logo-kersten
 

MVO participatie

Integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Kersten Hulpmiddelenspecialist hecht sterke waarde aan de participatie van arbeidsgehandicapten in onze organisatie. Kersten heeft een voortrekkersrol in de branche als het gaat om integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen onze organisatie. Wij streven ernaar om 25% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking.

Kersten is als actieve partner van de lokale overheden direct betrokken bij het maatschappelijk veld. Invulling geven aan mogelijkheden voor de doelgroep is voor ons een vanzelfsprekendheid.

De manier waarop wij dit vormgeven is uniek binnen het Nederlandse arbeidslandschap:

  • Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen in de gehele breedte binnen Kersten voor; van medewerker recondtitionering tot telefonist, van monteur tot adviseur. Wij geloven in de kracht van het individu en sluiten aan op passende mogelijkheden binnen bestaande functies;
  • Kersten behaalt ruim de gezette doelstelling en geeft maximaal vorm aan arbeidsparticipatie. We hebben medewerkers in dienst variërend vanuit een langdurige WW, instroom vanuit de bijstand, participatiebanen, Wajong, WIA, WAO of de Sociale werkvoorziening. We gaan voor duurzame en passende dienstverbanden;
  • Kersten heeft een projectleider Social Return in dienst die zich o.a. bezighoudt met de coördinatie, ondersteuning en waarborg van mogelijkheden en relaties onderhoudt;
  • Kersten werkt al jaren samen met o.a. stichting Pergamijn, Daelzicht en InteraktContour en geven vorm aan arbeidsmatige dagbesteding;
  • Kersten heeft een viertal begeleiders Social Return in dienst die zorg dragen voor de dagelijkse begeleiding en aansturing op de werkvloer;
  • Kersten zoekt binnen openstaande vacatures bewust naar mogelijkheden binnen de doelgroep Social Return;
  • De schoonmaak en andere facilitaire zaken worden uitbesteed aan de regionale sociale werkvoorziening van onze diverse vestigingen;
  • Kersten besteedt werk uit aan o.a. de Westrom. Hierdoor kunnen we ons specialisme hergebruik van voorzieningen en onderdelen extra bekrachtigen;
  • Kersten geeft vorm aan werkervaringen en stages om kansen van de medemensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Kortom; Kersten is met haar Social Return-beleid een begrip in de omgeving.