logo-kersten
 

Doorstart HMC na overname door Kersten Hulpmiddelenspecialist

Graag brengen wij u op de hoogte van het heugelijke feit dat wij, Kersten Hulpmiddelenspecialist, overeenstemming hebben bereikt over de doorstart van Hulpmiddelencentrum (HMC). De contracten zijn getekend en de doorstart wordt per 20 juni 2020 geëffectueerd. Met deze stap geven wij invulling aan de groeistrategie van Kersten en borgen wij de continuïteit op lange termijn.

Als belangrijke speler op het gebied van hulpmiddelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), verrichte HMC haar dienstverlening in 2019 voor ongeveer 130 Nederlandse gemeenten. HMC had ook contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars voor de levering van hulpmiddelen aan mensen thuis.

De afgelopen weken hebben wij constructieve gesprekken gevoerd met gemeenten en zorgverzekeraars over de dienstverlening. Deze gesprekken verliepen positief tot zeer positief. Er is erkenning voor de kwaliteit die Kersten biedt en er is blijdschap dat HMC niet in stukjes wordt opgehakt. Dat zou zonde geweest zijn.

Feit is dat we nu de contracten met de gemeenten kunnen continueren en de zorg aan de cliënten van HMC kunnen waarborgen. Bij een aantal schrijnende gevallen (mensen die door het faillissement tussen wal en schip dreigden te vallen) is de dienstverlening voor cliënten door ons al opgestart.

Wij waarborgen voor ruim 150 medewerkers van HMC de werkgelegenheid. Misschien worden dat er wel meer. De dienstverlening wordt vanuit zes vestigingen van HMC voortgezet. Samen met de vijf bestaande vestigingen van Kersten ontstaat hiermee een landelijk dekkend netwerk met ruim 400 ervaren en zeer gemotiveerde medewerkers. De combinatie Kersten-HMC vormt een sterke, gezonde speler op de hulpmiddelenmarkt. Wij zijn in staat om op een kleinschalige manier met korte lijnen en een uitstekende service cliënten te helpen.