logo-kersten
 

Hulpmiddelenbeheer

Totaalpakket dat ontzorgt

De combinatie van hulpmiddelenonderhoud en -reparatie, hulpmiddelenkeuringen, hulpmiddelendepot en het hulpmiddelenportaal noemen wij Hulpmiddelenbeheer.

Wij ontzorgen u als zorginstelling maximaal

Dit serviceconcept bestaat uit een totaalpakket aan facilitaire en ondersteunende diensten met betrekking tot het operationeel houden van (outillage) hulpmiddelen. Hiermee helpen we u voldoen aan de landelijke normeringen, waaronder HKZ.