Geschreven door: Sander

Datum: 21-12-2021

Roermond – 21 december 2021. Na een onafhankelijke toetsing van onderzoeksorganisatie TNO, heeft Kersten Hulpmiddelen opnieuw Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Met deze certificering onderstreept Kersten het belang om op een kwalitatieve wijze werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en binnen al haar samenwerkingen sociaal ondernemerschap verder te stimuleren. Met het behalen van de hoogste trede behoort Kersten tot de 10% meest inclusieve organisaties in Nederland.

PSO is een meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Het wordt gezien als de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. “Als organisatie met een maatschappelijk kloppend hart, hechten we grote waarde aan het keurmerk. Het is een belangrijke manier om aandacht te kunnen blijven vragen voor sociaal ondernemen op duurzame wijze. We willen ook al onze klanten, partners, fabrikanten en relaties in de keten inspireren. En dat start met zelf het goede voorbeeld geven. Wij zijn dus enorm trots en blij met deze erkenning!” aldus Bas Alberts, CEO van Kersten Hulpmiddelen.

Het doel van PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier aan werk te helpen, om zo met elkaar een inclusievere samenleving te creëren. Kersten Hulpmiddelen faciliteerde 18 jaar geleden de eerste plek voor een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de opgetuigde bedrijfsprocessen rondom hergebruik van hulpmiddelen was de stap naar samenwerking met sociale werkplaatsen snel gezet. Vanuit hier heeft sociaal ondernemerschap zich verspreid als een olievlek door de gehele organisatie. Inmiddels heeft ruim 10% van alle medewerkers binnen Kersten een afstand tot de arbeidsmarkt, zichtbaar of onzichtbaar. Ook is de doelgroep de afgelopen jaren enorm verbreed; het betreft al lang niet meer enkel de laag opgeleide functies.

De mogelijkheden vanuit de doelgroep zijn zo ontzettend groot, ik zie vooral enorm veel potentieel, of het nu een statushouder uit Afghanistan betreft, of die jongeman met een rugzakje die net dat extra steuntje in de rug nodig heeft. Wij denken vooral in kansen en als je iets verder kijkt, liggen de mogelijkheden voor sociaal ondernemen voor het oprapen.” aldus Mieke Wijnen, MVO manager bij Kersten Hulpmiddelen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Wilt u meer weten over de PSO? Kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.