunde heb ik onder meer een uitstapje gemaakt naar de psychiatrie, waardoor ik van huis uit psychiatrisch verpleegkundige ben,’ begint Joyce het gesprek. ‘Omdat ik altijd duaal gestudeerd heb, heb ik van alle aspecten binnen het werkveld mogen proeven. Na mijn afstuderen heb ik een aantal jaar in de thuiszorg gewerkt. Wijkzorg beviel me ontzettend goed. Tot het tijd werd voor iets nieuws. Via een detacheringsbureau mocht ik binnen Zorggroep Apeldoorn een nieuwe functie van transferverpleegkundige opzetten. Ik evalueerde het hele transferproces, vanaf aanmelding tot afmelding, en heb vanuit daar een nieuwe route en functieprofiel gecreëerd. Dat heb ik bijna drie jaar gedaan, tot ik zwanger werd van mijn derde kindje. Ik was veel tijd kwijt aan het heen en weer reizen en dacht: wat nu? Toen zag ik een vacature bij IJsselheem voorbijkomen. Ze waren op zoek naar een regieverpleegkundige. Niet lang daarna kreeg ik de baan.’

Van verpleegkundige naar projectleider
‘Ik ben erg geïnteresseerd in projectmatig werken. Daar heb ik binnen IJsselheem geen geheim van gemaakt. Na twee jaar als regieverpleegkundige te hebben gewerkt ben ik projectleider geworden. Projectleider van de budgettaire hulpmiddelen, om precies te zijn. IJsselheem heeft mij gevraagd om voor de aankomende tien jaar onze visie op hulpmiddelen uit te werken. En daar kwam Kersten voor mij in beeld, want Kersten beheert onze budgettaire hulpmiddelen. Bovendien heeft Kersten al jaren een eigen klantenportaal en waren ze net bezig met het opzetten van een nieuwe webshop. Het bleek voor ons een interessante oplossing om hier gebruik van te maken.’

Een webshopassortiment op maat
‘In goed overleg heeft Kersten hun portaal en de webshop zodanig doorontwikkeld dat het past bij onze behoeften en visie op hulpmiddelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een paar nieuwe functionaliteiten in het portaal en een maatwerkassortiment in onze webshop. Wij hebben gekozen voor een koppeling van de webshop met inkoopsysteem Spend Cloud waarin we hulpmiddelen bestellen, en het portaal waarin alle hulpmiddelen geregistreerd staan. Toen ik in dit project startte stond er al een heel stuk, maar uiteindelijk heb ik daar nog flink in gesneden. We wilden starten met een beperkt webshopassortiment en een verdere wildgroei aan hulpmiddelen voorkomen. Ik evalueer het aanbod minimaal elk half jaar. Staat er nog steeds het juiste in? Wat zijn de behoeften binnen de organisatie? Onder andere de ergocoaches en behandelaren spelen een sleutelrol in het bepalen van het hulpmiddelenaanbod, dus daar gaan we regelmatig mee in gesprek.’

Learnings
‘Ik zeg je eerlijk: dit project was een behoorlijke bevalling. Aan onze kant moest er beleidsmatig het nodige worden ingeregeld, en het was soms lastig om aan de slag te gaan met iets dat al voor een deel stond. De inhoud voor de webshop was bijvoorbeeld al bepaald door een expertgroep; dat bleek toch nog te groot en breed. Vanaf het moment dat de basis op orde was, liep alles eigenlijk heel vloeiend. De learnings van dit project? Het belang van plannen, en die planning duidelijk communiceren richting collega’s die met de oplossing gaan werken. Dat is de groep die bij uitstek op de hoogte moet zijn van wat ze kunnen verwachten, en wanneer. Zo was de planning voor training hoe met dit portaal te gaan werken voor bepaalde groepen best kort dag. Dat kwam omdat we op dat moment nog niet goed genoeg zicht hadden op wie er met het portaal zou gaan werken. Voor de rest liep alles van een leien dakje. En ik vond het heel mooi dat Kersten de focus legde op wat je er allemaal mee kan. Dus wat er achter een bepaalde knop zit, en wat je uit het systeem kan trekken. Mensen gingen er uiteindelijk heel vlot mee aan de slag.’

Grip op wat je in huis hebt
‘Ik ben heel tevreden over de werking van het portaal en de webshop. Het portaal werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Ook prettig: als ik vragen heb of een aanvulling wil doen, wordt dit altijd snel door Kersten opgepakt. We hebben van tevoren bepaald welke groepen er in de webshop mogen bestellen. Dat zijn ergocoaches, paramedici, praktijkverpleegkundigen en regieverpleegkundigen. In totaal zijn dat ruim 175 IJsselheem-gebruikers. Ook zij zijn positief en wanneer er wel feedback is bespreken wij dit met Kersten. Het belangrijkste voordeel van het portaal is dat het ons inzicht in en grip geeft op wat je aan hulpmiddelen in huis hebt. Wat staat nu waar, wat niet, is er iets dat mist? Ook voorkomen we door deze manier van werken dat er oeverloos besteld wordt. Iedereen kan immers inzien: dit hebben we in huis. Het draagt dus ook bij aan kostenefficiency. Ja, ik zou een dergelijk traject zeker aan andere zorgorganisaties aanraden als je grip en inzicht wil verkrijgen op je hulpmiddelenpark.’

Innovatie
De afgelopen jaren heeft IJsselheem met het programma ‘Herontwerp wonen’ succesvol gewerkt aan zorginnovatie binnen het domein Wonen & Leven. Inzet van (technologische) hulpmiddelen staat hierbij centraal. Een grote beginstap hierin is het inzichtelijk maken van het hulpmiddelenpark. Maar we zijn er nog niet. We willen heel graag (nog) meer preventief gaan werken, want ook wij hebben te maken met dezelfde uitdagingen in de zorg. Doordat je wel hetzelfde werk met elkaar hebt te verrichten, wordt de rol van hulpmiddelen nog belangrijker dan die nu al is. Het is de volgende stap in ons project om verder uit te gaan werken hoe hulpmiddelen nog meer ondersteunend kunnen zijn aan het zorgproces. Zodat ze naadloos aansluiten bij de behoefte van de cliënt en die van collega’s, maar ook bijdragen aan preventie. Kersten speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij zicht hebben op wat er in de markt verkrijgbaar is en weten wat de ontwikkelingen zijn. Wat zijn nieuwe en mogelijk voor ons interessante hulpmiddelen, waar liggen nog kansen en hoe kunnen we verbeterslagen maken? We laten ons daarover graag door Kersten adviseren.’