logo-kersten
 

Geschiedenis

De reis van Kersten Hulpmiddelen


1987: De oprichting door Ambrous Kersten

Ambrous Kersten startte de organisatie onder de naam Kersten Revalidatietechniek. Hij wilde het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking verbeteren. Mensen in beweging brengen én houden door ze de juiste hulpmiddelen te bieden.

1999: De eerste verhuizing

De organisatie groeide de eerste jaren gestaag. In 1999 was het tijd voor een verhuizing naar een nieuw pand. Toenmalig burgemeester H. Kaiser van de Gemeente Roermond opende op 15 juni een nieuw pand gevestigd op Middenhoven 18 in Roermond.

2004: Wisseling van de wacht

In 2004 droeg Ambrous het stokje over en werd Kersten overgenomen door een nieuwe directie met ambitieuze plannen. Deze nieuwe impuls zorgde voor een flinke groei van de organisatie. Kersten werd actief in meerdere financieringsstromen.

2004: Start Social Return

Iedereen verdient dezelfde kansen. Zo ook mensen die vanwege verschillende redenen niet gemakkelijk een passende baan kunnen vinden. In 2004 kwam bij Kersten de eerste medewerker in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit staat ook bekend onder de noemer ‘social return’. Er zouden nog vele medewerkers volgen.

2007: Start Circulair werken

Rolstoelen kennen vaak een langere levensduur dan gebruiksduur. Voor elke nieuwe cliënt werd een nieuwe rolstoel in gebruik genomen. Gebruikte rolstoelen, die nog prima van kwaliteit waren, verdwenen in een kelder of werden weggegooid. Belastbaar voor het milieu en geldverspilling. In 2007 startte Kersten daarom als eerste leverancier met het herverstrekken van rolstoelen binnen de Wlz markt. Circulaire depots werden de norm.

2012: Kersten breidt uit!

Kersten groeide uit haar jasje. Daarom opende in 2012 een nieuwe vestiging in Nijkerk en werd een jaar later een nieuwe locatie in Almelo in gebruik genomen. Kersten ontwikkelde zich tot een sterke regionale speler in het zuiden en oosten van het land.

2013: Overname RTD techniek

Op 1 januari 2013 werd RTD techniek (voorkomend uit revalidatietechniek het Dorp, bekend van de actie met Mies Bouwman) toegevoegd aan de Kersten familie. Met deze overname verbreedde Kersten haar producten- en dienstenassortiment met expertise in de complexe hulpmiddelenzorg.

2019: Kersten behaalt PSO Keurmerk – Trede 3 en wint MWO Konnekt’os Prijs

Kersten behaalt de hoogste trede van het TNO-keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). In datzelfde jaar wordt Kersten beloond met de felbegeerde MVO-Konnekt’os Prijs. Een erkenning voor het feit dat Kersten een serieuze speler is als het gaat om het faciliteren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarkpositie.

2020 | maart: Een nieuwe directie

2020 was een roerig jaar. Er kwam een nieuwe directie met ambitieuze groeiplannen. Het was hun doel om vanuit het DNA van de Kerstenorganisatie het bedrijf verder uit te bouwen. Duurzame groei samen realiseren werd het motto.

2020 | juni: Overname Hulpmiddelencentrum

Met de overname van het Hulpmiddelencentrum kwamen er ook direct 130 nieuwe collega’s, vijf nieuwe Wmo vestigingen en een ZV afdeling bij. Kersten Hulpmiddelen was in één klap een landelijke speler. De basis voor een kwalitatieve totaalleverancier werd hiermee gelegd.

2020 | september: Start Green Deal

Het circulair werken en aandacht voor mens en milieu wordt bekrachtigd door de ondertekening van de Green Deal. Kersten Hulpmiddelen is hiermee de eerste hulpmiddelenleverancier die partner is van de Green Deal.

2021: Het draait om mensen

Kersten Hulpmiddelen gaat werken met een nieuw beeldmerk en bekrachtigt waar het al sinds 1987 over gaat: Het draait om mensen!