Geschreven door: Richard

Datum: 12-05-2022

Het belang van praktijkervaring – van statushouder naar collega
Diploma’s zijn in onze werkende maatschappij de maat. Maar wat nu als je bijvoorbeeld als statushouder alles achter je hebt moeten laten, terwijl je in je eigen land een carrière had? Aan werk komen is dan een grote uitdaging, misschien niet eerlijk maar wel de dagelijkse realiteit. Daarom biedt Kersten ook werkervaringsplekken aan. Zodat we als organisatie iemand kunnen helpen én iets kunnen teruggeven aan de maatschappij. Een win win, die eigenlijk voor het oprapen ligt.

Nazirs verhaal
Zes jaar geleden vlucht Nazir van Afghanistan naar Nederland. Zijn eigen klusbedrijf liet hij noodgedwongen achter. Nadat hij Nederlands staatsburger is geworden, kruisen onze wegen elkaar via het project Opstap naar Werk*. Na deze ervaring blijft Nazir bij Kersten en inmiddels heeft hij een contract. ‘Dat ik hier kan en mag werken is voor mij een grote kans,’ vertelt hij. ‘Werken en geld sparen is belangrijk als je een nieuw leven wilt opbouwen. Ik heb twee dochtertjes. Als vader werk ik voor mezelf, maar ook voor hen. Ik gun hen een fijn leven en wil hen een goede toekomst geven.’

Werken binnen Kersten
Nazir demonteert bruikbare onderdelen van gebruikte voorzieningen en zorgt ervoor dat deze technisch in orde zijn. Ook maakt hij ze schoon. Daarnaast knapt hij hulpmiddelen op, zoals scootmobielen en rolstoelen. Hij stelt zijn begeleider Leon graag tevreden en staat bekend als leergierig. Extra aandacht besteedt hij aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en het aanleren van computervaardigheden en elektronicakennis. ‘De samenwerking is zeker plezierig. Nazir is erg gemotiveerd’. Ja beaamt Nazir, ik werk in een fijn team en ik vind de sfeer prettig’.

Nazir-2

Afstand tot de arbeidsmarkt: een breed begrip
Kersten maakt zich sterk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen medewerkers zijn die speciale begeleiding nodig hebben, collega’s die middels arbeidsmatige dagbesteding hun steentje bijdragen of mensen met een bijzondere status, zoals Nazir. Voor deze laatste groep biedt Kersten werkervaringsplekken aan. Zo’n plek levert iemand naast een kans om al werkende ervaring op te doen, ook een mbo-praktijkverklaring op. Hiermee worden de kansen vergroot om jezelf op de arbeidsmarkt door te ontwikkelen en uiteraard om bij een werkgever binnen te komen.

Ontwikkelen en leren is voor iedereen
Als je mensen kunt helpen om goed te integreren of om hen een plek te laten vinden op de arbeidsmarkt, waarom zou je daar dan niet aan mee willen werken? Ontwikkelen en leren is voor iedereen en het is prachtig als je daar als organisatie actief aan bij kan dragen. Mensen die kwetsbaarder zijn een extra opstap bieden tot de arbeidsmarkt en hen zien meedoen aan de werkende maatschappij is voor ons een belangrijke drijfveer. En soms pakt het zo goed uit en is er ruimte binnen de organisatie en dan kan het zo maar zijn dat iemand in dienst komt.

Meer informatie over Opstap naar Werk en Nazir? Kijk dan hier: https://vimeo.com/607243367/6ebff7d958