logo-kersten
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People Planet Profit

Voor Kersten is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een begrip dat binnen elke laag van de organisatie wordt uitgedragen. Voor ons gaan economische prestaties altijd hand in hand met het denken aan mens en milieu.

Kersten streeft ernaar om 25% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Van telefonist tot monteur en van medewerker reconditionering tot adviseur: zij komen in de gehele breedte binnen Kersten voor. Deze mensen vormen een belangrijke rol binnen ons bedrijf. Kersten is trots op haar voortrekkersrol als het gaat om integratie van arbeidsgehandicapten.

In onze WLZ-depots reconditioneren wij hulpmiddelen. Onderdelen worden door Kersten gedemonteerd, schoongemaakt en hergebruikt. Dit unieke concept heeft inmiddels een kostenbesparing van ruim 150 miljoen euro opgeleverd.

Voor Kersten wordt commercie altijd vergezeld door doelstellingen gericht op MVO. Wat wij doen is op z’n minst bijzonder. Als je mensen inzet naar waarde en het milieu daarbij in ogenschouw neemt, pluk je daar uiteindelijk als bedrijf de vruchten van.