logo-kersten
 

Zilveren Kruis en Kersten Hulpmiddelenspecialist gaan voor efficiency én duurzaamheid

Zorgkantoor Zilveren Kruis en Kersten Hulpmiddelenspecialist hebben maandag 9 oktober een driejarige overeenkomst (2018-2020) ondertekend voor rolstoelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Jaarlijks krijgen 10.000 mensen die in een zorginstelling wonen via Zilveren Kruis een rolstoel. Iedereen die een rolstoel nodig heeft in de 10 zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis, deze geleverd krijgt via Kersten. Waar mogelijk wordt een refurbished rolstoel verstrekt.

Hergebruik van rolstoelen
Aan het einde van het zorggebruik van een rolstoel worden – na een zorgvuldige reiniging en het opnieuw bruikbaar maken – het frame en andere losse onderdelen opnieuw gebruikt voor de volgende klant. Dit gebeurt tot nu toe alleen in Nederland en verder in geen enkel ander Europees land. Door de rolstoelen te hergebruiken wordt een grote doelmatigheid bereikt. Hergebruik van rolstoelen levert in de 10 zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis jaarlijks nu al ruim € 25.000.000,- voordeel op. Met deze nieuwe overeenkomst zal de besparing de komende jaren substantieel stijgen. Zilveren Kruis en Kersten zullen hun ervaring en kennis delen met de andere zorgkantoren in Nederland.

Herbruikbare onderdelen terug in de keten
Als de rolstoel echt aan het einde van zijn levenscyclus is, wordt hij verschroot. Partijen hebben afgesproken dat herbruikbare onderdelen opnieuw in de keten worden gebracht. Hierdoor worden nieuwleveringen tot een minimum beperkt. Ook dit levert jaarlijks enkele honderdduizenden euro’s besparing op.

Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Vanuit een intrinsieke motivatie geeft Kersten al langer aandacht aan de inzet van arbeidsgehandicapten. Binnen het huidige medewerkersbestand heeft 20% (ruim 50 medewerkers) een social return achtergrond heeft. Binnen de overeenkomst zal Kersten dit percentage de komende jaren borgen.