Keuringen vergroten veiligheid hulpmiddelen
logo-kersten
 


“Keuringen vergroten veiligheid bij inzet van hulpmiddelen!”

“Beschadigde tilbanden, knelgevaar bij bedden, ondeugdelijke elektrische bekabeling; slechts een greep uit onveilige situaties die we met keuringen kunnen voorkomen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor veilige inzet van hulpmiddelen bij zorgorganisaties,” vertelt Peter Halder, supervisor keuringen & adaptatie bij Kersten. “Als merkonafhankelijk leverancier keuren wij jaarlijks inmiddels meer dan 11.000 hulpmiddelen. De keuring van risicovolle hulpmiddelen, zoals til- en transfermiddelen, doen wij volgens het Kersten Keuringsprotocol gebaseerd op landelijk vastgestelde normeringen.”

Veilige hulpmiddelenNulmeting om alles in kaart te brengen

“Wanneer wij voor de eerste keer keuren bij een zorgorganisatie, starten wij altijd met een zogenaamde nulmeting. Hierbij inventariseren wij alle hulpmiddelen, van rolstoel tot douchebrancard, van plafondlift tot hoog/laag bed. Ieder middel krijgt een uniek nummer. Dit registeren wij in ons systeem met onder meer het merk, type, uitvoering, serienummer, bouwjaar, de locatie met de naam van de afdeling en zelfs het kamernummer. Nadat alles in kaart is gebracht, wordt de jaarlijkse keuring ingepland.”

Overleg met adviseur en zorgorganisatie

“Twee maanden voor de keuring overleggen wij met de vaste Kersten adviseur plus de contactpersoon van de zorginstelling over de uitvoering. Wanneer kunnen wij keuren, hoe laat, in welke volgorde, binnen welk tijdbestek, zijn er nog bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden. Zo zijn wij optimaal voorbereid, weet het verzorgend personeel dat wij komen keuren en verlopen de werkzaamheden het meest soepel.”

veiligere hulpmiddelen door keuringen

NEN normen en gecertificeerde medewerkers

“Het Kersten keuringsteam bestaat uit zes keurmeesters, ze zijn allemaal gecertificeerd en hebben de juiste opleidingen genoten. Bij het keuren volgen wij nauwgezet het Kersten Keuringsprotocol plus de NEN normen. Voor til- en plafondliften geldt de NEN 7506 norm, bedden keuren wij volgens NEN 60601-2-52 en elektrische apparaten volgens NEN 3140. Voor douchebrancards, douchestoelen en rolstoelen hanteren wij de leveranciersnorm. Belangrijk punt van aandacht is dat reparaties altijd met originele onderdelen gedaan worden of tenminste door onderdelen met een aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteit.”

Keuringsproces: goedkeur, afkeur, uit roulatie

“Voldoet het middel na onze grondige keuring aan alle normen en protocollen, dan voorzien wij het van een keuringssticker met de geldigheidsdatum van de keuring. Een technisch onveilig middel voorzien wij van een duidelijke rode afkeursticker. Bij zeer onveilige situaties, bijvoorbeeld een tilband waar een scheur in zit, nemen we het hulpmiddel meteen uit de roulatie. Veiligheid staat voorop.

Keuringen hulpmiddelen vergroten veiligheid

“We kijken overigens ook naar combinaties van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een bed met een matras. Deze combinatie moet, binnen bepaalde normen, passen. Zo niet, dan kan er sprake zijn van knelgevaar. Bij tilliften inspecteren en controleren wij niet alleen de technische staat van het middel, maar voeren wij ook belastbaarheidstesten uit.”


Overzichtelijke keuringsrapportages en overleg 

“Na iedere keuringsronde stellen wij een overzichtelijke keuringsrapportage op met onze bevindingen. Deze bespreken wij tijdens een eindevaluatie met de contactpersoon van de zorginstelling. In de eindevaluatie komt alles ter tafel; wat ging goed, welke problemen hebben wij ondervonden, is er sprake van afkeur. Wij koppelen overigens bij iedere afkeuring dit meteen terug naar de adviseur en de zorgorganisatie. Zo stemmen wij bij een inbeslagname van een middel, bijvoorbeeld de tilband met scheur, af of er voldoende nieuwe tilbanden op voorraad zijn om de afgekeurde band te vervangen.  Ook brengen wij in het gesprek advies uit over nieuw leveringen of reparaties van afgekeurde middelen.“

Keuren plus onderhoud

“Tijdens de keuringen verzorgen wij tevens het onderhoud van de hulpmiddelen. Ook dit draagt bij aan de veiligheid. Jaarlijks preventief onderhoud vergroot de levensduur en het optimaal gebruik. Kleine reparaties voeren wij meteen op locatie uit. Betreft het een grotere storing, dan plannen wij, in overleg met de zorginstelling, een reparatie in bij onze werkplaats. Wij zorgen overigens altijd voor een vervangend hulpmiddel bij een grote reparatie. “

Rapporten en logboeken

“In onze keuringsrapporten per hulpmiddel kan een zorgprofessional altijd terugzien wanneer welk hulpmiddel is gekeurd, tot hoelang de keuring geldig is en wat er aan onderhoud is uitgevoerd. Bij vragen tijdens audits of inspecties tonen logboeken en keuringsrapporten duidelijk aan dat keuringen en onderhoud volgens de geldende protocollen zijn uitgevoerd. Met gecertificeerde keuringen en jaarlijks preventief onderhoud is er optimaal aandacht voor veilige hulpmiddelen, zowel voor cliënt als voor zorgmedewerker.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over keuringen en onderhoud van hulpmiddelen voor uw zorginstelling? Bel naar 0475 348 348 of stuur een e-mail naar: info@kerstenhulpmiddelen.nl

Oktober 2018