logo-kersten
 

Kersten groen

Wij zijn partner van de Green Deal

Vanaf oktober 2020 is Kersten Hulpmiddelen officieel partner van de Green Deal, een landelijk initiatief ten behoeve van het verduurzamen van de zorg. Kersten trekt hiermee haar duurzame koers naar een hoger niveau en wil op deze wijze tevens een standaard zetten die ook andere spelers in de hulpmiddelenbranche stimuleert om mee te doen. Verduurzaming van zorg werkt immers alleen als we het samen doen.

Onze focus binnen de Green deal
Kersten sluit vooral aan bij de Green Deal ambities: circulaire bedrijfsvoering en het bijdragen aan een gezond makende leefomgeving. Met name een geïntegreerde circulaire bedrijfsvoering biedt enorm veel kansen. Een rolstoel heeft over het algemeen een kortere gebruiksduur dan levensduur. Zo kan bijvoorbeeld het onderstel van een rolstoel gemakkelijk een tweede, derde of vierde leven krijgen. Door onze processen slim in te richten en met een circulaire bril naar hergebruik te kijken, worden geen onnodige materialen en daarmee zorgkosten verspild.

“Duurzaam opereren en altijd blijven kijken naar verbetering. Dat is waar wij ons als Kersten binnen deze Green deal aan committeren.”
Circulair ondernemen samen met onze MVO partners
Circulair werken zit diep geworteld in het DNA van elke medewerker. Daarnaast wordt er vanuit de social return gedachte nauw samengewerkt met participatiebedrijven en gemeenten door het hele land. Binnen ons circulaire proces hebben we een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan deze partners. Een mooi voorbeeld is een samenwerking met SW bedrijven waarbij zij bruikbare onderdelen zoals wielen en beensteunen van teruggekomen voorzieningen afhalen en opknappen die wij vervolgens weer opnieuw gebruiken. Een dubbele én groene win-win!

Slimme hulpmiddelen om onze zorgprofessionals te ontzorgen
Kersten zet haar hulpmiddelenexpertise niet alleen in ter bevordering van mobiliteit van cliënten. Goed en slim gebruik van hulpmiddelen draagt bij aan het ontlasten van de zorgverlener. En dat is essentieel; een gezonde en veilige werk- en leefomgeving resulteert namelijk in minder verzuim én meer tijd voor de cliënt. Daarom begeleiden en trainen wij zorgmedewerkers in het veld om maximaal profijt te hebben van hulpmiddelen en zetten we de komende periode hard in op innovaties die het werk kunnen ontlasten.