Geschreven door: Sander

Datum: 12-05-2023

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel duurzaam ondernemen, zit diep in ons DNA verankerd. Voor ons is dat logisch, want we werken binnen een maatschappelijke sector. Dan moet je zelf het goed voorbeeld geven, of beter nog: voor de troepen uitlopen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo heeft Kersten in 2020 als eerste speler binnen de hulpmiddelenbranche de Green Deal ondertekend. Hiermee zetten we ons aantoonbaar in voor circulair werken, een gezondere leef- en verblijfsomgeving en CO2-reductie. We willen daarin een standaard zetten die ook andere spelers in de branche stimuleert om mee te doen. Want verduurzaming van de zorg werkt alleen als wij het samen doen.

Social return & inclusiviteit
Wij zetten ons actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende plek te geven binnen onze organisatie. Zo heeft 12% van onze medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt, zichtbaar of onzichtbaar. Ons uitgangspunt is dat iedereen zijn talenten ontdekt en gebruikt en dat we kijken naar wat medewerkers ondanks hun beperking (juist) wél kunnen.

Circulair werken
Sinds onze oprichting zijn wij gestart met de herinzet van hulpmiddelen. Dankzij ons vakmanschap, preventieve onderhoud en het slim inrichten van processen kunnen hulpmiddelen en onderdelen op verantwoorde wijze gebruikt en hergebruikt worden. Herinzet bespaart niet alleen transport, maar draagt ook bij aan de toegankelijk en betaalbaarheid van de zorg.

Toekomst
Hiermee bouwen we aan een duurzamere wereld voor onze toekomstige generaties. Zo zoeken we actief naar samenwerkingen met onze klanten en relaties die zich ook inzetten voor een duurzame toekomst. Doet u ook mee? Samen maken we het verschil.