logo-kersten
 

WLZ-depot

Hergebruik en onderhoud

Onze hulpmiddelencentrale is gespecialiseerd in het hergebruik van hulpmiddelen middels depotactiviteiten voor Wlz-instellingen, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Door het herinzetten van gebruikte hulpmiddelen levert Kersten een actieve bijdrage aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de hulpmiddelenzorg in Nederland.

Naast het hulpmiddelenbeheer in de depots houdt Kersten Hulpmiddelencentrale zich onder meer bezig met keuringen, onderhoud en thermische desinfectie


Refenties

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse partijen waarvoor Kersten Hulpmiddelencentrale de rol van depothouder vervult:

Zorgkantoren:

Kersten is depothouder voor de zorgkantoren van CZ, VGZ, Achmea, Agis en Menzis.

Zorgverzekeraars:

Kersten is depothouder voor de zorgverzekeraars Achmea, Menzis, CZ, Agis en VGZ.

Gemeenten:

Voor diverse gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is Kersten depothouder in het kader van de Wmo.