logo-kersten
 

Corona update – 16-12-2020

Tijdens de lockdown worden al onze activiteiten onverminderd voortgezet. Hulpmiddelenzorg valt onder de vitale sector en onze monteurs, adviseurs en afleveraars mogen derhalve hun werkzaamheden op locatie, met in achtneming van alle strikte veiligheidsvoorschriften, gewoon blijven voortzetten. Ook de uitleen van hulpmiddelen kan binnen de nieuwe regelgeving doorgang vinden. Uiteraard werken wij met aangescherpte hygiëne en veiligheidsprotocollen. Let wel op: sommige uitleenpunten hanteren aangepaste openingstijden. Via onze website www.kerstenhulpmiddelen.nl/uitleenpunten vindt u de actuele openingstijden per uitleenpunt.

Heeft u vragen of bent u ongerust? Neem gerust contact met ons op:
T: 0475 – 348 348
E: info@kerstenhulpmiddelen.nl

Corona update – 14-10-2020

Het coronavirus is de komende periode nog niet weg uit ons dagelijkse leven. Wij zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat u als zorgprofessional of gebruiker van hulpmiddelen hier minimale hinder van ondervindt. De afgelopen maanden hebben wij onze organisatie ingericht op de nieuwe manier van werken. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven continueren.

Aanvragen reparatie of hulpmiddel blijft gewoon mogelijk

  • Onze medewerkers gebruiken de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief het mondkapje.
  • Voor het uitleveren van een hulpmiddel spreken we de aflevering door, zodat we afstand kunnen garanderen.
  • Veiligheid en hygiëne staan voorop.

Speciale pasbus voor aanpassingen bij zorginstellingen

  • Indien onze medewerkers i.v.m. een uitbraak geen toegang hebben tot een zorginstelling, is het mogelijk de pasbus in te zetten.
  • De pasbus is voorzien van alle noodzakelijke middelen en wordt na elke passing gereinigd.
  • De pasbus werkt met een vooraf bepaalde afsprakenlijst, zodat er geen onnodige bewegingen zijn.

Meer informatie?  Dan vragen we u om met ons contact op te nemen via 0475 – 348 348 of stuur een e-mail naar: info@kerstenhulpmiddelen.nl.

Aanvraag van hulpmiddelen – update 09-04-2020

In deze tijden van onzekerheid waarin we extra voorzichtig moeten zijn, kunnen wij ons voorstellen dat u liever wacht met het aanvragen van een hulpmiddel en/of reparatie. Toch willen wij u erop attenderen dat het nog altijd mogelijk is om een hulpmiddel of reparatie aan te vragen.

Wij proberen zoveel mogelijk onze dienstverlening te continueren met veiligheid als hoogste prioriteit. Hiervoor werken we nauw samen met gemeentes, instellingen en andere partijen om dit te realiseren. We werken conform de richtlijnen van het RIVM, vermijden wanneer mogelijk face-to-face contact en beschikken over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig en hygiënisch te werken.

Bij het uitleveren van een hulpmiddel nemen wij voor aanvang contact met u op. Samen nemen we onze werkprocedure door en spreken we de afleverplaats af. Waar dat kan, is dit op afstand. Wanneer het hulpmiddel afgesteld moet worden of wanneer u hulp nodig heeft voor de ingebruikname, dan gebruiken we de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wilt u hulp of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Dan vragen we u om met ons contact op te nemen via 0475 – 348 348 of stuur een e-mail naar: info@kerstenhulpmiddelen.nl.

Coronavirus animatie – update 30-3-2020

Hoe gaan wij om met onze dienstverlening op locatie?

Coronavirus informatie – update 17-3-2020

Het Coronavirus is een grote uitdaging voor de zorg. Vanuit diverse hoeken is ons de afgelopen dagen gevraagd hoe wij als organisatie omgaan met de maatregelen met betrekking tot dit virus. Daarover informeren wij u graag in dit bericht.

Als ‘cruciaal voor de zorg’ aangewezen hulpmiddelenbedrijf blijven we alles op alles zetten om u van dienst te kunnen zijn en te blijven. We zijn dan ook gewoon geopend en bereikbaar voor al uw aanvragen van en vragen over uw hulpmiddelen.

Tegelijkertijd hebben wij als vanzelfsprekend een aantal maatregelen ingevoerd, om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Dat betekent onder andere dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen en wij van onze medewerkers verlangen (eisen!) dat zij de door het RIVM voorgeschreven maatregelen omtrent hygiëne in acht nemen.

Waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit thuis. Op alle vitale plekken is ons hoofdkantoor echter bemand. Intern overleg wordt zo veel als mogelijk beperkt óf uitgevoerd via Skype, telefoon of WhatsApp. Bedrijfskantines zijn dicht, geplande groepsbijeenkomsten vinden geen doorgang en hygiënemaatregelen zijn waar mogelijk aangescherpt.

Onze buitendienst medewerkers (monteurs en adviseurs) krijgen het advies om het contact met (kwetsbare) cliënten (met lage weerstand) zo veel als mogelijk te beperken. Dit houdt in dat wij onze dienstverlening in overleg met de klant op maat organiseren, zodanig dat we direct contact vermijden. Bij het plannen van een bezoek worden hier afspraken over gemaakt. Bij speciale- en/of spoedgevallen zoeken we gezamenlijk naar een oplossing waarbij direct contact kan worden vermeden.

Heeft u vragen over onze dienstverlening, werkwijze of protocollen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, bij voorkeur via mail: info@kerstenhulpmiddelen.nl. Voor spoedgevallen, bel 0475 34 83 48.

Directie en medewerkers
Kersten Hulpmiddelenspecialist

Coronavirus (COVID-19) informatie  – 13 maart 2020

Het Coronavirus verspreidt zich momenteel door Nederland. Kersten Hulpmiddelenspecialist houdt u graag op de hoogte van de maatregelen die wij hebben genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het spreekt voor zich dat we de continuïteit van onze dienstverlening daarbij niet uit het oog verliezen.

Uitgangspunt voor ons zijn de richtlijnen/adviezen zoals die door het RIVM worden gecommuniceerd. Onze maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Zo wordt het thuiswerken van onze medewerkers momenteel maximaal gefaciliteerd, kantoren met meer dan 5 medewerkers zijn opgesplitst en intern overleg wordt zo veel als mogelijk beperkt. Bedrijfskantines zijn dicht en geplande groepsbijeenkomsten vinden geen doorgang. Hygiënemaatregelen voor onze medewerkers worden waar mogelijk nóg verder aangescherpt.

Buitendienst medewerkers krijgen het advies om het contact met kwetsbare cliënten met lage weerstand zo veel als mogelijk te beperken. In overleg met instellingen en klanten wordt bepaald welke leveringen mogelijk uitgesteld kunnen worden. Als een levering dringend is zoeken we gezamenlijk naar een oplossing waarbij direct contact kan worden vermeden.

Zoals gemeld: we verliezen de continuïteit van onze dienstverlening én de service die u van ons gewend bent niet uit het oog. Tegelijkertijd willen we het maximale doen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Een open en transparante communicatie naar elkaar is daarbij wat ons betreft een eerste vereiste. Aarzel dan ook niet contact met uw vaste contactpersoon op te nemen als u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen heeft. Wij denken graag met u mee!

Medisch advies en informatie
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies over het Coronavirus. Kijk voor alle actuele informatie over het nieuwe Coronavirus op de website van het RIVM.

Vragen en antwoorden voor medewerkers in de zorg
Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Directie en medewerkers
Kersten Hulpmiddelenspecialist