logo-kersten
 

Gemeenten

Samenwerken voor ondersteuning op maat

Gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen draaien in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Het recht op ondersteuning vanuit de gemeente voor mensen met een beperking is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Om in deze zorg te kunnen voorzien, hebben gemeenten afspraken gemaakt met leveranciers, waaronder Kersten Hulpmiddelenspecialist. Samen zorgen we dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen, binnen de kaders van de Wmo.

Speciaal voor uw WMO hulpmiddelen

Kersten biedt meer dan de aflevering van een standaard scootmobiel. Lees meer in onze brochure; Speciaal voor uw WMO hulpmiddelen

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Kersten. Onze specialisten staan altijd voor u klaar!