logo-kersten
 

Kersten: koploper in verduurzaming hulpmiddelen

Kersten Hulpmiddelenspecialist sluit als eerste hulpmiddelenleverancier de Green Deal

Kersten Hulpmiddelenspecialist is vanaf 1 oktober 2020 officieel partner van de Green Deal, een landelijk initiatief ten behoeve van het verduurzamen van de zorg. Kersten trekt hiermee haar duurzame koers naar een hoger niveau en wil daarmee een standaard zetten die ook andere spelers in de hulpmiddelenbranche stimuleert om mee te doen. Verduurzaming van zorg werkt immers alleen als we het samen doen.

Met de ondertekening haakt Kersten vooral aan bij de Green Deal ambities: circulaire bedrijfsvoering en het bijdragen aan een gezond makende leefomgeving. Met name een geïntegreerde circulaire bedrijfsvoering biedt enorm veel kansen. Een rolstoel heeft over het algemeen een kortere gebruiksduur dan levensduur. Zo kan bijvoorbeeld het onderstel van een rolstoel gemakkelijk een tweede, derde of vierde leven krijgen. Door je processen slim in te richten en met een circulaire bril naar hergebruik te kijken, worden geen onnodige materialen en daarmee zorgkosten verspild. “Duurzaam opereren en altijd blijven kijken naar verbetering. Dat is waar wij ons als Kersten binnen deze Green deal aan committeren”, aldus Bas Alberts, CEO van Kersten.“

Circulair ondernemen samen met onze MVO partners
Circulair werken zit diep geworteld in het DNA van elke medewerker van Kersten. Daarnaast wordt er vanuit de social return gedachte nauw samengewerkt met participatiebedrijven en gemeenten door het hele land. Zo geven we samen met bijvoorbeeld de Westrom in Roermond en Paswerk in Haarlem ons circulaire gedachtengoed praktisch handen en voeten. Bruikbare onderdelen zoals wielen en beensteunen worden van teruggekomen voorzieningen afgehaald en opgeknapt om vervolgens weer opnieuw te kunnen worden ingezet. Het is dan ook niet voor niets dat Mieke Wijnen, projectleider social return, spreekt over een dubbele én groene win-win!

Slimme hulpmiddelen om onze zorgprofessionals te ontzorgen
Kersten zet haar hulpmiddelenexpertise niet alleen in ter bevordering van mobiliteit van cliënten. Goed en slim gebruik van hulpmiddelen draagt bij aan het ontlasten van de zorgverlener. En dat is essentieel; een gezonde en veilige werk- en leefomgeving resulteert namelijk in minder verzuim én meer tijd voor de cliënt. Daarom begeleiden en trainen wij zorgmedewerkers in het veld om maximaal profijt te hebben van hulpmiddelen en zetten we de komende periode hard in op innovaties die het werk kunnen ontlasten. “Dit onderdeel van het gebruik van hulpmiddelen is onderbelicht, terwijl het juist op de werkvloer het verschil kan maken en het mes aan meerdere kanten snijdt ‘aldus Eric Schonewille, Commercieel Directeur van Kersten. De Green Deal is een uitstekend aanknopingspunt om de inzet van hulpmiddelen nóg meer te promoten bij samenwerkingspartners, leveranciers en klanten. Kersten hoopt hiermee andere organisaties te inspireren om verduurzaming binnen de zorgketen te integreren in de breedste zin van het woord.

Green Deal kick-off congres op 1 oktober
De Green Deal met Kersten wordt geformaliseerd tijdens een online congres op 1 oktober a.s. Tijdens de opening van het congres, waarbij Diederik Gommers, Jacqueline Cramer en Ronnie van Diemen aansluiten, worden wij als nieuwe ondertekenaar verwelkomd.

Benieuwd naar onze belofte? Bekijk hier onze motivatie: