logo-kersten
 

Bent u al voorbereid?

Wist u dat vanaf 1 januari 2020 mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen voor cliënten die verblijven in een zorginstelling altijd ten laste van de Wlz komen?  Nu worden deze kosten voor cliënten zonder een indicatie voor de functie Behandeling gefinancierd vanuit de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet. De NZa heeft de ZZP-tarieven zonder behandeling aangepast voor de extra kosten die zorgorganisaties hiervoor gaan maken. Zorgaanbieders doen er goed aan om de (financiële) effecten van deze wetswijziging zo snel mogelijk transparant te krijgen. Maar wat is er echt nodig om de interne verstrekking van roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) goed te kunnen managen en beheren? Lees verder over het op tijd in beeld brengen van de financiële gevolgen en risico’s.

 

In één keer alle benodigde kennis in huis

Kersten werkt samen met Zorgwize. Zij zijn al meer dan 30 jaar specialist in Business Control voor de Ouderen- en Gehandicaptenzorg. Zorgwize kan zorgorganisaties snel en vakkundig ondersteunen op het gebied van het implementeren van een doelmatig Hulpmiddelenbeleid. Zorgaanbieders die zich laten informeren en/of ondersteunen door Kersten en Zorgwize halen in één keer alle benodigde kennis in huis.Zo kan Zorgwize u precies vertellen hoeveel budget er jaarlijks beschikbaar zal komen voor de aanschaf van hulpmiddelen vanuit de Wlz en wat de mogelijke financiële risico’s voor zorgaanbieders zijn.

 

Minder financiële risico’s bij hulpmiddelen

Kersten heeft veel kennis over hulpmiddelen en hierdoor kunnen wij adviseren over de inrichting van het (financieel) beheer van hulpmiddelen.  Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de implementatie van een geautomatiseerd beheerssysteem. Voor facilitair managers wordt het beheer (bijvoorbeeld aanschaf en onderhoud) dan een stuk eenvoudiger en overzichtelijker, waardoor de financiële risico’s op het gebied van hulpmiddelen beslist minder worden.
Meer weten?  neem vrijblijvend contact opnemen met Eric Schonewille (Kersten) of Sjef van Leeuwen (Zorgwize).