Disclaimer op instructievideo’s

Deze video’s hebben tot doel om een visuele aanvulling te bieden op de handleiding van de fabrikant van het getoonde hulpmiddel. De inhoud is niet uitputtend en mag daarom niet worden beschouwd als vervanging van de bij het product behorende gebruiksaanwijzing. Het is van essentieel belang om vóór gebruik van het hulpmiddel altijd grondig de handleiding van de fabrikant door te nemen. Bij twijfel adviseren we om advies in te winnen bij een professional of de fabrikant van het hulpmiddel.  

De inhoud van deze video is slechts een momentopname en is niet bedoeld als volledige instructie. Eventuele aanpassingen aan het hulpmiddel door de fabrikant die van invloed zijn op het gebruik, zijn te vinden in de instructies van de fabrikant.  

De inhoud van deze video wordt alleen ter referentie verstrekt. De handelingen die worden getoond worden uitgevoerd door een professional, met personen die dienen als voorbeeldpatiënten. 

Deze video’s mogen niet zonder expliciete toestemming van Kersten Hulpmiddelen gebruikt worden. Het gebruik van het hulpmiddel op basis van de informatie in deze video is op eigen risico. Kersten Hulpmiddelen aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade, letsel of verlies die kunnen voortvloeien ten gevolge van het gebruik van deze video.