logo-kersten
 

Missie en Visie


Onze missie is onze identiteit en ons bestaansrecht. Kort maar krachtig. Het draait om mensen.

Onze missie

Een verschil maken in het dagelijks leven van mensen -van jong tot oud- die te maken krijgen met een fysieke beperking.


Om koers te blijven houden hebben wij een ambitieuze visie ontwikkeld. Als stip op de horizon. Als doel om met elkaar naar toe te werken. We realiseren ons dat er vele kleine tussenstappen nodig zijn om tot ons einddoel te komen. Vooruitstrevendheid is echter ook niet voor niks één van onze drie kernwaarden.

Onze visie

Het ontwikkelen van de standaard voor excellente en efficiënte hulpmiddelenzorg, als stabiele schakel in de huidige zorgketen en als onmisbaar onderdeel van een duurzaam en mensgericht zorglandschap in de toekomst.