Evaluatieformulier inzet zelfredzaamheidskoffer
Is er na inzet van het hulpmiddel nog ondersteuning van thuiszorg nodig?
Heeft de cliënt het hulpmiddel besteld?
Is het hulpmiddel achtergelaten voor oefening door de cliënt?