Geschreven door: anastasia

Datum: 28-10-2021

Nijkerk – 28 oktober 2021. Gisteren tekende Kersten Hulpmiddelen een nieuwe driejarige overeenkomst voor het rolstoeldepot van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Kersten gaat vanaf 1 januari 2022 ook de rolstoelen in de provincie Friesland beheren en verstevigt hiermee haar marktleiderschap als depothouder. Met de uitbreiding komt nu meer dan 75% van alle rolstoelen en overige mobiliteitshulpmiddelen die door het hele land worden ingezet in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), vanuit één van de circulaire depots van Kersten Hulpmiddelen.

Jaarlijks krijgen duizenden mensen die in een zorginstelling wonen via Zilveren Kruis een rolstoel. De aanvraag verloopt veelal via de ergotherapeut die de rolstoel opvraagt bij het rolstoeldepot in de regio; vaak een depot van Kersten. Bij elke inzet wordt geprobeerd om de rolstoel en losse onderdelen maximaal te hergebruiken. Daarom wordt elke rolstoel die terugkomt in het depot gedemonteerd en gereinigd en opgeslagen voor hergebruik. Een rolstoel uit een depot van Kersten wordt altijd binnen 72 uur met een maximum aan hergebruikte onderdelen bij elke willekeurige leverancier in heel Nederland geleverd. “Dat lukt vooral door de inzet van het hele team. De verlenging is een compliment voor ons harde werk. En de uitbreiding met Friesland zien we met vertrouwen tegemoet. Laat maar komen!”, aldus Wesley de Haas, vestigingsmanager van het Kersten depot in Nijkerk.

Aandacht voor de mens

De activiteiten binnen het depot lenen zich ook goed om de sociale kant een plek te geven. Kersten heeft sinds jaar en dag voor de basisactiviteiten werk (ervarings)plaatsen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd (social return). Inmiddels behoort Kersten tot de 10% meest inclusieve bedrijven van Nederland en is binnen Kersten samenwerken met een gemêleerde groep collega’s de norm. Deze unieke sociale aanpak heeft zeker ook bijgedragen aan het herbevestigen van de relatie met Zilveren Kruis. Marti Paardekooper, directeur zorginkoop Zilveren Kruis Zorgkantoor: “Naast het hergebruiken van alle materialen voor de rolstoelen, zijn we onder de indruk van de manier waarop Kersten talenten in medewerkers ziet, ontwikkelt en inzet. Sociaal en duurzaamheid gaat bij Kersten zo hand in hand.”

Ruim 15 jaar geleden werd ‘circulaire depotvoering’ de norm binnen Nederland. Vanuit de gedachte dat een rolstoel over het algemeen een langere levensduur dan gebruiksduur heeft, werden bestaande processen gekanteld naar het ‘her inzetten’ van hetzelfde hulpmiddel via circulaire depots. Kersten Hulpmiddelen stond mede aan de basis van deze ontwikkeling. “De vergroening van de rolstoelpool verwijst niet naar de kleur van het logo van Kersten. Het is een herbevestiging dat wij specialist circulaire depotvoering zijn, aldus Thijs van Bogget, Business Unit Manager Depot bij Kersten Hulpmiddelen. “En we blijven ambitieus. We hebben niet voor niks de Green Deal ondertekend. Alleen samen kunnen wij de zorg verduurzamen.